Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. septembra 2013

660 miliónov EUR z prostriedkov EÚ poputuje špičkovým výskumným pracovníkom

Výskum života na Marse, vývoj vírusu, ktorý ničí rakovinové bunky, využitie fotoniky na prinavrátenie zraku pacientom so šedým zákalom, spoločenské výzvy ako starnutie populácie v rozvojových krajinách alebo rozdiely kapitalistických spoločností. To sú len niektoré z problémov, ktorými sa zaoberá 284 vedcov, ktorým Európska rada pre výskum (ERC) poskytne v rámci posledného kola financovania prostriedky vo výške 660 miliónov EUR.

Vo svojej šiestej a poslednej výzve na predkladanie žiadostí o grant pre skúsených výskumných pracovníkov v rámci siedmeho rámcového programu v oblasti výskumu (RP 7) poskytne ERC individuálne granty až do výšky 3,5 milióna EUR. Tieto financie umožnia etablovaným a skúseným výskumných pracovníkom, ktorí patria medzi špičku vo svete hraničných vied, uskutočňovať základný výskum. Ďalšia výzva na predkladanie žiadostí pre skúsených výskumných pracovníkov bude prvou v rámci programu Horizont 2020 – nového programu EÚ pre výskum a inovácie.

Európska komisárka zodpovedná za výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „ERC finančne podporuje výskumných pracovníkov, ktorí sú špičkoví vo svojej oblasti. Takéto talenty v Európe potrebujeme. Ich tvorivosť a tvrdá práca prináša znalosti, ktoré sú cenné nielen samé osebe, ale majú aj pozitívny vplyv na našu spoločnosť a hospodárstvo. Preto sa rozpočet ERC v rámci programu Horizont 2020 významne posilní“.

Úspešní uchádzači v rámci tejto výzvy pochádzajú z 27 rôznych krajín, pričom najväčšie zastúpenie majú britskí, nemeckí, francúzski, holandskí a talianski výskumníci. Príjemcovia grantov majú základňu v približne 150 inštitúciách v 18 rôznych štátoch Európskeho výskumného priestoru (EVP).

Pre túto osobitnú výzvu bolo ERC predložených niečo vyše 2 400 žiadostí, čo je mierny nárast (4,5 %) oproti minulému roku. Vďaka grantom ERC budú môcť vedci vybraní v tejto výzve vybudovať svoje vlastné výskumné tímy. Spolu bude členov tímu ERC tvoriť približne 1 200 postdoktorandských a doktorandských študentov.

Granty pre skúsených výskumných pracovníkov sa udeľujú etablovaným špičkovým výskumníkom bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť či vek, ktorí vedú nezávislý výskum a ktorých nedávne vedecké výsledky a profil svedčia o tom, že v danej oblasti, resp. oblastiach patria k svetovej špičke. ERC takisto financuje mladých začínajúcich špičkových výskumníkov (granty ERC pre začínajúcich výskumných pracovníkov) a už nezávislých excelentných vedcov (granty ERC pre stredne pokročilých výskumných pracovníkov).

Informácie o vybraných projektoch.

Súvislosti

Granty ERC sa zameriavajú na špičkových výskumníkov bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, ktorí pôsobia v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) (členské štáty EÚ a štáty pridružené k výskumným programom EÚ) alebo sú ochotní presťahovať sa sem. Najväčšie členské štáty EÚ, Spojené kráľovstvo, Nemecko a Francúzsko hostia celkovo najväčší počet výskumníkov vybraných v rámci tejto výzvy. Pokiaľ ide o pomer k počtu obyvateľov, medzi krajiny, ktoré hostia najväčší počet úspešných uchádzačov v rámci tejto výzvy patria Holandsko, Spojené kráľovstvo, Fínsko a Dánsko (z členských štátov EÚ) a Švajčiarsko a Izrael (z krajín pridružených k programu EÚ pre výskum).

Celková úspešnosť tejto výzvy je takmer 12 %. Podiel žien vybraných v tomto kole grantov tvorí niečo viac ako 13 %, čo odráža pretrvávajúce nedostatočné zastúpenie žien na vedúcich pozíciách v oblasti výskumu. Priemerný vek vybraných výskumných pracovníkov je 53 rokov.

Z úspešných návrhov v tejto výzve bolo 45 % z oblasti „Fyzikálne a technické vedy“, 36 % z oblasti „Biologické vedy“ a 18 % z oblasti „Sociálne a humanitné vedy“. Príjemcovia grantov boli vyberaní na základe partnerského hodnotenia, ktoré vykonalo 25 komisií zložených z renomovaných vedcov z celého sveta. Podrobnejšie informácie nájdete v štatistikách.

Európska rada pre výskum, ktorú v roku 2007 zriadila EÚ, je prvou celoeurópskou organizáciou financujúcou špičkový výskum na hraniciach poznania. ERC, ktorá je inovačnou zložkou siedmeho rámcového programu EÚ v oblasti výskumu a vývoja (osobitný program „Myšlienky“), má na roky 2007 až 2013 celkový rozpočet vo výške 7,5 miliardy eur. Európska komisia navrhla v novom rámcovom programe Horizont 2020 (2014 – 2020) významné zvýšenie rozpočtu ERC.

Ďalšie informácie:

Webová lokalita ERC:

http://erc.europa.eu

Tlačová správa ERC:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktné osoby:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar