Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 26. september 2013

Komisjon kutsub Itaaliat, Küprost ja Kreekat üles järgima ELi eeskirju, et kõrvaldada ummikud Euroopa õhuruumis

Täna palus Euroopa Komisjon Itaalial, Küprosel ja Kreekal teatada kiiresti meetmetest, mida nad on rakendanud funktsionaalsete õhuruumiosade kehtestamiseks 2004. aastal vastu võetud ühtse Euroopa taeva õigusaktide kohaselt, et reformida Euroopa aegunud lennujuhtimissüsteem. Funktsionaalsete õhuruumiosade kehtestamise käigus kujundatakse ELi 27 liikmesriigi õhuruum ümber suuremateks piirkondlikeks õhuruumiosadeks, et tõhustada lennuliiklust ning vähendada kulusid ja heitkoguseid. Kuna prognoosi kohaselt suureneb lendude arv järgmise 10–20 aasta jooksul 50 %, püüab komisjon suurendada läbilaskevõimet.

Probleemid Euroopa killustatud õhuruumis tekitavad lennuettevõtjatele ja nende klientidele igal aastal ligikaudu viis miljardit eurot lisakulusid. Nende probleemide tõttu on iga lend keskmiselt 42 kilomeetrit pikem, mistõttu õhusõidukid kulutavad rohkem kütust ja tekitavad rohkem heitkoguseid, lisaks tuleb maksta kulukaid kasutustasusid ja lennud hilinevad sagedamini. Ameerika Ühendriigid kasutavad sama suurt ja veelgi tihedama liiklusega õhuruumi, kuid nende kulud on poole väiksemad.

Euroopa Komisjoni asepresident Siim Kallas sõnas: „Avaldame õiguslikku survet, mis peaks saatma selge poliitilise sõnumi, et meie kindel eesmärk on viia ellu hädavajalikud Euroopa lennujuhtimise reformid. Meie lennuettevõtjad ja reisijad on juba üle kümne aasta pidanud Euroopas reisides kannatama teenuste kvaliteedi halvenemise ja lendude hilinemise tõttu. Me ei saa sellist olukorda endale enam lubada. Euroopa õhuruumi läbilaskevõime väheneb ja meie vananeva lennujuhtimissüsteemi reform on reisijatele, lennuettevõtjatele ja keskkonnale liiga oluline, et lasta sellel läbi kukkuda.”

Liikmesriikidel on alates 2004. aastast olnud kohustus luua funktsionaalsed õhuruumiosad. Aeglaste edusammude tõttu nähti 2009. aastal ette, et õhuruumiosad tuleb luua 4. detsembriks 2012, kuid rakendamine on endiselt liiga aeglane. Praegu püüab komisjon välja selgitada funktsionaalsete õhuruumiosade põhiõigusraamistiku väljatöötamiseks Itaalias, Küprosel ja Kreekas võetud meetmeid ja on selle kohta teabe saamiseks saatnud ametliku taotluse.

Viivitused toimivate funktsionaalsete õhuruumiosade kehtestamisel takistavad märkimisväärselt ELi ühtse Euroopa taeva õigusaktide rakendamist. Selle tõttu on puudusi Euroopa lennuliikluse korraldamise kogu süsteemis, mis tähendab ligikaudu 5 miljardi euro suurust lisakulu aastas. See kandub üle lennuettevõtjatele ja nende klientidele ning selle tõttu on lennud pikemad ja lennud hilinevad sagedamini ning heitkogused on suuremad.

Taust:

Funktsionaalsed õhuruumiosad on oluline osa Euroopa ambitsioonikatest plaanidest reformida vananev lennujuhtimissüsteem ja luua ühtne Euroopa taevas.

Komisjon küsib Itaalialt, Küproselt ja Kreekalt teavet selle kohta, kuidas nad on järginud ühtse taeva õigusaktide põhisätteid, nimelt määruse (EÜ) nr 550/2004 artiklit 9a, mille kohaselt pidid kõik liikmesriigid määruse (EÜ) nr 549/2004 artikli 2 lõikes 25 määratletud funktsionaalsed õhuruumiosad täielikult rakendama 4. detsembriks 2012. Lisaks on sätestatud, et funktsionaalsed õhuruumiosad peavad võimaldama õhuruumi optimaalset kasutamist, võttes arvesse läbilaskevõimet ja lennuliikluse tõhusust ning kohustust tagada optimeeritud lennuliiklusteenused kogu ELis.

Funktsionaalse õhuruumiosa loomiseks peavad liikmesriigid kõigepealt kehtestama õigusraamistiku, milleks tuleb sõlmida lepingud osalevate liikmesriikidega. Alles siis, kui õigusraamistik on paigas, saab alata raske töö lendude hilinemise, kulude ja heitkoguste vähendamiseks.

Sellega seoses uurib komisjon liikmesriikide suhtes algatatud rikkumismenetluste käigus eelkõige neid juhtumeid, kus reformimisel ei ole loota edusamme. Vaatamata sellele, et liikmesriigid pidid looma funktsionaalsed õhuruumiosad 2012. aasta detsembriks, ei toimi ükski ühtse Euroopa taeva õigusaktide raames loodud üheksast õhuruumiosast veel täielikult.

Lisaks nende liikmesriikide suhtes rikkumismenetluste algatamisele, kes ei täida ühtse Euroopa taeva õigusaktidest tulenevaid juriidilisi kohustusi, võttis komisjon vastu ka ettepanekud ühtse Euroopa taeva lisapaketi kohta (SES2+ package), mis sisaldab seadusandlikke meetmeid Euroopa lennuliikluse juhtimissüsteemi reformide kiirendamiseks, tugevdades süsteemi põhielemente, et see peaks vastu suuremale survele ja toodaks ambitsioonikaid reforme. Lisateave:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-523_et.htm

Vaata ka asepresident Siim Kallase kõne ühtse Euroopa taeva kohta, mille ta pidas ebaametlikul transpordiministrite kohtumisel Leedus 15. septembril 2013.

Kasulikud lingid

Rikkumismenetluse paketi otsused juunis, vt MEMO/13/820.

Rikkumismenetluse kohta üldiselt vt MEMO/12/12.

Lisateave rikkumismenetluste kohta:

Jälgi asepresident Siim Kallast Twitteris

Kontaktisikud:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar