Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 26. septembrī

ES piešķir 660 miljonu eiro finansējumu labākajiem pētniekiem

Dzīvības robežu izpēte uz Marsa, tāda vīrusa izveide, kas apkarotu vēža šūnas, fotonikas izmantošana redzes atjaunošanai kataraktas pacientiem, tādu sabiedrības problēmu risināšana, kā, piemēram, iedzīvotāju novecošana jaunattīstības valstīs vai nevienlīdzība kapitālistiskā sabiedrībā — tās ir tikai dažas no tēmām, kurām pievērsušies 284 zinātnieki, kuriem jaunākajā Eiropas Pētniecības padomes (EPP) finansējuma piešķiršanas kārtā paredzēti līdzekļi 660 miljonu eiro apmērā.

Sestajā un pēdējā progresa dotāciju konkursā, kas noris saskaņā ar ES Septīto pētniecības pamatprogrammu (FP7), EPP nodrošinās individuālas dotācijas līdz 3,5 miljoniem eiro. Finansējums, kas paredzēts dažiem no visprogresīvākajiem pētījumiem visā pasaulē, ļaus vispāratzītiem vadošajiem pētniekiem īstenot teorētisko pētniecību. Nākamais progresa dotāciju konkurss būs pirmais jaunās ES pētniecības un inovācijas pamatprogrammas “Apvārsnis 2020” ietvaros.

Par pētniecību, inovāciju un zinātni atbildīgā Eiropas Komisijas locekle Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "EPP finansē visizcilākos attiecīgo jomu pētniekus, un šādi talanti Eiropā ir vajadzīgi. Viņu radošās spējas un nemitīgs darbs rada ne vien zināšanas, kas pašas par sevi ir vērtība, bet bieži vien arī labvēlīgi ietekmē mūsu sabiedrību un ekonomiku. Tāpēc EPP budžets saņems ievērojami lielāku finansējumu no programmas “Apvārsnis 2020” .”

Šajā konkursā izraudzītie kandidāti ir 27 dažādu tautību pētnieki, no kuriem visplašāk pārstāvēti ir briti, vācieši, francūži, nīderlandieši un itāļi. Dotāciju saņēmēji darbojas aptuveni 150 iestādēs 18 dažādās Eiropas pētniecības telpas valstīs.

Minētajā konkursā EPP saņēma nedaudz vairāk par 2400 pieteikumu, kas ir par 4,5 % vairāk nekā pagājušajā gadā. Pateicoties EPP dotācijām, šajā konkursā izraudzītie zinātnieki varēs veidot savas pētniecības grupas, tajās iesaistot aptuveni 1200 doktorantūras un pēcdoktorantūras studentu.

Progresa dotācijas piešķir jebkuras valstspiederības vai vecuma vadošajiem pētniekiem, kuru sasniegumi pētniecībā ir neseni un vispāratzīti, kuri ir zinātniski neatkarīgi un tiek uzskatīti par vadošajiem speciālistiem attiecīgajās jomās. EPP arī finansē labākos jaunos pētniekus (“EPP starta dotācijas”) un jau neatkarīgus izcilus zinātniekus (“EPP konsolidācijas dotācijas”).

Sīkāka informācija par projektiem.

Vispārīga informācija

EPP dotācijas paredzētas jebkuras valstspiederības labākajiem pētniekiem, kuri atrodas vai vēlas pārcelties uz Eiropas pētniecības telpu (ES dalībvalstīm un ES pētniecības programmu asociētajām valstīm). Kā lielākās ES dalībvalstis Apvienotā Karaliste, Vācija un Francija uzņem vislielāko skaitu šajā konkursā izraudzīto pētnieku. Pēc iedzīvotāju skaita visvairāk šajā uzaicinājumā izraudzīto veiksmīgo kandidātu uzņem Nīderlande, Apvienotā Karaliste, Somija un Dānija (ES dalībvalstis), kā arī Šveice un Izraēla (ES pētniecības programmas asociētās valstis).

Minētajā konkursā finansējums ir piešķirts gandrīz 12 % pieteikumu. Sieviešu īpatsvars šajā dotāciju piešķiršanas kārtā ir mazliet virs 13 %, kas aizvien atspoguļo nepietiekamu sieviešu pārstāvību vadošajos amatos pētniecības jomā. Pētnieku finansējuma saņēmēju vidējais vecums ir 53 gadi.

Šajā konkursā 45 % no izraudzītajiem priekšlikumiem tika iesniegti eksakto zinātņu un inženierzinātņu jomā, 36 % — biozinātnēs un 18 % — sociālajās un humanitārajās zinātnēs. Dotāciju saņēmējus atlasīja 25 komisijas, kurās bija atzīti zinātnieki no visas pasaules, kuri veica profesionālu izvērtēšanu. Ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju, sk. statistiku.

Eiropas Savienības 2007. gadā izveidotā Eiropas Pētniecības padome ir pirmā Eiropas mēroga progresīvās pētniecības finansēšanas organizācija. EPP ir Eiropas Savienības Septītās pētniecības pamatprogrammas (īpašā programma “Idejas”) jaunākā sastāvdaļa, kura paver plašas iespējas un kuras kopējais budžets laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ir 7,5 miljardi eiro. Jaunajā pamatprogrammā "Apvārsnis 2020" (2014—2020) Eiropas Komisija ir ierosinājusi ievērojami palielināt EPP budžetu.

Plašāka informācija

EPP tīmekļa vietne:

http://erc.europa.eu

EPP paziņojums presei:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Pamatprogramma "Apvārsnis 2020":

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontakti:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88), Tviteris: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar