Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 24 septembrie 2013

Reforma politicii agricole comune (PAC): obținerea unui acord politic asupra ultimelor puncte rămase

Parlamentul European, Consiliul de Miniștri al UE și Comisia Europeană au ajuns, în această seară, la un acord politic asupra celor câteva aspecte ale reformei PAC (în contextul cadrului financiar multianual 2014-2020) care rămăseseră nesoluționate după acordul politic din 26 iunie cu privire la reformă (a se vedea IP/13/613 și MEMO/13/621).

Comisarul UE pentru agricultură, Dacian Cioloș, a declarat, în această seară, că: „După încheierea acordului din luna iunie cu privire la cea mai mare parte a pachetului de reformă a PAC, sunt încântat că am reușit astăzi să finalizăm reforma în ansamblul său. „Aș dori să adresez mulțumiri miniștrilor și membrilor Parlamentului European pentru modul în care au reușit să ajungă, în legătură cu aceste aspecte, la un compromis care respectă procesul de codecizie. După acordul din această seară, sper să putem proceda rapid la votul oficial în cadrul Parlamentului European și al Consiliului, care va permite adoptarea oficială a textelor legislative și a acordurilor de tranziție pentru 2014 înainte de sfârșitul anului și aplicarea lor începând cu 1 ianuarie 2014. Acest lucru este important pentru agricultorii europeni, întrucât le oferă un grad mai mare de certitudine pentru anul care vine.”

Sub rezerva aprobării oficiale de către ambele instituții și a adoptării actelor juridice privind bugetul global al UE pentru perioada 2014-2020, acordul încheiat în această seară reprezintă etapa finală a unui acord general care imprimă o nouă direcție politicii agricole comune, luând mai bine în considerare așteptările societății.

Principalele aspecte ale acordului încheiat atăzi sunt prezentate mai jos. Ele vin în completarea acordului din iunie - a se vedea MEMO/13/621. (În curând, va fi publicată o versiune consolidată a notei de informare referitoare la întregul pachet de reformă)

Plăți directe

„Plafonare” și „degresivitate” S-a ajuns la un acord cu privire la „degresivitatea” obligatorie și la „plafonarea” voluntară. Concret, aceasta înseamnă că valoarea ajutorului direct primit de o exploatație agricolă individuală [care nu include plata pentru ecologizare] va scădea cu cel puțin 5% în cazul sumelor mai mari de 150 000 EUR. Pentru a ține seama de ocuparea forței de muncă, costurile salariale pot fi deduse înainte de efectuarea calculului. Nu este necesar ca această reducere să se aplice statelor membre care recurg la „plata redistributivă”, prin care cel puțin 5% din pachetul lor financiar național se reține în vederea redistribuirii pentru primele hectare ale tuturor fermelor. NB: Fondurile „economisite” prin acest mecanism rămân în statul membru/regiunea în cauză și sunt transferate în pachetul financiar pentru dezvoltare rurală corespunzător, putând fi utilizate în absența oricăror cerințe de cofinanțare.

Convergența externă: Pachetele financiare naționale pentru plățile directe alocate fiecărui stat membru vor fi ajustate progresiv, astfel încât respectivele state membre, în care plata medie (în EUR pe hectar) este în prezent mai mică de 90% din media UE, vor avea parte de o creștere treptată a pachetelor lor financiare (cu 1/3 din diferența dintre rata lor actuală și 90% din media UE). În plus, există garanția că fiecare stat membru va atingeun nivel minim până în 2019. Sumele disponibile pentru alte state membre care primesc sume peste medie vor fi ajustate în consecință.

Transferarea fondurilor de la un pilon la altul: Statele membre vor avea posibilitatea de a transfera până la 15 % din pachetul lor financiar național pentru plăți directe (primul pilon) în pachetul lor financiar pentru dezvoltare rurală. Nu va fi necesar ca aceste sume să fie cofinanțate. De asemenea, statele membre vor putea opta pentru transferarea a până la 15% din pachetul lor financiar național pentru dezvoltare rurală în pachetul lor pentru plăți directe sau până la 25%, în cazul statelor membre care primesc mai puțin de 90% din media UE pentru plăți directe.

Dezvoltarea rurală

Alocații naționale: Alocațiile pentru dezvoltarea rurală per stat membru sunt incluse în regulamentul de bază, dar există posibilitatea de a ajusta aceste sume printr-un act delegat, dacă este necesar din punct de vedere tehnic sau dacă un act legislativ prevede acest lucru.

Ratele de cofinanțare: Ratele maxime de cofinanțare ale UE vor fi de până la 85% în regiunile mai puțin dezvoltate, în regiunile ultraperiferice și în insulele mai mici din Marea Egee, 75% în regiunile de tranziție, 63% în alte regiuni de tranziție și 53% în alte regiuni pentru majoritatea plăților, dar ele pot fi mai mari pentru măsurile de sprijinire a transferului de cunoștințe, a cooperării, a înființării de grupuri și organizații de producători și pentru primele de instalare acordate tinerilor fermieri, precum și pentru proiectele LEADER și pentru cheltuielile legate de mediu și de schimbările climatice prevăzute în cadrul diverselor măsuri.

Informații suplimentare

MEMO/13/621

Contact:

Fanny Dabertrand (+32 2 299 06 25)

Roger Waite (+32 2 296 14 04)


Side Bar