Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 26 septembrie 2013

Transporturi: Comisia îndeamnă Italia, Cipru și Grecia să pună în aplicare normele UE pentru a decongestiona traficul aerian al Europei

Astăzi, Comisia Europeană a solicitat Italiei, Ciprului și Greciei să clarifice în cel mai scurt timp posibil măsurile luate în vederea instituirii unor blocuri funcționale de spațiu aerian (FAB), necesare în temeiul legislației din 2004 privind cerul unic european, pentru a reforma sistemul învechit de control al traficului aerian din Europa. Scopul blocurilor funcționale de spațiu aerian (FAB) este de a înlocui actualul mozaic format din cele 27 de blocuri naționale de trafic aerian cu o rețea de blocuri regionale mai mari, pentru a crește eficiența și a reduce costurile și emisiile. Comisia dorește să prevină o criză de capacitate, dat fiind că numărul de zboruri este preconizat să crească cu 50 % în următorii 10-20 de ani.

Per total, ineficiența spațiului aerian fragmentat al Europei generează în fiecare an costuri suplimentare de aproape 5 miliarde EUR pentru companiile aeriene și clienții acestora. La un zbor pe distanță medie ea adaugă 42 km, astfel încât aeronava consumă mai mult combustibil, generează mai multe emisii, plătește mai mult sub formă de taxe de utilizator, care sunt costisitoare, și are întârzieri mai mari. Statele Unite controlează, cu costuri aproape la jumătate, un spațiu aerian de aceleași dimensiuni, dar cu un trafic mai mare.

Vicepreședintele Siim Kallas a afirmat că „Această procedură judiciară transmite un mesaj politic puternic cu privire la hotărârea noastră de a stimula reformarea atât de necesară a sistemului european de control al traficului aerian. Companiile noastre aeriene și pasagerii lor au trebuit să îndure mai mult de 10 ani de servicii reduse și de termene nerespectate pe calea realizării cerului unic european. Nu ne putem permite să continuăm în acest mod. Spațiile aeriene din Europa se confruntă cu o limitare a capacităților, iar reforma sistemului nostru învechit de control al traficului aerian este prea importantă pentru pasageri, liniile aeriene și mediu pentru a nu fi dusă până la capăt.”

Începând cu anul 2004, statele membre au fost obligate să instituie blocuri funcționale de spațiu aerian. Din cauza progreselor lente înregistrate, în 2009 s-a stabilit un termen obligatoriu, 4 decembrie 2012, însă punerea în aplicare este în continuare mult prea lentă. Comisia a transmis-o scrisoare de punere în întârziere prin care și-a exprimat dorința de a obține clarificări în privința măsurilor pe care Italia, Cipru și Grecia le-au întreprins pentru implementarea structurii juridice de bază a FAB.

Realizarea cu întârziere a FAB operaționale face să stagneze prea mult implementarea cerului unic european, fapt care, la rândul său, generează ineficiențe ale întregului sistem european de management al traficului aerian, determinând costuri suplimentare de aproape 5 miliarde de euro pe an, care se repercutează asupra companiilor aeriene și clienților acestora și se reflectă în creșterea a timpului de călătorie, a întârzierilor și a emisiilor.

Context

Blocurile funcționale de spațiu aerian se află în centrul unor planuri ambițioase pentru a reforma sistemul învechit de control al traficului aerian din Europa și pentru a crea cerul unic european.

Prin intermediul unei scrisori de punere în întârziere, Comisia solicită Italiei, Ciprului și Greciei să îi furnizeze informații care să reflecte modul în care au respectat dispozițiile esențiale ale legislației privind cerul unic european, în special articolul 9a din Regulamentul (CE) nr. 550/2004 care prevede implementarea completă a FAB, astfel cum sunt definite la articolul 2 alineatul (25) din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 de către toate statele membre până la 4 decembrie 2012 - cu obligația reglementară de a permite utilizarea optimă a spațiului aerian în ceea ce privește capacitatea și eficiența zborurilor, precum și de a furniza servicii optimizate de navigație aeriană în toată UE.

În vederea instituirii unui FAB, statele membre trebuie, în primul rând, să stabilească structura juridică, prin acordurile la nivel de stat semnate de către statele membre participante. Doar după ce se stabilește structura juridică se poate trece la dificilele măsuri concrete care să crească nivelul eficienței în ceea ce privește reducerea întârzierilor, a costurilor și a emisiilor.

Comisia examinează în prezent cauzele de neîndeplinire a obligațiilor deschise împotriva tuturor statelor membre în ceea ce privește FAB, în special în cazurile în care nu se constată niciun progres în realizarea reformei. În pofida faptului că statele membre aveau obligația să instituie FAB până la termenul obligatoriu din decembrie 2012, niciunul dintre cele 9 FAB care ar fi trebuit create în temeiul legislației privind cerul unic european (SES) nu este pe deplin operațional.

În afara derulării unor acțiuni împotriva statelor membre ca urmare a constatării nerespectării obligațiilor legale ce le revin în temeiul actualei legislației SES, Comisia a adoptat, de asemenea, propuneri pentru pachetul SES2+ conținând măsuri legislative menite să accelereze reforma sistemului european de management al traficului aerian, prin consolidarea componentelor de bază ale sistemului, astfel încât să fie mai robust și să permită reforme ambițioase. A se vedea:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_ro.htm

A se vedea de asemenea Discursul vicepreședintelui Kallas pe tema cerului unic european, ținut cu ocazia reuniunii informale a miniștrilor transporturilor, care a avut loc în Lituania, la 15 septembrie 2013.

Linkuri utile

În ceea ce privește deciziile din iunie referitoare la nerespectarea obligațiilor, a se vedea MEMO/13/820 .

În ceea ce privește procedura generală referitoare la constatarea neîndeplinirii obligațiilor, a se vedea MEMO/12/12.

Mai multe informații despre procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

Urmăriți activitatea vicepreședintelui Kallas pe Twitter

Persoane de contact:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar