Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 26. syyskuuta 2013

Huippututkijoille EU:n rahoitusta 660 miljoonaa euroa

Marsin elämän rajojen tutkiminen, syöpäsoluja tuhoavan viruksen kehittäminen ja fotoniikan käyttäminen harmaakaihipotilaiden näkökyvyn palauttamiseksi. Yhteiskunnalliset haasteet, kuten väestön ikääntyminen kehitysmaissa tai eriarvoisuus kapitalistisissa yhteiskunnissa. Siinä vain muutamia esimerkkejä kysymyksistä, joiden parissa työskentelevät ne 284 tutkijaa, joille myönnetään yhteensä noin 660 miljoonaa euroa Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) viimeisimmällä rahoituskierroksella.

Euroopan tutkimusneuvosto myöntää kuudennessa ja viimeisessä EU:n seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta rahoitettavassa kokeneiden tutkijoiden apurahakierroksessa (Advanced Grants) yksittäisiä avustuksia, jotka voivat olla enimmillään 3,5 miljoonaa euroa. Tämä tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen piirissä yksi arvostetuimmista apurahoista mahdollistaa sen, että kokeneet tutkijat voivat jatkaa niin kutsutun uteliaisuustutkimuksen tekemistä. Seuraavat kokeneiden tutkijoiden apurahat jaetaan ensimmäistä kertaa EU:n uudesta tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -puiteohjelmasta.

Tutkimuksesta, innovoinnista ja tieteestä vastaava EU-komissaari Máire Geoghegan-Quinn kertoo Euroopan tutkimusneuvoston rahoittavan alojensa huippututkijoita. ”Tarvitsemme näitä lahjakkuuksia Euroopassa, sillä heidän luovuutensa ja heidän tekemänsä kovan työn ansiosta syntyy jo sinällään arvokasta osaamista, jolla on lisäksi usein myönteinen vaikutus yhteiskuntaan ja talouteen”, komissaari toteaa. ”Tämän vuoksi Euroopan tutkimusneuvoston määrärahoja lisätään tuntuvasti Horisontti 2020 -puiteohjelmassa”, hän jatkaa.

Tämänkertaisessa haussa menestyneet ehdokkaat edustavat 27:ää eri kansallisuutta. Eniten apurahan saajien joukossa on tutkijoita Yhdistyneestä kuningaskunnasta, Saksasta, Ranskasta, Alankomaista ja Italiasta. Apurahan saajat työskentelevät noin 150:ssä eri laitoksessa 18:ssa eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) maassa.

Euroopan tutkimusneuvostolle jätettiin tässä apurahakierroksessa hieman yli 2 400 hakemusta, mikä merkitsee hienoista kasvua (4,5 %) viime vuoteen verrattuna. Euroopan tutkimusneuvoston apurahojen avulla nyt järjestetyssä apurahakierroksessa menestyneet tutkijat pystyvät perustamaan omat ERC-tutkimustiimiinsä, joihin osallistuu yhteensä yli 1 200 tohtorintutkinnon suorittanutta tai sitä valmistelevaa tutkijaa.

Kokeneiden tutkijoiden apurahoja myönnetään asemansa vakiinnuttaneille huippututkijoille kansalaisuudesta ja iästä riippumatta. Tutkijoiden on oltava riippumattomia, ja heidän on pystyttävä esittämään tuoreita tutkimustuloksia ja tutkimusprofiili, joiden perusteella heidän voidaan osoittaa kuuluvan alansa huippututkijoihin. Euroopan tutkimusneuvosto rahoittaa myös nuoria tutkijauransa alussa olevia huipputason tutkijoita (”ERC Starting Grants”) sekä jo itsenäisiä huipputason tutkijoita (”ERC Consolidator Grants”).

Esimerkkejä hankkeista.

Taustaa

Euroopan tutkimusneuvoston apurahat on tarkoitettu huippututkijoille – kansallisuudesta riippumatta – jotka joko jo toimivat EU:n jäsenvaltiot sekä EU:n tutkimusohjelmiin osallistuvat maat käsittävällä eurooppalaisella tutkimusalueella tai ovat valmiita muuttamaan alueelle. Tällä apurahakierroksella apurahan saajiksi valittuja tutkijoita on määrällisesti eniten EU:n suurimmissa jäsenvaltioissa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa ja Ranskassa. Väkilukuun suhteutettuna tällä apurahakierroksella rahoituksen saajiksi valittuja tutkijoita on eniten EU-maista Alankomaissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Suomessa ja Tanskassa sekä EU:n tutkimusohjelmiin osallistuvista maista Sveitsissä ja Israelissa.

Kokonaishyväksymisprosentti oli lähes 12 prosenttia. Valittujen naisten osuus nyt käydyssä apurahakierroksessa on vain vähän yli 13 prosenttia, mikä kuvastaa sitä, että naiset ovat edelleen aliedustettuina ylemmissä tutkijan viroissa. Rahoitusta saavien tutkijoiden keski-ikä on 53 vuotta.

Tällä apurahakierroksella menestyksekkäistä ehdotuksista 45 prosenttia toteutetaan luonnontieteiden ja tekniikan alalla, 36 prosenttia biotieteiden alalla ja 18 prosenttia yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloilla. Voittajat valitsi vertaisarvioinnilla 25 asiantuntijapaneelia, joissa oli edustajina tunnustettuja tutkijoita eri puolilta maailmaa. Lisätietoja löytyy tilastoista.

EU:n vuonna 2007 perustama Euroopan tutkimusneuvosto on ensimmäinen tieteen eturintamassa olevan tutkimuksen huippuosaamista rahoittava yleiseurooppalainen järjestö. Euroopan tutkimusneuvosto on uraa uurtava osa Euroopan unionin seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa (Ideat-erityisohjelma), ja sen kokonaisbudjetti vuosina 2007–2013 on 7,5 miljardia euroa. Euroopan komissio on ehdottanut, että Euroopan tutkimusneuvoston määrärahoja lisättäisiin uudessa Horisontti 2020 -puiteohjelmassa (2014–2020).

Lisätietoja

Euroopan tutkimusneuvoston verkkosivusto:

http://erc.europa.eu (englanniksi)

Euroopan tutkimusneuvoston lehdistötiedote:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf (englanniksi)

Horisontti 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm (englanniksi)

Yhteystiedot:

Michael Jennings (+32-2) 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32-2) 298 73 03


Side Bar