Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 26. septembra 2013

Promet: Komisija poziva Italijo, Ciper in Grčijo, naj izvedejo predpise EU za zmanjšanje preobremenjenosti evropskega zračnega prostora

Danes je Evropska komisija od Italije, Cipra in Grčije zahtevala, naj nemudoma pojasnijo ukrepe, sprejete za vzpostavitev funkcionalnih blokov zračnega prostora, kot to zahteva zakonodaja o enotnem evropskem nebu iz leta 2004, da bi se reformiral zastareli evropski sistem za nadzor zračnega prometa. Trenutno mrežo 27 nacionalnih blokov zračnega prometa naj bi funkcionalni bloki zračnega prostora nadomestili z mrežo večjih, regionalnih blokov, kar bi povečalo učinkovitost ter zmanjšalo stroške in emisije. Komisija želi preprečiti pomanjkanje zmogljivosti v luči napovedi, da se bo v naslednjih 10 do 20 letih število letov povečalo za 50 %.

Zaradi neučinkovitosti razdrobljenega evropskega zračnega prostora imajo letalski prevozniki in njihovi uporabniki vsako leto skoraj 5 milijard evrov dodatnih stroškov. Povprečen let je zato 42 kilometrov daljši, letala pa tako porabijo več goriva, ustvarjajo več emisij, plačajo več visokih pristojbin in si nabirajo večje zamude. ZDA enako velik zračni prostor z več prometa upravljajo s skoraj polovico manjšimi stroški.

Podpredsednik Siim Kallas je dejal: „Današnje ukrepanje nosi močno politično sporočilo o naši odločnosti, da izvedemo reforme evropskega zračnega prostora, ki jih tako zelo potrebujemo. Naši letalski prevozniki in njihovi potniki že več kot 10 let prenašajo slabšo raven storitev in prekoračene roke na poti do vzpostavitve enotnega evropskega neba. Tega si ne moremo več privoščiti. Evropsko nebo se sooča s pomanjkanjem zmogljivosti, zato ne smemo dopustiti, da reforma našega zastarelega sistema za nadzor zračnega prostora, ki je še kako pomembna za potnike, letalske družbe in okolje, ne bi uspela.“

Države članice so od leta 2004 dolžne vzpostaviti funkcionalne bloke zračnega prostora. Zaradi počasnega napredka je bil leta 2009 določen zavezujoč rok, in sicer 4. december 2012, vendar je izvajanje še vedno veliko prepočasno. Komisija je zoper Italijo, Ciper in Grčijo izdala uradni opomin, v katerem jih je pozvala, naj pojasnijo ukrepe, sprejete za vzpostavitev osnovne pravne strukture za funkcionalne bloke zračnega prostora.

Zamude pri vzpostavitvi operativnih funkcionalnih blokov zračnega prostora znatno zavirajo izvajanje strategije EU za enotno evropsko nebo, kar povzroča neučinkovitosti v celotnem evropskem sistemu upravljanja zračnega prometa in s tem dodatne stroške v višini skoraj 5 milijard EUR na leto, ki se prenesejo na letalske prevoznike in njihove uporabnike, ter povečanje potovalnega časa, zamud in emisij.

Ozadje:

Funkcionalni bloki zračnega prostora so jedro ambicioznih načrtov za reformiranje zastarelega evropskega sistema za nadzor zračnega prostora in oblikovanje enotnega evropskega neba.

Komisija z uradnim opominom od Italije, Cipra in Grčije zahteva informacije o njihovem upoštevanju ključnih določb zakonodaje o enotnem nebu, zlasti člena 9a Uredbe (ES) št. 550/2004, ki zahteva polno izvajanje funkcionalnih blokov zračnega prostora, kot so določeni s členom 2(25) Uredbe(ES) št. 549/2004, s strani vseh držav članic do 4. decembra  2012, pri čemer določa regulativno obveznost omogočanja optimalne uporabe zračnega prostora glede zmogljivosti in učinkovitosti letov ter obveznost zagotavljanja optimalnih navigacijskih služb zračnega prometa v celotni EU.

Za vzpostavitev funkcionalnih blokov zračnega prostora morajo države članice najprej vzpostaviti pravno strukturo, ki omogoča podpis državnih sporazumov med sodelujočimi državami članicami. Šele ko bo pravna struktura vzpostavljena, se lahko začne težavno operativno delo za povečanje učinkovitosti v smislu zmanjšanja zamud pri letih ter zmanjšanja stroškov in emisij.

Komisija trenutno preučuje primere kršitev v povezavi s funkcionalnimi bloki zračnega prometa zoper vse države članice, zlasti tiste, v katerih ni viden noben napredek v smeri reforme. Kljub temu, da se je zavezujoči rok za države članice, do katerega naj bi vzpostavile funkcionalne bloke zračnega prometa, iztekel decembra 2012, danes še noben od 9 blokov, ki naj bi bili oblikovani v okviru enotnega evropskega neba, ne deluje v celoti.

Poleg tega, da je Komisija začela postopke za ugotavljanje kršitev zoper države članice, ki ne upoštevajo pravnih obveznosti iz veljavne zakonodaje o enotnem evropskem nebu, je tudi sprejela predlog za drugi sveženj zakonodajnih ukrepov o enotnem evropskem nebu, ki po pospešil reformo evropskega sistema za upravljanje zračnega prometa, s krepitvijo glavnih elementov sistema, da bo ta lahko vzdržal večji pritisk in omogočil izvedbo ambicioznih reform. Več na:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_sl.htm.

Glej tudi: govor podpredsednika Kallasa o enotnem evropskem nebu na neuradnem srečanju ministrov za promet v Litvi dne 15.  septembra  2013.

Uporabne povezave:

Več informacij o sklepih o junijskem svežnju kršitev v MEMO/13/820.

O splošnem postopku za ugotavljanje kršitev v MEMO/12/12.

Več informacij o postopkih za ugotavljanje kršitev.

Podpredsednik Evropske komisije Kallas na Twitterju.

Kontakta:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)


Side Bar