Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelser

Bruxelles, den 26. september 2013

EU-støtte på 660 mio. til topforskere

Udforskning af mulighederne for liv på Mars, udvikling af en virus, der kan nedbryde kræftceller, eller anvendelse af fotonik til at give patienter med grå stær synet tilbage. Samfundsudfordringer som f.eks. aldrende befolkninger i udviklingslande eller ulighed i kapitalistiske samfund. Dette er blot nogle af de spørgsmål, som behandles af de 284 videnskabsfolk, der er udset til at modtage støtte på 660 mio. EUR i forbindelse med den seneste uddeling af midler fra Det Europæiske Forskningsråd (EFR).

I forbindelse med denne sjette og sidste uddeling af støttemidler til ledende forskere (Advanced Grant) under EU's syvende rammeprogram for forskning (FP7) uddeler ERF individuel støtte på op til 3,5 mio. EUR. Denne forskningsstøtte, som er omgærdet af meget stor prestige på verdensplan, vil gøre det muligt for veletablerede topforskere at fortsætte deres grundforskning (blue sky-forskning). Den næste Advanced Grant-tildeling bliver den første under Horisont 2020, det nye EU-forsknings- og innovationsprogram.

Máire Geoghegan-Quinn, EU-kommissær for forskning, innovation og videnskab, udtaler: "ERF støtter de forskere, som er bedst inden for deres område, og vi har brug for deres talent i Europa. Deres kreativitet og store arbejdsindsats giver os viden, der ikke blot i sig selv er værdifuld, men som også har positiv indvirkning på vores samfund og økonomi. Det er årsagen til, at ERF-budgettets finansieringskapacitet bliver betydeligt større under Horisont 2020."

I denne ansøgningsrunde kommer de vindende kandidater fra 27 forskellige lande. Der er flest britiske, tyske, franske, nederlandske og italienske forskere blandt de udvalgte. Støttemodtagerne arbejder i ca. 150 institutioner i 18 forskellige lande inden for det europæiske forskningsrum.

Der blev indsendt lidt over 2 400 ansøgninger til ERF, hvilket udgør en mindre stigning (4,5 %) i forhold til sidste år. Takket være støtten fra ERF vil de udvalgte ansøgere kunne etablere deres egne forskningsteam og ansætte omkring 1 200 forskere og ph-studerende i disse team.

Advanced Grants ydes til veletablerede topforskere af enhver nationalitet og alder, der er videnskabeligt uafhængige, og som kan fremvise friske forskningsresultater. De skal desuden være blandt de førende inden for deres område. ERF yder også støtte til unge topforskere, som befinder sig i starten af deres karriere (Starting Grants), og til allerede uafhængige topvidenskabsfolk (Consolidator Grants).

Læs mere om projekteksemplerne.

Baggrund

Målgruppen for ERF-støtten er topforskere af en hvilken som helst nationalitet, som er baseret i eller villige til at flytte til et land i Det Europæiske Forskningsrum (ERF) (EU-medlemsstaterne plus de lande, der deltager i EU's forskningsprogrammer). Det Forenede Kongerige og Frankrig er de største EU-medlemsstater, og de repræsenterer da også det højeste antal udvalgte forskere i denne ansøgningsrunde. Set i forhold til befolkningsstørrelsen kommer det højeste antal udvalgte støttemodtagere i denne ansøgningsrunde fra Nederlandene, Det Forenede Kongerige, Finland og Danmark (blandt EU-landene) og Schweiz og Israel (blandt de lande, der deltager i EU-forskningsprogrammet).

Overordnet set har næsten 12 % af ansøgerne fået tildelt støtte. Kvinder tegner sig for lidt over 13 % af de udvalgte støttemodtagere, hvilket afspejler, at kvinderne fortsat er underrepræsenteret i ledende forskerstillinger. Gennemsnitsalderen for de støttemodtagende forskere er 53 år.

I denne ansøgningsrunde lå 45 % af de udvalgte forskningsprojekter inden for området "fysisk videnskab og ingeniørvidenskab", 36 % inden for "biovidenskab" og 18 % inden for "samfundsvidenskab og humaniora".  De udvalgte støttemodtagere blev udvalgt ved peer review-evaluering foretaget af 25 paneler sammensat af anerkendte videnskabsfolk fra hele verden. Yderligere oplysninger: se statistikker.

Det Europæiske Forskningsråd, som blev oprettet af EU i 2007, er den første fælleseuropæiske organisation for avanceret frontlinjeforskning. ERF, som er et nyskabende element under EU's syvende rammeprogram for forskning (særprogrammet "Ideer"), råder over et samlet budget på 7,5 mia. EUR for perioden 2007-2013. Europa-Kommissionen har foreslået en mærkbar forøgelse af ERF-budgettet under det nye rammeprogram "Horisont 2020” (2014-2020).

Yderligere oplysninger

EFR's websted:

http://erc.europa.eu

ERF's pressemeddelelse:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar