Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 26. rujna 2013.

Promet: Komisija poziva Italiju, Cipar i Grčku da provedu pravila EU-a kako bi se riješio problem zakrčenosti europskog zračnog prostora

Europska Komisija je danas od Italije, Cipra i Grčke zatražila da hitno razjasne mjere poduzete za uspostavljanje funkcionalnih blokova zračnoga prostora koji su zahtijevani u okviru zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu iz 2004. radi obnove zastarjelog europskog sustava kontrole zračnog prometa. Funkcionalnim blokovima zračnog prostora trebao bi se postojeći niz od 27 nacionalnih blokova zračnog prostora zamijeniti mrežom većih regionalnih blokova kako bi se povećala učinkovitost, smanjili troškovi i smanjile emisije štetnih plinova. Komisija nastoji spriječiti nastajanje krize u vezi s kapacitetima jer se predviđa da će se broj letova tijekom narednih 10 – 20 godina povećati za 50 %.

Općenito govoreći, zbog neučinkovitosti u rascjepkanom europskom zračnom prostoru nastaju dodatni troškovi za zračne prijevoznike i njihove kupce od približno 5 milijardi eura godišnje. Prosječna dužina leta stoga je 42 kilometra duža i zrakoplovi troše više goriva, povećavaju se emisije plinova, korisničke naknade su veće i veća su kašnjenja. Sjedinjene Američke Države nadziru jednako velik zračni prostor uz veći promet i imaju skoro upola manje troškove.

Potpredsjednik Siim Kallas rekao je: „Ovim pravnim postupkom trebala bi se poslati snažna politička poruka o našoj odlučnosti da se dovrši reforma kontrole europskog zračnog prostora koja je neophodna. Naši zračni prijevoznici i njihovi putnici više od 10 godina podnose smanjenu razinu usluga i nepoštivanje rokova na putu prema jedinstvenom europskom nebu. Ne možemo si priuštiti da se to nastavi. Europsko nebo suočava se s krizom kapaciteta te je reforma našeg zastarjelog sustava kontrole zračnog prometa veoma važna za putnike, zračne prijevoznike i zaštitu okoliša i ne smije se dozvoliti da propadne.”

Države članice su od 2004. bile obvezne uspostaviti funkcionalne blokove zračnog prostora. Zbog sporog napretka obvezujući je rok 2009. utvrđen za 4. prosinca 2012., ali je provedba i dalje prespora. Komisija sada zahtijeva u službenoj opomeni objašnjenje mjera koje su Italija, Cipar i Grčka provele kako bi se postavile osnovne pravne strukture za funkcionalne blokove zračnog prostora.

Kašnjenjima u uspostavi operativnih funkcionalnih blokova zračnog prostora bitno se zadržava provedba jedinstvenog europskog neba čime se zauzvrat stvaraju nedostaci u čitavom europskom sustavu upravljanja zračnim prometom što rezultira dodatnim troškovima od približno 5 milijardi EUR godišnje koji se prenose na zračne prijevoznike i njihove putnike te uzrokuje povećanje trajanja putovanja, kašnjenja i emisije štetnih plinova.

Pozadina

Funkcionalni blokovi zračnog prostora u središtu su ambicioznog plana reformiranja zastarjelog europskog sustava kontrole zračnog prometa i stvaranja jedinstvenog europskog neba.

Komisija službenom opomenom traži od Italije, Cipra i Grčke informacije o načinu na koji su ispunile ključne odredbe zakonodavstva o jedinstvenom europskom nebu, prije svega odredbe članka 9.a Uredbe (EZ) br. 550/2004 kojima se nalaže da sve države članice u potpunosti provedu funkcionalne blokove zračnog prostora kako su definirani u članku 2. stavku 25. Uredbe (EZ) br. 549/2004 do 4. prosinca 2012., uz regulatornu obvezu omogućivanja optimalnog korištenja zračnog prostora u pogledu kapaciteta i učinkovitosti letova te obvezu pružanja optimiziranih usluga zračne plovidbe u EU-u.

Kako bi se uspostavili funkcionalni blokovi zračnog prostora države članice moraju utvrditi pravnu strukturu državnim sporazumima koje potpisuju države članice sudionice. Tek nakon što se utvrdi pravna struktura, mogu započeti zahtjevne operativne aktivnosti za postizanje učinkovitosti u pogledu smanjenja kašnjenja letova, troškova i štetnih emisija.

Komisija trenutačno ispituje slučajeve povrede prava EU-a protiv svih država članica u vezi s funkcionalnim blokovima zračnog prostora, naročito u slučajevima u kojima nije postignut napredak u reformi. Unatoč obvezujućem roku u prosincu 2012. u kojem su države članice morale uspostaviti funkcionalne zračne blokove, nijedan od 9 funkcionalnih blokova zračnog prostora koji su se trebali osnovati prema jedinstvenom europskom nebu nije u potpunosti funkcionalan.

Osim pokretanja postupka zbog povrede prava EU-a protiv država članica koje nisu ispunile svoje pravne obveze prema važećem zakonodavstvu o jedinstvenom europskom nebu, Komisija je donijela i prijedloge za drugi paket zakonodavnih mjera za jedinstveno europsko nebo (SES2+) kojima će se ubrzati reforma sustava upravljanja europskom zračnim prometom učvršćivanjem njegovih sastavnica kako bi mogao izdržati veći pritisak i završiti ambiciozne reforme. Vidi

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_en.htm

Vidi također govor potpredsjednika Kallasa o jedinstvenom europskom nebu na neslužbenom sastanku ministara prometa u Litvi održanom 15. rujna 2013.

Korisne poveznice

Pogledajte MEMO/13/820 za više informacija o odluci o paketu postupka zbog povrede prava EU-a.

Pogledajte MEMO/12/12 za više informacija o općenitom postupku zbog povrede prava EU-a.

Više informacija o postupcima zbog povrede prava EU-a.

Pratite potpredsjednika Kallasa na Twitteru

Kontakti:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar