Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. szeptember 26.

Közlekedés: Olaszországnak, Ciprusnak és Görögországnak is végre kell hajtania az uniós szabályokat az európai légtér túlzsúfoltságának megszüntetésére

Az Európai Bizottság ma felszólította Olaszországot, Ciprust és Görögországot, hogy sürgősen számoljanak be arról, hogy milyen intézkedéseket tettek az ún. funkcionális légtérblokkok létrehozására. Ezeket az intézkedéseket az egységes európai égboltra vonatkozó 2004-es jogszabály írja elő az elavult európai légiforgalom-irányítási rendszer megreformálása céljából. A hatékonyság növelése, valamint a költségek csökkentése és a kibocsátások visszaszorítása érdekében a jelenlegi, 27 légiforgalom-irányítási tömb alkotta összehangolatlan rendszer helyébe funkcionális légtérblokkok lépnek, amelyek nagyobb, regionális tömböket képeznek majd. Mivel a járatok száma az elkövetkező tíz–húsz évben várhatóan 50%-kal nőni fog, a kapacitáshiány veszélye áll fenn, amelyet a Bizottság ezúton próbál elhárítani.

A hatékonyság hiánya, amely az európai légtér széttagoltságából adódik, éves szinten összességében közel 5 milliárd euróval növeli a légitársaságok és ügyfeleik költségeit. E széttagoltság miatt egy átlagos repülőút 42 km-rel hosszabb, így a légi járművek több üzemanyagot fogyasztanak, és nagyobb a károsanyag-kibocsátásuk, a légitársaságok pedig több használati díjat kénytelenek fizetni, és egyre nagyobbak a járatkésések. Az Egyesült Államok az európaival közel megegyező méretű, de nagyobb forgalmú légterét kb. feleannyi költségráfordítással irányítja.

Az Európai Bizottság alelnöke, Siim Kallas így nyilatkozott: „A jogi lépéseket azért hoztuk, hogy egyértelmű jelét adjuk annak, hogy az európai légiforgalom-irányítási rendszer régóta esedékes reformjait mindenképpen keresztülvisszük. A légitársaságok és az utasok több mint 10 éve tűrik, hogy hanyatlik a szolgáltatások minősége, és az egységes európai égbolt az újra és újra kitűzött határidők ellenére sem valósul meg. Ez így nem mehet tovább. Az európai légtér egyre nagyobb kapacitáshiányban szenved. Légiforgalom-irányítási rendszerünk korszerűsítése az utasok, a légitársaságok és a környezet szempontjából egyaránt rendívül fontos, ezért nem engedhetjük meg, hogy a reformok meghiúsuljanak.”

A tagállamok 2004 óta kötelesek funkcionális légtérblokkokat kialakítani. Mivel a folyamat meglehetősen vontatott ütemben haladt előre, 2009-ben kötelező határidőt (2012. december 4.) tűztek ki a tagállamok számára, a végrehajtás azonban még messze nem a megfelelő tempóban történik. A Bizottság most felszólító levelekkel kívánja tisztázni, hogy milyen intézkedéseket hozott Olaszország, Ciprus és Görögország a funkcionális légtérblokkok kialakításához szükséges alapvető jogi struktúrák létrehozása érdekében.

A működőképes funkcionális légtérblokkok kialakítása terén jelentkező késedelmek nagymértékben hátráltatják az egységes európai égbolt megteremtését. Ez az egész európai légiforgalom-irányítási rendszer hatékonyságát rontja, és éves szinten mintegy 5 milliárd euró többletköltséget okoz, amit végeredményben a légitársaságok és ügyfeleik fizetnek meg. Mindez a repülőutak megnövekedett idejében, valamint a késések és a kibocsátások terén is megmutatkozik.

Háttér-információk:

A funkcionális légtérblokkok a jobb napokat látott európai légiforgalom-irányítási rendszer korszerűsítésére és az egységes európai égbolt megteremtésére irányuló ambiciózus reformtervek lényegét képezik.

A Bizottság felszólító leveleket küldött az olasz, a ciprusi és a görög kormánynak, amelyekben tájékoztatást kér arról, hogy a szóban forgó országok hol tartanak az egységes égboltra vonatkozó jogszabály kulcsfontosságú rendelkezéseinek, nevezetesen az 550/2004/EK rendelet 9a. cikkének teljesítésében. Ez a cikk valamennyi uniós tagállam számára előírja, hogy 2012. december 4-éig teljes mértékben alakítsák ki az 549/2004/EK rendelet 2. cikkének 25. pontjában meghatározott funkcionális légtérblokkokat, és tegyék lehetővé a légtér optimális kihasználását a kapacitás és a repüléshatékonyság tekintetében, valamint egész Európában optimalizált léginavigációs szolgálatokat biztosítsanak.

A funkcionális légtérblokkok megteremtésének első lépéseként a tagállamoknak a részt vevő tagállamok között létrejövő megállapodások aláírásával létre kell hozniuk a szükséges jogi alapokat. Csak miután ez megtörtént, kezdődhet a nehéz operatív munka, melynek célja a járatkésések, a költségek és a kibocsátások csökkentése révén történő hatékonyságnövelés.

A Bizottság jelenleg minden tagállam vonatkozásában megvizsgálja, hogy a funkcionális légtérblokkokkal kapcsolatban kötelezettségszegés történt-e, különösen azon országok esetében, ahol semmilyen látható előrelépés nem mutatkozik. A 2012. december 4-i kötelező határidő ellenére a 9 funkcionális légtérblokk közül, amelyeknek az egységes európai égboltra vonatkozó jogszabály szerint létre kellett volna jönniük, teljes mértékben még egyik sem működőképes.

Amellett, hogy jogi eszközökhöz folyamodik azon tagállamok ellen, amelyek nem teljesítették az egységes európai égboltra vonatkozó hatályos jogszabályokból eredő jogi kötelességeiket, a Bizottság új jogalkotási javaslatokat (SES2+ jogalkotási csomag) is előterjesztett, amelyek felgyorsítanák Európa légiforgalom-irányítási rendszerének korszerűsítését, és megerősítenék a rendszer alapvető elemeit, hogy az nagyobb igénybevételt is kibírjon, és a nagyra törő reformok meg tudjanak valósulni. Lásd:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_hu.htm

Lásd még Kallas alelnök beszédét, amely 2013. szeptember 15-én Litvániában, a közlekedési miniszterek informális találkozóján hangzott el.

Hasznos linkek

A kötelezettségszegési eljárásokkal kapcsolatos júniusi határozatcsomagok az alábbi oldalon érhetők el: MEMO/13/820

Általános információk a kötelezettségszegési eljárásokról:MEMO/12/12

További információk a kötelezettségszegési eljárásokról:

Kövesse Siim Kallas alelnököt a Twitteren.

Kapcsolattartók:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar