Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 25. rujna 2013.

Europsko gospodarstvo ne može napredovati bez snažnih industrijskih temelja

Iako se industrijska učinkovitost stabilizirala, udjel industrije u europskom BDP-u pao je s 15,5 % BDP-a prošle godine na 15,1 % u ljeto 2013. U dvama izvješćima o industrijskoj konkurentnosti koje je Europska komisija danas objavila naglašava se da su države članice ostvarile napredak u poboljšanju poslovnog okruženja, izvoza i održivosti. Mnogi su problemi međutim i dalje prisutni. Nema približavanja između umjereno uspješnih i industrijski najkonkurentnijih zemalja. Osim toga troškovi energije rastu u gotovo svim državama članicama, što pridonosi deindustrijalizaciji Europe. Velike su prepreke i pristup financiranju te pad ulaganja u gotovo svim državama članicama. Da bi europska industrija ponovno procvjetala, treba znatno poboljšati učinkovitost javne administracije te vezu između obrazovnih ustanova i poduzeća. Daljnji napori potrebni su za poticanje inovacija bliskih tržištu.

„Europa 2020.” okvir je za gospodarski rast EU-a. Komisija je dosljedno predstavljala inicijative za poticanje rasta i otvaranje radnih mjesta u različitim područjima. Potpredsjednik Antonio Tajani naglasio je danas kako su Europi, da bi ostvarila ciljeve iz „Europe 2020.”, potrebni jaki industrijski temelji. Proizvodnja ima jak učinak prelijevanja na ostatak gospodarstva, a posebno na ukupnu produktivnost. Iz industrije dolazi 80 % privatnih inovacija, u njoj se ostvaruje ¾ izvoza, a ima i važnu ulogu pri otvaranju radnih mjesta.

Potpredsjednik Europske komisije i povjerenik za industriju i poduzetništvo Antonio Tajani izjavio je: „Daleko smo od cilja od 20 % koji je Komisija postavila 2012. Komisija je pokrenula nekoliko inicijativa kako bi riješila pitanja visoke cijene energije, otežanog pristupa kreditima, pada ulaganja, nedostatka vještina i složene birokracije. Kasnije tijekom jeseni predstavit ćemo industrijsku inicijativu za nastavak djelovanja i poticanje mjera u tom području. To bi uoči sastanka Europskog vijeća u veljači 2014. trebao biti katalizator za znatno jačanje rasta i konkurentnosti industrije. Komisija će tijekom sljedećih tjedana podnijeti svoje prijedloge Europskom vijeću.

Stanje u europskoj industriji

Zabrinjavajući razvoj zabilježen je u dvama ključnim područjima svakoga gospodarstva: produktivnosti i zaposlenosti. Produktivnost EU-a ponovno opada u odnosu na Sjedinjene Države, dok je nezaposlenost i dalje svakodnevna stvarnost za 11 % europske radne snage. Posebno je pogođena industrija, u kojoj je od 2008. izgubljeno više od 3,8 milijuna radnih mjesta.

Glavni rezultati dvaju izvješća jesu sljedeći:

pozitivne vijesti:

 • izvoz je glavni pokretač industrijske aktivnosti; EU je nadmašio SAD i Japan; Europa je 2012. ostvarila trgovinski višak od 365 milijardi eura, što odgovara otprilike milijardi eura dnevno;

 • poboljšana inovativnost od 2008., ali međusobno približavanje zemalja zaustavljeno od 2012.;

 • Poslovno okruženje popravilo se u u većini država članica, ali i u ostatku svijeta;

 • u većini država članica poboljšale su se vještine radne snage.

slabosti:

 • i dalje niska razina ulaganja;

 • visoka cijena energije znatan je problem za industriju;

 • u mnogim državama članicama otežan je pristup financiranju;

 • poboljšanje učinkovitosti i djelotvornosti javne uprave nužno je za ostvarenje rasta u nekim državama članicama.

U izvješćima se ističu sljedeći prioriteti:

 • maksimalno pojednostavnjivanje uvjeta za svakodnevno poslovanje poduzeća;

 • smanjivanje troškova proizvodnje u Europi, npr. za energiju i sirovine;

 • poboljšanje pristupa poduzeća financiranju i tržištima kapitala, posebno malih i srednjih poduzeća;

 • otvaranje tržišta europskim poduzećima i na unutarnjem tržištu i u trećim zemljama;

 • lakše ulaganje u nove tehnologije i inovacije, s posebnim težištem na 6 prioritetnih područja utvrđenih u Komunikaciji o industrijskoj politici iz 2012.;

 • osiguravanje usklađenosti između vještina i dostupnosti europske radne snage s potrebama gospodarstva u 21. stoljeću.

Sektorska dimenzija EU-ova pristupa industriji

Europa je globalni lider u broju industrijskih sektora u kojima većina uključuje raznolike vrijednosne lance u kojima su vodeće korporacije povezane s mnogim malim i srednjim poduzećima. Komisija je već predložila paket političkih mjera za strateške sektore, primjerice automobile, čelik, sigurnost i obranu.

Pozadina

Industrijskoj se politici u sljedećih šest mjeseci posvećuje posebna pozornost. Sastankom Vijeća za konkurentnost 26. i 27. rujna pokrenut će se politička rasprava koja će trajati do sastanka Europskog vijeća u veljači 2014. o industrijskoj konkurentnosti i rastu, što će biti jedinstvena mogućnost za definiranje smjera za poticanje gospodarskog rasta i realnoga gospodarstva na najvišoj političkoj razini.

Više informacija:

MEMO/13/815: Izvješće o konkurentnosti 2013.: bez industrije nema rasta ni radnih mjesta

MEMO/13/816: Industrijska konkurentnost država članica EU-a: postignut određeni napredak, ali mnogi su još izazovi u budućnosti

Više informacija o općim izvješćima o konkurentnosti

Praćenje napretka u državama članicama

Osobe za kontakt:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) Twitter: @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar