Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 26 september 2013

Vervoer: Commissie maant Cyprus, Italië en Griekenland aan tot maatregelen om congestie in Europees luchtruim weg te werken

De Europese Commissie heeft Cyprus, Italië en Griekenland vandaag tekst en uitleg gevraagd over de stand van zaken met de invoering van functionele luchtruimblokken (FAB's). De invoering van de FAB's is in 2004 als verplichting opgenomen in de wetgeving betreffende het gemeenschappelijk Europees luchtruim met het oog op de hervorming van het verouderde Europese luchtverkeersleidingssysteem. Het doel van de functionele luchtruimblokken (FAB's) is het huidige lappendeken van 27 nationale luchtverkeersblokken te vervangen door een netwerk van grotere, regionale blokken, om de efficiëntie te verhogen en de kosten en emissies te reduceren. De verwachte toename van het aantal vluchten met 50 % in de volgende 10 tot 20 jaar dreigt tot capaciteitsproblemen in het Europese luchtruim te leiden.

De inefficiënte benutting van het versnipperde Europese luchtruim kost de luchtvaartmaatschappijen en hun klanten jaarlijks bijna 5 miljard euro. Ze zorgt ervoor dat een vlucht gemiddeld 42 kilometer langer is dan nodig, waardoor de vliegtuigen meer brandstof verbruiken en meer emissies uitstoten, de luchtvaartmaatschappijen meer gebruikersheffingen betalen en de vluchten grotere vertraging oplopen. De Verenigde Staten beheren een luchtruim dat ongeveer even groot is, met meer verkeer, tegen bijna de helft van de kosten.

Vicevoorzitter Siim Kallas: "Deze juridische stappen geven een duidelijk politiek signaal af dat wij vastbesloten zijn om werk te maken van de broodnodige hervorming van de Europese luchtverkeersleiding. Al meer dan 10 jaar moeten onze luchtvaartmaatschappijen en hun passagiers een suboptimale dienstverlening en gemiste deadlines op weg naar de verwezenlijking van het gemeenschappelijk Europees luchtruim dulden. Dit kan zo niet verder. Het Europees luchtruim kampt met capaciteitsproblemen en de hervorming van ons verouderde luchtverkeersleidingssysteem is te belangrijk voor passagiers, luchtvaartmaatschappijen en het milieu om dit project te laten mislukken".

De lidstaten zijn sinds 2004 verplicht om functionele luchtruimblokken in te voeren. Vanwege de moeizame vooruitgang werd in 2009 een bindende termijn vastgesteld op 4 december 2012. De invoering verloopt echter nog steeds veel te traag. De Commissie heeft Italië, Cyprus en Griekenland een ingebrekestelling gestuurd om duidelijkheid te krijgen over de stand van zaken met betrekking tot de invoering van het rechtskader voor de luchtruimblokken.

De vertragingen bij de invoering van de operationele FAB's vormen een grote belemmering voor de invoering van het gemeenschappelijk Europees luchtruim en brengen de efficiëntie van het volledige Europese luchtverkeersbeheersysteem in het gedrang. De extra reistijd, vertragingen en uitstoot die hierdoor worden veroorzaakt, kosten de luchtvaartmaatschappijen en hun klanten jaarlijks ongeveer 5 miljard euro.

Achtergrond

Functionele luchtruimblokken vormen de hoeksteen van het ambitieuze plan om het verouderde Europese luchtverkeersleidingssysteem te hervormen en een gemeenschappelijk Europees luchtruim tot stand te brengen.

In haar ingebrekestelling vraagt de Commissie Italië, Cyprus en Griekenland tekst en uitleg over de naleving van de wetgeving inzake het gemeenschappelijk Europees luchtruim en met name artikel 9 bis van Verordening (EG) nr. 550/2004 waarin is bepaald dat alle lidstaten de in artikel 2, punt 25, van Verordening (EG) nr. 549/2004 gedefinieerde FAB's uiterlijk op 4 december 2012 moesten hebben ingevoerd en de wettelijke verplichting hebben om een optimaal gebruik van het luchtruim in termen van capaciteit en vluchtefficitiëntie mogelijk te maken en in de hele Unie verbeterde luchtnavigatiediensten aan te bieden.

Voor de invoering van een FAB moeten de lidstaten eerst het rechtskader creëren door overeenkomsten te sluiten met andere deelnemende lidstaten. Pas daarna kan worden begonnen met de complexe operationele werkzaamheden om de efficiëntie te verhogen en de vertragingen, kosten en uitstoot terug te dringen.

De Commissie overweegt momenteel inbreukprocedures in te leiden tegen alle lidstaten, met name tegen landen die nog geen vooruitgang hebben geboekt met de invoering van de FAB's. De FAB's hadden in december 2012 moeten zijn ingesteld, maar van de 9 FAB's waarin in het kader van het gemeenschappelijk Europees luchtruim is voorzien, is er nog geen enkel volledig operationeel.

De Commissie heeft niet alleen inbreukprocedures ingeleid tegen lidstaten die hun wettelijke verplichtingen op grond van de SES-wetgeving niet nakomen, maar heeft ook voorstellen aangenomen voor een "SES2+"-pakket met wetgevende maatregelen die de hervorming van het Europese systeem voor het beheer van het luchtverkeer zullen versnellen door de fundamenten van het systeem te verstevigen zodat het tegen grotere druk bestand is en ambitieuze hervormingen aankan. Zie:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_nl.htm

Toespraak van vicevoorzitter Kallas over het gemeenschappelijk Europees luchtruim tijdens de informele bijeenkomst van de ministers van Vervoer in Litouwen op 15 september 2013.

Nuttige links

Over het inbreukenpakket van juni: MEMO/13/820

Vaak gestelde vragen over inbreukprocedures, zie MEMO/12/12

Informatie over inbreukprocedures

Volg vicevoorzitter Kallas op Twitter

Contact:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar