Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 24. septembra 2013

Reforma skupne kmetijske politike (SKP): dosežen politični dogovor o še zadnjih odprtih vprašanjih

Evropski parlament, Svet ministrov EU in Evropska komisija so danes zvečer dosegli politični dogovor o zadnjih nekaj vprašanjih reforme SKP (v povezavi z večletnim finančnim okvirom 2014–2020), ki so še ostala odprta po političnem dogovoru o reformi 26. junija (glej IP/13/613 in MEMO/13/621).

„Veseli me, da smo po doseženem junijskem dogovoru o večini svežnja za reformo SKP zdaj lahko zaključili celotno reformo,“ je danes zvečer povedal evropski komisar za kmetijstvo Dacian Cioloș. „Rad bi čestital ministrom in poslancem za njihov pristop, ki je omogočil, da so se sporazumeli o teh vprašanjih v skladu s postopkom soodločanja. Upam, da bo nocojšnjemu dogovoru lahko hitro sledilo uradno glasovanje v Evropskem parlamentu in Svetu, ki bo omogočilo, da se zakonodajna besedila in prehodne ureditve za leto 2014 uradno sprejmejo pred koncem leta ter se začnejo uporabljati od 1. januarja 2014. To je pomembno za evropske kmete, saj jim zagotavlja večjo gotovost za naslednje leto.“

Nocojšnji dogovor je zadnji del splošnega dogovora o novi usmeritvi skupne kmetijske politike, ki bolj upošteva pričakovanja družbe. Potrebna sta le še njegova uradna odobritev s strani obeh institucij in sprejetje zakonodajnih aktov o celotnem proračunu EU za obdobje 2014–2020.

V nadaljevanju so predstavljeni glavni vidiki današnjega dogovora, ki dopolnjujejo junijski dogovor – glej MEMO/13/621. (Prečiščeno besedilo obvestila, ki zajema celoten sveženj za reformo bo objavljeno kmalu.)

Neposredna plačila

Omejevanje in postopno zmanjševanje: Dosežen je bil dogovor o obveznem postopnem zmanjševanju in prostovoljnem omejevanju. V praksi to pomeni, da se bo znesek podpore v obliki neposrednih plačil, ki jih prejme posamezno kmetijsko gospodarstvo [ekološko plačilo ni vključeno], zmanjšal za najmanj 5 % za zneske nad 150 000 evrov. Da bi upoštevali zaposlovanje, se lahko stroški plač pred izračunom odštejejo. Ni pa treba, da to zmanjšanje velja za države članice, ki uporabljajo prerazporeditveno plačilo, pri katerem se vsaj 5 % njihove nacionalne ovojnice zadrži za prerazporeditev na prve hektarje vseh kmetij. Opomba: s tem mehanizmom „privarčevana“ sredstva ostanejo v zadevni državi članici/regiji in se prenesejo v ustrezno ovojnico za razvoj podeželja ter se lahko uporabijo brez zahtev sofinanciranja.

Zunanja konvergenca: Nacionalne ovojnice za neposredna plačila za vsako državo članico se bodo postopno prilagodile tako, da se bo ovojnica držav članic, v katerih povprečno plačilo (v evrih na hektar) trenutno znaša manj kot 90 % povprečnega plačila v EU, postopno povečala (za eno tretjino razlike med njihovo sedanjo stopnjo in 90 % povprečja EU). Poleg tega je zagotovljeno, da bo do leta 2019 vsaka država članica dosegla minimalno raven. Zneski, ki so na voljo za druge države članice, ki prejemajo nadpovprečne zneske, se bodo ustrezno prilagodili.

Prenos sredstev med stebroma: Države članice bodo lahko v svojo ovojnico za razvoj podeželja prenesle do 15 % svoje nacionalne ovojnice za neposredna plačila (1. steber). Teh zneskov ne bo treba sofinancirati. Države članice se bodo lahko odločile tudi za prenos do 15 % svoje nacionalne ovojnice za razvoj podeželja v ovojnico za neposredna plačila; za države članice, ki prejmejo manj kot 90 % povprečja EU za neposredna plačila, ta delež znaša 25 %.

Razvoj podeželja

Nacionalne dodelitve: Dodelitve sredstev za razvoj podeželja državam članicam so vključene v osnovno uredbo, vendar z možnostjo prilagoditve teh zneskov z delegiranim aktom, če je to potrebno iz tehničnih razlogov ali določeno v zakonodajnem aktu.

Stopnje sofinanciranja: Najvišje stopnje sofinanciranja EU bodo za večino plačil v manj razvitih regijah, v najbolj oddaljenih regijah in na manjših Egejskih otokih znašale 85 %, v regijah v prehodu 75 %, v drugih regijah v prehodu 63 % in v drugih regijah 53 %, vendar so lahko večje v primeru ukrepov, ki podpirajo prenos znanja, sodelovanje, ustanovitev skupin in organizacij pridelovalcev, v primeru nepovratnih sredstev za nove mlade kmete, projektov LEADER in ukrepov na področju okolja in podnebnih sprememb.

Dodatne informacije

IP/13/613

MEMO/13/621

Kontakta:

Fanny Dabertrand (+32 22990625)

Roger Waite (+32 22961404)


Side Bar