Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 26. září 2013

660 milionů EUR z prostředků EU dostanou špičkoví vědečtí pracovníci

Zkoumání možností života na Marsu, vývoj viru, který ničí rakovinné buňky, využití fotoniky k navrácení zraku pacientům s šedým zákalem, společenské problémy, jako jsou stárnutí obyvatelstva v rozvojových zemích nebo rozdíly v kapitalistických společnostech. To jsou jen některé z problémů, kterými se zabývá 284 vědců, jimž Evropská rada pro výzkum (ERV) poskytne v rámci posledního kola financování prostředky ve výši 660 milionů EUR.

Ve své šesté a poslední soutěži o granty pokročilým výzkumným pracovníkům v rámci sedmého rámcového programu EU pro výzkum (7. RP) poskytne ERV individuální granty až do výše 3,5 milionu EUR. Tyto finanční prostředky, jež v oblasti hraničních věd patří mezi nejprestižnější, umožní zavedeným a zkušeným výzkumným pracovníkům provádět základní výzkum. Další výzva k předkládání žádostí pro pokročilé výzkumné pracovníky bude první v rámci programu Horizont 2020 – nového programu EU pro výzkum a inovace.

Evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu Máire Geoghegan-Quinnová uvedla: „ERV finančně podporuje výzkumné pracovníky, kteří jsou špičkou ve svém oboru. Takové talenty v Evropě potřebujeme. Jejich tvořivost a tvrdá práce přináší znalosti, jež jsou cenné nejen samy o sobě, ale často mají pozitivní vliv i na naši společnost a hospodářství. Proto bude rozpočet ERV v rámci programu Horizont 2020 výrazně navýšen.“

V rámci této výzvy byli vybráni uchazeči 27 státních příslušností, přičemž nejpočetněji jsou zastoupeni vědci ze Spojeného království, Německa, Francie, Nizozemska a Itálie. Příjemci grantů působí v přibližně 150 institucích v 18 různých zemích Evropského výzkumného prostoru (EVP).

Pro tuto konkrétní soutěž bylo ERV předloženo více než 2 400 žádostí, což oproti loňskému roku představuje mírný nárůst (4,5 %). Vědci vybraní v této výzvě budou moci díky grantům ERV sestavit své vlastní výzkumné týmy, do nichž se zapojí přibližně 1 200 absolventů a studentů doktorského studia.

Granty pro pokročilé výzkumné pracovníky se udělují zavedeným špičkovým vědcům jakékoli státní příslušnosti nebo věku, kteří se věnují samostatnému výzkumu a jejichž současné vědecké výsledky a profil z nich v jejich oboru či oborech činí předně uznávané odborníky. ERV rovněž financuje začínající mladé výzkumníky (tzv. „Starting Grants“) a nezávislé špičkové vědce (tzv. „Consolidator Grants“).

Informace o vybraných projektech.

Souvislosti

Granty ERV jsou zacíleny na špičkové výzkumné pracovníky jakékoli státní příslušnosti, kteří působí v zemích Evropského výzkumného prostoru (EVP) nebo jsou ochotni se do nich přestěhovat. EVP je tvořen členskými státy EU a zeměmi přidruženými k výzkumným programům EU. Spojené království, Německo a Francie, jakožto největší země EU, hostí celkově největší počet výzkumníků vybraných v rámci této výzvy. V poměru k počtu obyvatel je nejvíce úspěšných uchazečů v rámci této výzvy usazeno v Nizozemsku, Spojeném království, Finsku a Dánsku (země EU) a ve Švýcarsku a Izraeli (země přidružené k programu EU pro výzkum).

Celkový poměr úspěšných žádostí v této výzvě je téměř 12 %. Podíl žen vybraných v tomto kole grantů je o něco více než 13 %, což odráží přetrvávající nedostatečné zastoupení žen na vedoucích pozicích v oblasti výzkumu. Průměrný věk výzkumných pracovníků, kteří finanční prostředky získají, je 53 let.

V rámci této výzvy bylo 45 % úspěšných návrhů v oblasti „fyziky a inženýrství“, 36 % v oblasti „věd o živé přírodě“ a 18 % v oblasti „sociálních a humanitních věd“. Příjemci grantů byli vybráni na základě oponentského řízení, v němž v 25 porotách zasedli uznávaní odborníci z celého světa. Další informace jsou uvedeny ve statistikách.

Evropskou radu pro výzkum zřídila EU v roce 2007 jako první celoevropskou organizaci pro financování špičkového hraničního výzkumu. Rozpočet ERV, která je průkopnickou složkou sedmého rámcového programu EU pro výzkum a technologický rozvoj (zvláštní program „Myšlenky“), činí na období 2007–2013 celkem 7,5 miliardy EUR. V novém rámcovém programu „Horizont 2020“ (na období 2014–2020) Evropská komise navrhla rozpočet ERV výrazně navýšit.

Další informace

Internetové stránky ERV:

http://erc.europa.eu

Tisková zpráva ERV:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

Horizont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 22987303)


Side Bar