Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. september 2013

Euroopa Liit annab tippteadlastele 660 miljonit eurot

Elu võimalikkus Marsil, vähirakke hävitava viiruse väljatöötamine, kae eemaldamine fotoonika abil, selliste ühiskondlike probleemide lahendamine nagu elanikkonna vananemine arengumaades või ebavõrdsus kapitalistlikus ühiskonnakorralduses – need on kõigest mõned küsimused, millega tegelevad need 284 teadlast, kellele Euroopa Teadusnõukogu (ERC) on oma viimases rahastamisvoorus otsustanud eraldada 660 miljonit eurot.

ERC kavatseb ELi seitsmenda teadusuuringute raamprogrammi alusel eraldada kuuenda ja viimase projektikonkursiga, mis korraldatakse kogenud teadlase toetuse saamiseks, üksiktoetustele kuni 3,5 miljonit eurot. See eesliiniteadusvaldkonnas üks prestiižsemaid toetusi võimaldab kogenud teaduritel ellu viia oma lennukaid ideid. Järgmine konkurss korraldatakse juba ELi uue teadus- ja innovatsiooniprogrammi „Horisont 2020” raames.

Seoses sellega märkis Euroopa Komisjoni teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn järgmist: „Euroopa Teadusnõukogu rahastab selliste oma valdkonna tippteadlaste tööd, kelle andeid Euroopa vajab. Tänu nende loovusele ja töökusele on meil teadmised, mis on juba väärtus omaette, kuid millel on sageli ka positiivne mõju kogu meie ühiskonnale ja majandusele. Just seepärast suurenebki ERC eelarve programmi „Horisont 2020” raames märkimisväärselt.”

Praegusel projektikonkursil olid edukad 27 eri rahvuse esindajad, kelle hulgas oli kõige arvukamalt britte, sakslasi, prantslasi, hollandlasi ja itaallasi. Toetusesaajaid on umbes 150 teadusasutusest Euroopa teadusruumi kuuluvast 18 eri riigist.

Konkursi raames esitati ERC-le üle 2400 avalduse, mis on pisut rohkem (4,5%) kui eelmisel aastal. Tänu ERC toetusele on väljavalitud teadlastel võimalik kokku panna oma uurimisrühm ning kaasata teadusnõukogu liikmena töösse hinnanguliselt 1200 inimest, kes kas taotlevad doktorikraadi või on selle juba kaitsnud.

Kogenud teadlase toetust saavad tippteadlased, olenemata rahvusest ja vanusest, kes oma teadustöös on sõltumatud ja oma uurimisvaldkonnas hiljuti midagi korda saatnud ning kellel on uurimisrühma juhtimiseks vajalikud omadused. Euroopa Teadusnõukogu rahastab ka tipptasemel noorteadureid (teadustöö alustamise toetusega) ja juba sõltumatuid tippteadlasi (sõltumatu teadlase toetusega).

Täpsem teave näidisprojektide kohta.

Taustteave

ERC toetused on ette nähtud mis tahes rahvusest tippteadlastele, kes tegutsevad või soovivad tegutseda Euroopa teadusruumis, st ELi liikmesriikides ja ELi teadusprogrammidega ühinenud riikides. Käesoleva konkursi raames võõrustavad kõige arvukamalt teadlasi Suurbritannia, Saksamaa ja Prantsusmaa kui ELi suurimad liikmesriigid. Pidades aga silmas riikide rahvaarvu, võtavad ELis protsentuaalselt kõige arvukamalt teadlasi vastu Madalmaad, Suurbritannia, Soome ja Taani ning teadusprogrammiga ühinenud riikidest Šveits ja Iisrael.

Üldiselt osutus konkursi raames edukaks ligikaudu 12% projektidest. Pisut üle 13% toetustest said naised. See näitaja annab jätkuvalt tunnistust sellest, et naised on juhtivteadlaste seas vähemuses. Raha saavate teadlaste keskmine vanus on 53.

45% edukaks osutunud projektidest esitati füüsika ja inseneriteaduste, 36% bioteaduste ning 18% sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas. Toetusesaajate valimiseks moodustati 25 eksperdirühma, kuhu kuulusid nimekad teadlased kogu maailmast. Lisateavet saab statistikaandmetest.

Euroopa Teadusnõukogu, mis loodi ELis 2007. aastal, on esimene üleeuroopaline organisatsioon, mis rahastab prioriteetsetes valdkondades tehtavaid tipptaseme teadusuuringuid. ERC alustas tegevust ELi teadusuuringute seitsmenda raamprogrammi eriprogrammi „Ideed” alusel ja selle kogueelarve aastateks 2007–2013 on 7,5 miljardit eurot. Euroopa Komisjon tegi ettepaneku märkimisväärselt suurendada ERC eelarvet uue programmi „Horisont 2020” (2014–2020) raames.

Täiendav teave

Euroopa teadusnõukogu veebisait:

http://erc.europa.eu

Euroopa teadusnõukogu pressiteade:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar