Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 26 d.

Geriausiems mokslininkams skirtas 660 mln. EUR ES finansavimas

Gyvenimo Marse galimybių tyrimas, viruso, galinčio paveikti vėžio ląstelės, kūrimas arba fotonikos naudojimas katarakta sergančių pacientų regėjimui atkurti. Visuomenės problemos, kaip antai senėjanti visuomenė besivystančiose šalyse arba nelygybė kapitalistinėse visuomenėse. Tai tik keletas klausimų, kuriuos sprendžia 284 mokslininkai, kuriems per naujausią Europos mokslinių tyrimų tarybos (EMTT) finansavimo etapą bus skirta 660 mln. EUR.

Šeštajame ir paskutiniame konkurse dėl dotacijų pažengusiesiems mokslininkams pagal ES septintąją bendrąją mokslinių tyrimų programą (7BP) EMTT suteiks individualias dotacijas iki 3,5 mln. EUR. Skyrus vieną prestižiškiausių pasaulyje, mažai tirtų sričių mokslui skirtą finansavimą, pripažinimą pelnę vyresnieji mokslininkai galės vykdyti fundamentinius mokslinius tyrimus. Kitas kvietimas teikti paraiškas dėl dotacijų pažengusiesiems mokslininkams bus pirmasis pagal naująją ES mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Europos Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „EMTT finansuoja aukščiausio lygio mokslininkų veiklą; mums reikia tokių talentingų darbuotojų Europoje. Jų kūrybiškumo ir darbštumo rezultatas – vertingos žinios, tačiau jų pastangos taip pat dažnai turi teigiamą poveikį mūsų visuomenei ir ekonomikai. Todėl EMTT biudžetui bus skirtas didelis finansavimas pagal programą „Horizontas 2020“.“

Konkursą laimėję kandidatai yra 27 skirtingų valstybių piliečiai. Tarp jų daugiausia britų, vokiečių, prancūzų, olandų ir italų mokslininkų. Dotacijų gavėjai yra iš maždaug 150 įstaigų ir 18 skirtingų Europos mokslinių tyrimų erdvės (EMTE) šalių.

Šiame konkurse EMTT pateikta šiek tiek daugiau nei 2 400 paraiškų – tai šiek tiek daugiau (4,5 %) nei pernai. Dėl EMTT dotacijų šiame konkurse atrinkti mokslininkai galės kurti mokslinių tyrimų grupes ir į jas įtraukti maždaug 1 200 mokslo daktarų ir doktorantų, tapsiančių EMTT grupės nariais.

Dotacijos pažengusiesiems mokslininkams skiriamos bet kurios šalies pilietybę turintiems ir bet kokio amžiaus pripažinimą pelniusiems geriausiems mokslininkams, kurie yra nepriklausomi moksliniu požiūriu ir neseniai pasiekė tokių rezultatų ir įgijo tokią reputaciją mokslinių tyrimų srityje, kad gali būti laikomi didžiausiais savo sričių žinovais. EMTT taip pat finansuoja geriausius jaunuosius karjerą pradedančius mokslininkus (EMTT dotacijos pradedantiesiems) ir jau nepriklausomus aukštos kompetencijos mokslininkus (EMTT dotacijos įsitvirtinusiesiems).

Daugiau informacijos apie projektų pavyzdžius.

Pagrindiniai faktai

EMTT dotacijos skirtos visų tautybių geriausiems mokslininkams, įsikūrusiems Europos mokslinių tyrimų erdvėje (ES valstybėse narėse ir šalyse, prisijungusiose prie ES mokslinių tyrimų programų) arba norintiems į ją persikelti. Didžiausiose ES valstybėse narėse Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje ir Prancūzijoje yra daugiausia (absoliučiais skaičiais) pagal šį konkursą atrinktų mokslininkų. Palyginti su gyventojų skaičiumi, daugiausia šį konkursą laimėjusių kandidatų yra Nyderlanduose, JK, Suomijoje ir Danijoje (iš ES šalių) ir Šveicarijoje bei Izraelyje (iš šalių, prisijungusių prie ES mokslinių tyrimų programos).

Apskritai šį konkursą laimėjusių kandidatų skaičius siekia beveik 12 %. Atrinktų moterų dalis šiame dotacijų skyrimo etape siekia šiek tiek daugiau nei 13 %. Taigi toliau nepakanka moterų, pasiekusių aukštesnę padėtį mokslinių tyrimų srityje. Mokslininkų, kuriems bus skirtos dotacijos, amžiaus vidurkis yra 53 metai.

45 % pagal šį konkursą atrinktų pasiūlymų buvo fizikos mokslų ir inžinerijos srities, 36 % – gyvosios gamtos mokslų srities ir 18 % – socialinių ir humanitarinių mokslų srities. Dotacijų gavėjai atrinkti remiantis tų pačių sričių specialistų vertinimais, kuriuos pateikė 25 vertinimo komisijos, sudarytos iš garsių viso pasaulio mokslininkų. Daugiau informacijos atskleidžia statistiniai duomenys.

2007 m. ES įkurta Europos mokslinių tyrimų taryba yra pirmoji visos Europos mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų finansavimo organizacija. Europos mokslinių tyrimų tarybai, novatoriškiausiam ES septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos (specialiosios programos „Idėjos“) komponentui, 2007–2013 m. laikotarpiu iš viso skirtas 7,5 mlrd. EUR biudžetas. Naujoje 2014–2020 m. bendrojoje programoje „Horizontas 2020“ Europos Komisija pasiūlė EMTT numatytą biudžetą gerokai padidinti.

Daugiau informacijos

EMTT interneto svetainė

http://erc.europa.eu

EMTT pranešimas spaudai

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

„Horizontas 2020“

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Asmenys ryšiams:

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia, tel. +32 2 298 73 03


Side Bar