Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 25 Σεπτεμβρίου 2013

Χωρίς ισχυρή βιομηχανική βάση, η οικονομία της Ευρώπης δεν μπορεί να ευημερήσει

Ενώ οι επιδόσεις της βιομηχανίας έχουν σταθεροποιηθεί, το μερίδιο της βιομηχανίας στο ΑΕγχΠ της Ευρώπης μειώθηκε από το 15,5 % του ΑΕγχΠ που ήταν πριν από ένα χρόνο στο 15,1 % το καλοκαίρι του 2013. Οι δύο εκθέσεις σχετικά με τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα που δημοσιεύονται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνουν ότι τα κράτη μέλη έχουν σημειώσει πρόοδο στη βελτίωση του περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, των εξαγωγών και της αειφορίας. Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται πολλά προβλήματα. H σύγκλιση των πλέον ανταγωνιστικών βιομηχανικών χωρών και των χωρών με μέτριες επιδόσεις έχει σταματήσει. Επιπλέον, το κόστος της ενέργειας αυξάνεται σχεδόν σε όλα τα κράτη μέλη, συμβάλλοντας έτσι στην αποβιομηχάνιση της Ευρώπης. Μεγάλα εμπόδια αποτελούν επίσης η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η πτώση των επενδύσεων σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη. Για να αρχίσει και πάλι να ακμάζει η ευρωπαϊκή βιομηχανία πρέπει να βελτιωθούν σημαντικά οι επιδόσεις της δημόσιας διοίκησης καθώς και η διασύνδεση των σχολείων με τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για την ώθηση της καινοτομίας προς την αγορά.

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι το πλαίσιο ανάπτυξης στην ΕΕ. Η Επιτροπή κατέθεσε επανειλημμένα πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς για τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Antonio Tajani, τόνισε με έμφαση σήμερα ότι η οικονομία της Ευρώπης χρειάζεται μια ισχυρή βιομηχανική βάση για να επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η μεταποιητική βιομηχανία έχει ισχυρές θετικές δευτερογενείς συνέπειες για την υπόλοιπη οικονομία και ιδιαίτερα για τη συνολική παραγωγικότητα. Το 80% της καινοτομίας στον ιδιωτικό τομέα, τα ¾ των εξαγωγών και ένα σημαντικό μέρος των θέσεων εργασίας προέρχονται από τη βιομηχανία.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Antonio Tajani, επίτροπος αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: «Εξακολουθούμε να απέχουμε πολύ από τον στόχο του 20 % για το 2020, όπως προτάθηκε από την Επιτροπή το 2012. Η Επιτροπή ανέλαβε διάφορες πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών της ενέργειας, της δύσκολης πρόσβασης σε πιστώσεις, της πτώσης των επενδύσεων, της έλλειψης δεξιοτήτων, και της γραφειοκρατίας. Αυτό το φθινόπωρο θα προτείνουμε, λίγο αργότερα, μια πρωτοβουλία στον τομέα της βιομηχανίας, με σκοπό να προχωρήσουμε πιο μακριά και να κινητοποιήσουμε τον τομέα αυτόν. Η πρωτοβουλία αναμένουμε να λειτουργήσει καταλυτικά, ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2014, ώστε να τονωθούν σημαντικά η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας. Η Επιτροπή θα καταθέσει τη συμβολή της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες.»

Η κατάσταση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας

Υπάρχουν ανησυχητικές εξελίξεις σε δύο ουσιαστικούς τομείς για κάθε οικονομία: την παραγωγικότητα και την απασχόληση Οι επιδόσεις παραγωγικότητας της ΕΕ επιδεινώνονται σε σύγκριση με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ενώ η ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για το 11 % του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης. Ο κλάδος της βιομηχανικής παραγωγής έχει πληγεί επώδυνα με την απώλεια άνω των 3,8 εκατομμυρίων θέσεων εργασίας από το 2008.

Τα κύρια αποτελέσματα των δύο εκθέσεων είναι:

Θετικά σημεία:

 • Οι εξαγωγές υπήρξαν η βασική κινητήρια δύναμη της βιομηχανικής δραστηριότητας· η ΕΕ είχε καλύτερες επιδόσεις από τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Το 2012 η Ευρώπη είχε εμπορικό πλεόνασμα ύψους 365 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αντιστοιχούσε σε ένα περίπου δισεκατομμύριο ευρώ ανά ημέρα.

 • Οι επιδόσεις καινοτομίας έχουν βελτιωθεί από το 2008, αλλά η σύγκλιση φαίνεται να έχει σταματήσει από το 2012·

 • Το επιχειρηματικό περιβάλλον βελτιώθηκε στα περισσότερα κράτη μέλη, αλλά το ίδιο έχει συμβεί στον υπόλοιπο κόσμο·

 • Τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν βελτιώσει τις βασικές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού τους.

Αδύνατα σημεία:

 • Οι επενδύσεις παραμένουν πεισματικά χαμηλές·

 • Οι υψηλές τιμές της ενέργειας συνιστούν σημαντικό πρόβλημα για τους κλάδους βιομηχανικής παραγωγής·

 • Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει επιδεινωθεί σε πολλά κράτη μέλη·

 • Σε ορισμένα κράτη μέλη, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων διοικήσεων είναι το κλειδί για την αποκατάσταση της ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, οι εκθέσεις δείχνουν τις ακόλουθες προτεραιότητες:

 • Να καταστεί όσο το δυνατόν απλούστερη για τις επιχειρήσεις η άσκηση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων·

 • Να μειωθεί το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη, (π.χ. ενέργεια και πρώτες ύλες)·

 • Να βελτιωθεί η πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις κεφαλαιαγορές για τις επιχειρήσεις, ιδίως για τις ΜΜΕ·

 • Να ανοίξουν οι αγορές για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις τόσο στην εσωτερική αγορά όσο και σε τρίτες χώρες·

 • Να διευκολυνθούν οι επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία, εστιάζοντας ιδίως σε 6 τομείς προτεραιότητας που επισημαίνονται στην ανακοίνωση για τη βιομηχανική πολιτική του 2012·

 • Να διασφαλιστεί ότι οι δεξιότητες και η επάρκεια του εργατικού δυναμικού της Ευρώπης αντιστοιχεί στις ανάγκες της οικονομίας του 21ου αιώνα.

Τομεακή διάσταση της προσέγγισης της ΕΕ για τη βιομηχανία

Η Ευρώπη κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως σε ορισμένους βιομηχανικούς τομείς, και οι περισσότεροι από αυτούς περιλαμβάνουν διαφορετικές αλυσίδες αξίας στις οποίες εμβληματικές επιχειρήσεις συνδέονται με μια σειρά από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει μια σειρά μέτρων πολιτικής για στρατηγικούς τομείς, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, η χαλυβουργία, η ασφάλεια και η άμυνα.

Ιστορικό

Η βιομηχανική πολιτική θα βρίσκεται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας κατά τους επόμενους έξι μήνες. Το Συμβούλιο ανταγωνιστικότητας στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου θα δώσει το έναυσμα για την πολιτική συζήτηση με την προοπτική του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη τον Φεβρουάριο του 2014, το οποίο θα προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για τον καθορισμό της πορείας σχετικά με την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της πραγματικής οικονομίας σε ύψιστο πολιτικό επίπεδο.

Για περισσότερες πληροφορίες:

MEMO/13/815: Έκθεση για την ανταγωνιστικότητα του 2013: δεν υπάρχει ανάπτυξη και απασχόληση χωρίς τον κλάδου της βιομηχανικής παραγωγής

MEMO/13/816: Βιομηχανική ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών της ΕΕ: έχει σημειωθεί πρόοδος, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές προκλήσεις

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/index_en.htmΠερισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική έκθεση για την ανταγωνιστικότητα

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/industrial-competitiveness/monitoring-member-states/index_en.htmΠαρακολούθηση της προόδου στα κράτη μέλη

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52) @ECspokesCorazza

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)


Side Bar