Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. septembra 2013

Uspeh evropskega gospodarstva odvisen od trdne industrijske baze

Medtem ko se je učinkovitost industrije ustalila, se je njen delež v BDP EU zmanjšal. Lani je znašal 15,5 %, letos poleti pa 15,1 %. Poročili o industrijski konkurenčnosti, ki jih je danes objavila Evropska komisija, poudarjata, da so države članice izboljšale poslovno okolje, izvoz in trajnost. Vendar številne težave ostajajo. Razkorak med industrijsko najbolj konkurenčnimi državami in tistimi s slabšimi rezultati se ne zmanjšuje. Poleg tega se v skoraj vseh državah članicah povečujejo stroški energije, kar prispeva k deindustrializaciji Evrope. Velike ovire predstavljata tudi otežen dostop do financiranja in zmanjšanje naložb v skoraj vseh državah članicah. Da bi evropska industrija spet zaživela, je treba znatno izboljšati učinkovitost javnih uprav ter povezave med šolami in podjetji. Sprejeti bi bilo treba tudi ukrepe za spodbujanje inovacij blizu trga.

Evropa 2020 je strateški okvir EU za rast. Komisija redno predstavlja pobude na različnih področjih, da bi ustvarila rast in delovna mesta. Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani je danes poudaril, da Evropa za izpolnitev ciljev strategije Evropa 2020 potrebuje trdno industrijsko bazo. Proizvodnja lahko pozitivno vpliva na druge dele gospodarstva, zlasti na skupno produktivnost. Industrija predstavlja 80 % zasebnih inovacij, tri četrtine izvoza in pomemben delež novih delovnih mest.

Podpredsednik Evropske komisije in komisar za industrijo in podjetništvo Antonio Tajani je povedal: „Do cilja 20 % leta 2020, ki si ga je Komisija zadala leta 2012, je še dolga pot. Komisija je sprejela več pobud, da bi se odzvala na visoke stroške energije, zapleten dostop do kreditiranja, zmanjšanje naložb, pomanjkljive spretnosti in birokratske postopke. Še letos jeseni bomo predstavili pobudo za industrijo, s katero bomo nadalje spodbudili ukrepanje na tem področju. Ta pobuda, sprejeta pred zasedanjem Evropskega sveta februarja 2014, naj bi znatno okrepila rast in konkurenčnost v industriji. Komisija bo v naslednjih nekaj tednih svoj prispevek predložila Evropskemu svetu.“

Stanje evropske industrije

Vsi deli gospodarstva se spopadajo z zaskrbljujočimi trendi na področju produktivnost in zaposlovanja. Produktivnost EU v primerjavi z Združenimi državami spet zaostaja, brezposelne pa je še vedno 11 % evropske delovne sile. Industrija je utrpela še zlasti veliko škodo, saj je izgubila več kot 3,8 milijona delovnih mest.

Glavni rezultati obeh poročil so:

Pozitivne točke:

 • izvoz je glavno gonilo industrijskih dejavnosti; na tem področju je EU uspešnejša od Združenih držav in Japonske. Evropa je leta 2012 ustvarila 365 milijard evrov trgovinskega presežka, kar je milijarda evrov na dan;

 • inovacijske dejavnosti so se od leta 2008 okrepile, vendar se razkorak med državami od leta 2012 ne zmanjšuje več;

 • podjetniško okolje se je v večini držav izboljšalo, kar pa velja tudi za ostali svet;

 • države članice so izboljšale nabor spretnosti svoje delovne sile.

Pomanjkljivosti:

 • naložbe ostajajo na nizki ravni;

 • visoki stroški energije predstavljajo velik problem za industrijske sektorje;

 • dostop do financiranja se je v številnih državah članicah poslabšal;

 • v nekaterih državah članicah je izboljšanje učinkovitosti javne uprave ključ do obnovitve rasti.

Poročili predlagata naslednje prednostne naloge:

 • čim bolj poenostaviti vsakodnevno poslovanje podjetij;

 • zmanjšati stroške proizvodnje v Evropi (npr. energije in surovin);

 • izboljšati dostop podjetij, zlasti malih in srednjih, do financiranja in kapitalskih trgov;

 • odpreti trge za evropska podjetja, tako notranji trg kot trge tretjih držav;

 • poenostaviti naložbe v nove tehnologije in inovacije, pri tem pa posebno pozornost nameniti šestim prednostnim področjem iz sporočila o industrijski politiki 2012;

 • zagotoviti, da spretnosti in razpoložljivost evropske delovne sile ustrezajo potrebam gospodarstva v 21. stoletju.

Sektorska razsežnost pristopa EU k industriji

Evropa je vodilna v svetu v več industrijskih sektorjih, od katerih večina vključuje raznovrstne vrednostne verige, ki povezujejo krovna ter številna mala in srednja podjetja. Komisija je že predlagala niz političnih ukrepov za strateške sektorje, kot so avtomobilski sektor, jeklarstvo, varnost in obramba.

Ozadje

Industrijska politika bo naslednjih šest mesecev visoko na dnevnem redu EU. Svet za konkurenčnost bo 26. in 27. septembra kot uvod pred zasedanjem Evropskega sveta februarja 2014 začel politično razpravo o industrijski konkurenčnosti in rasti, ki bo enkratna priložnost za opredelitev načina podpiranja gospodarske rasti in realnega gospodarstva na najvišji politični ravni.

Več informacij:

MEMO/13/815: Poročilo o konkurenčnosti 2013: brez industrije ni rasti in delovnih mest

MEMO/13/816: Industrijska konkurenčnost držav članic EU: dosežen napredek, vendar številni izzivi ostajajo

Več informacij o poročilu o konkurenčnosti

Spremljanje napredka v državah članicah

Kontakta:

Carlo Corazza (+32 22951752) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 22990403)


Side Bar