Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 26 септември 2013 г.

660 млн. EUR финансиране от ЕС за най-добрите изследователи

Изследване на границите за живот на Марс, разработване на вирус, който избирателно да атакува раковите клетки, или използване на фотониката за възстановяване на зрението на пациенти с катаракта. Предизвикателства пред обществото като застаряването на населението в развиващите се страни или неравенството в капиталистическите общества. Това са само някои от темите, разработвани от 284 учени, които ще получат 660 милиона EUR на последния конкурс за финансиране от Европейския изследователски съвет (ЕИС).

На своя шести и последен конкурс за отпускане на средства по Седмата изследователска рамкова програма на ЕС (РП7), които са предназначени за утвърдени изследователи, ЕИС ще предостави индивидуални безвъзмездни средства, достигащи до 3,5 млн. EUR. Финансирането — едно от най-престижните в света за авангардна наука, ще даде възможност на утвърдени старши изследователи да осъществят творческите си изследвания. Следващата покана за подаване на предложения за отпускане на средства за утвърдени изследователи ще бъде първата по „Хоризонт 2020“ — новата програма на ЕС за изследвания и иновации.

Европейският комисар по въпросите на изследванията, иновациите и науката Мойра Гейгън-Куин заяви: „ЕИС финансира изследователи, които са най-добрите в работата си, и в Европа се нуждаем от тези таланти. Тяхната изобретателност и усилена работа създават знания, които са ценни сами по себе си, но често имат и положително въздействие и върху нашето общество и икономика. Ето защо бюджетът на ЕИС ще бъде значително увеличен по „Хоризонт 2020“.

За тази покана за подаване на предложения избраните кандидати са от 27 различни националности, като най-многобройни са британските, немските, френските, нидерландските и италианските изследователи. Получателите са базирани в около 150 институции в 18 държави от Европейското изследователско пространство.

Конкретно за този конкурс, до ЕИС бяха подадени малко над 2 400 заявления, което представлява леко увеличение (4,5 %) над миналата година. Благодарение на безвъзмездните средства от ЕИС, избраните учени по тази покана ще могат да създадат свои изследователски екипи, като ангажират около 1 200 постдокторанти и докторанти като членове на екипи на ЕИС.

Безвъзмездните средства за утвърдени изследователи се отпускат на най-добрите утвърдени изследователи без оглед на тяхната националност или възраст, които са независими научно и които имат скорошни изследвания и профил, определящи ги като водещи в съответната(ите) им област(и). ЕИС финансира също така и най-добрите млади изследователи, които са в началото на своята кариера („Starting Grants“ на ЕИС), както и отлични учени, които вече са независими („Consolidator Grants“ на ЕИС).

За повече информация вж. примери на проекти.

Контекст

Безвъзмездните средства на ЕИС са предназначени за най-добрите изследователи от всички националности, които са базирани или желаят да се преместят в Европейското изследователско пространство (държавите членки на ЕС, заедно с държавите, асоциирани към изследователските програми на ЕС). Като най-големи държави членки на Европейския съюз, Обединеното кралство, Германия и Франция ще бъдат домакини на най-голям брой избрани изследователи по тази покана. Съпоставено на броя на населението, Нидерландия, Обединеното кралство, Финландия и Дания (от държавите от ЕС), и Швейцария и Израел (от държавите, асоциирани към изследователски програми на ЕС), ще бъдат домакини на най-много успешни кандидати по тази покана.

Общото ниво на успеваемост за тази покана е почти 12 %. Делът на избраните жени в този конкурс за отпускане на безвъзмездни средства е малко над 13 %, което отразява продължаващото недостатъчно присъствие на жени на старши изследователски длъжности. Средната възраст на изследователите, които ще бъдат финансирани е 53 години.

За тази покана 45 % от успешните предложения бяха в областта „Физични науки и инженерство“, 36 % в областта „Науки за живота“, а 18 % в областта „Социални и хуманитарни науки“. Победителите са избрани от 25 рецензентски комисии, състоящи се от известни учени от цял свят. За повече информация вж. статистиката.

Създаден от ЕС през 2007 г., Европейският изследователски съвет е първата общоевропейска организация за финансиране на висококачествени изследвания на границите на познанието. ЕИС е пионерски елемент в Седмата изследователска рамкова програма на ЕС (специфична програма „Идеи“) и за периода 2007—2013 г. е с общ бюджет от 7,5 млрд. EUR. В новата рамкова програма „Хоризонт 2020“ (2014—2020 г.) Европейската комисия предложи значително увеличение на бюджета на ЕИС.

За повече информация:

Уебсайт на ЕИС:

http://erc.europa.eu

Съобщение за медиите на ЕИС:

http://erc.europa.eu/sites/default/files/press_release/files/press_release_adg2013_results.pdf

„Хоризонт 2020“:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm

За връзка:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Туитър: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar