Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 september 2013

660 miljoen euro aan EU-middelen voor toponderzoekers

De grenzen van het leven aftasten op Mars, een virus ontwikkelen dat kankercellen kan bestrijden of fotonica gebruiken om het gezichtsvermogen van patiënten met staar te herstellen. Maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing in ontwikkelingslanden of ongelijkheid in kapitalistische samenlevingen. Dit is slechts een greep uit de vraagstukken die worden onderzocht door de 284 wetenschappers die dankzij de meest recente financieringronde 660 miljoen aan nieuwe middelen ontvangen van de Europese Onderzoeksraad (ERC).

Bij deze zesde en laatste inschrijvingsronde voor subsidies voor gevorderden binnen het zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek (KP7) kent de ERC individuele subsidies toe die kunnen oplopen tot wel 3,5 miljoen euro. Deze financiering is een van de meest prestigieuze ter wereld voor baanbrekend onderzoek en stelt vermaarde toponderzoekers in staat om door te gaan met hun fundamenteel onderzoek. De volgende inschrijvingsronde voor subsidies voor gevorderden wordt de eerste binnen het nieuwe EU-programma voor onderzoek en innovatie, "Horizon 2020".

Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap, Máire Geoghegan-Quinn, lichtte toe: "De ERC verstrekt financiering aan wetenschappers die tot de absolute top behoren, en dat talent hebben we in Europa nodig. Met hun creativiteit en inspanningen creëren zij kennis die op zich al waardevol is, maar die vaak ook een gunstig effect heeft op onze samenleving en economie. Daarom wordt het budget van de ERC voor "Horizon 2020" flink opgedreven".

Bij deze oproep voor subsidies zijn kandidaten met 27 verschillende nationaliteiten geselecteerd; Britse, Duitse, Franse, Nederlandse en Italiaanse onderzoekers waren het sterkst vertegenwoordigd. Zij zijn gevestigd in meer dan 150 instellingen in 18 verschillende landen van de Europese onderzoeksruimte.

In deze inschrijvingsronde werden bij de ERC 2 400 aanvragen ingediend, wat overeenkomt met een lichte stijging in vergelijking met vorig jaar (4,5 %). Dankzij de ERC-subsidies kunnen de in deze ronde geselecteerde wetenschappers ook hun eigen onderzoeksteams opbouwen en zo in totaal meer dan 1 200 postdoc- en doctoraatsstudenten als ERC-teamleden aanwerven.

Subsidies voor gevorderden worden toegekend aan vermaarde toponderzoekers, ongeacht hun nationaliteit of leeftijd, die op wetenschappelijk vlak onafhankelijk zijn en dankzij hun recente onderzoekservaring en –profiel voortrekkers zijn in hun vakgebied(en). De ERC subsidieert tevens beginnende topwetenschappers (ERC-subsidies voor starters) en reeds gevestigde, onafhankelijke uitmuntende wetenschappers (ERC-consolidatiesubsidies).

Hier leest u meer over voorbeelden van projecten.

Achtergrond

ERC-subsidies zijn bestemd voor toponderzoekers van eender welke nationaliteit die gevestigd zijn of zich willen vestigen in de Europese Onderzoeksruimte (de lidstaten van de EU plus de landen die geassocieerd zijn met de onderzoeksprogramma's van de EU). De hoogste absolute aantallen succesvolle kandidaten kwamen bij deze oproep uit het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, aangezien dit de grootste lidstaten van de EU zijn. Rekening houdend met het bevolkingscijfer zijn er bij deze oproep het meest succesvolle onderzoekers gevestigd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Finland en Denemarken (bij de EU-landen), en in Zwitserland en Israël (bij de landen die met het EU-programma voor onderzoek geassocieerd zijn).

Het globale selectiecijfer bij deze oproep is bijna 12 %. Het aandeel geselecteerde vrouwen in deze subsidieronde ligt net boven 13 % en weerspiegelt de aanhoudende ondervertegenwoordiging van vrouwen in senior onderzoeksfuncties. De gemiddelde leeftijd van de gesubsidieerde onderzoekers is 53 jaar.

Bij deze oproep had 45 % van de geselecteerde voorstellen betrekking op het gebied van natuurwetenschappen en ingenieurswetenschappen, 36 % op biowetenschappen, en 18 % op de sociale en menswetenschappen. De begunstigden werden door middel van collegiale toetsing geselecteerd door 25 panels van gerenommeerde wetenschappers uit de hele wereld. Voor meer informatie, zie de statistieken.

De Europese Onderzoeksraad is in 2007 door de EU opgericht en is daarmee de eerste pan-Europese financieringsorganisatie voor uitmuntendheid in baanbrekend onderzoek. De Europese Onderzoeksraad is een innovatief onderdeel van het zevende EU-kaderprogramma voor onderzoek (specifiek programma "Ideeën") en beschikt over een totaal budget van 7,5 miljard euro voor de periode 2007 tot en met 2013. De Europese Commissie heeft voorgesteld het ERC-budget voor het nieuwe kaderprogramma "Horizon 2020" (2014-2020) aanzienlijk te verhogen.

Meer informatie

Website van de ERC:

http://erc.europa.eu

ERC persmededeling:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Horizon 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Contact :

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar