Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 5. februarja 2013

Uredba REACH: kemikalije v Evropi so varnejše

Uporaba kemikalij v Evropi je od začetka veljavnosti uredbe REACH postala bistveno varnejša, ugotavlja Evropska komisija v danes objavljenem poročilu. Zaradi dostopnejših informacij o kemičnih snoveh na trgu in bolje usmerjenih ukrepov za obvladovanje tveganja so se precej zmanjšala tveganja zaradi snovi, registriranih v okviru REACH. Ta pozitivni trend naj bi se nadaljeval, saj podjetja nenehno iščejo nadomestne rešitve za najbolj nevarne kemikalije. Od začetka veljavnosti uredbe je preteklo pet let, njeno izvajanje pa je v polnem razmahu. Podjetja so pri Evropski agenciji za kemikalije do zdaj registrirala 30 601 dosjejev z opisom uporabe in lastnosti 7 884 kemičnih snovi, ki se proizvajajo ali dajejo na trg. Po podatkih danes objavljene raziskave Eurobarometra je 61 % Evropejcev prepričanih, da so kemikalije danes varnejše kot pred desetimi leti.

Poročilo sicer priznava, da z upravljanjem REACH nastajajo stroški, kar občutijo zlasti MSP, vendar se podjetja zavedajo pozitivnih ekonomskih učinkov na poslovanje. Zaradi prispevka k usklajevanju notranjega trga je REACH ključni dejavnik rasti in konkurenčnosti kemične industrije. Da bi bila evropska kemična industrija še konkurenčnejša, bo Komisija kmalu pripravila predlog za znižanje registracijskih pristojbin za MSP.

Antonio Tajani, podpredsednik Evropske komisije ter komisar za industrijo in podjetništvo, in komisar za okolje Janez Potočnik sta ob tem povedala: „Poročilo je dokaz, da REACH deluje. Podjetja izpolnjujejo svoje dolžnosti, nam pa so na voljo boljši podatki o kemikalijah, ki jih proizvajajo in dajejo na trg. Začetek je bil uspešen, vendar nas čaka še veliko dela, da dosežemo visoko raven varovanja zdravja ljudi in okolja. Še naprej se bomo zavzemali za varno in trajnostno kemično industrijo v Evropi, s pomočjo REACH pa je prosti promet kemikalij na notranjem trgu lažji. Naša kemična industrija lahko postane vodilna v svetu na področju inovacij. Pri tem ji bo v pomoč REACH, najcelovitejša zakonodaja o kemikalijah na svetu.“

MEMO/13/60: Pet let REACH – vprašanja in odgovori

MEMO/13/61: Raziskava Eurobarometra

Pregled REACH

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da so sicer potrebne nekatere prilagoditve, potrebe po obsežnih spremembah pa ni. Glavne ugotovitve so:

  • izvajanje uredbe REACH je mogoče izboljšati z večjo kakovostjo registracijske dokumentacije, spodbujanjem uporabe varnostnih listov kot glavnega orodja za obvladovanje tveganja ter reševanjem vprašanj v zvezi z delitvijo stroškov v okviru forumov za izmenjavo informacij o snoveh;

  • finančna in upravna obremenitev MSP se lahko zmanjša, s čimer bomo zagotovili sorazmernost zakonodaje in podjetjem pomagali pri izpolnjevanju vseh njihovih obveznosti v okviru REACH;

  • z drugo zakonodajo EU ni večjih prekrivanj;

  • pri razvoju alternativnih metod za preskuse na živalih je bil dosežen velik napredek in ta prizadevanja se bodo nadaljevala. Za financiranje raziskav na tem področju je Komisija od leta 2007 dala na razpolago sredstva v višini 330 milijonov evrov;

  • izvrševanje predpisov je mogoče izboljšati, ker pa je to odgovornost držav članic, pregled državam članicam priporoča okrepitev medsebojnega usklajevanja;

  • čeprav bi bilo treba glede na ugotovitve poročila prilagoditi nekatere vidike zakonodaje, želi Komisija evropskim podjetjem zagotoviti zakonodajno stabilnost in predvidljivost. Za zdaj zato niso predlagane nobene bistvene spremembe uredbe REACH.

Naslednji koraki

Komisija bo v prihodnjih mesecih organizirala konferenco o pregledu REACH.

V sodelovanju z državami članicami in Evropsko agencijo za kemikalije pripravlja Komisija načrt za oceno in identifikacijo snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost. V načrtu bodo določeni jasni mejniki, predvideni rezultati in razdelitev dela med Komisijo, državami članicami in Evropsko agencijo za kemikalije, da se vse ustrezne poznane snovi te vrste do leta 2020 vključijo na seznam kandidatnih snovi.

Za enakomernejšo porazdelitev finančnega učinka registracije bo Komisija preučila tudi možnost večjega znižanja pristojbin za MSP.

Ozadje

REACH je uredba o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij. Pri pregledu uredbe REACH se preučita celotno delovanje REACH in doseganje edinstvenega niza ciljev, med katerimi so visoka raven varovanja zdravja ljudi in okolja, spodbujanje alternativnih metod za oceno nevarnosti snovi, prosti pretok snovi na notranjem trgu ter povečevanje konkurenčnosti in inovativnosti.

Med letoma 1999 in 2009 je bila rast kemične industrije EU nekoliko višja od povprečne rasti vseh proizvodnih sektorjev. Ta industrija si je poleg tega v veliki meri opomogla po krizi leta 2008. Ima pozitivno trgovinsko bilanco in je še zlasti uspešna v panogah, ki se ukvarjajo s posebnimi kemikalijami in ustvarjajo visoke dobičke. Leta 2003, ko je bila uredba REACH predlagana, je bila EU največji trg kemikalij na svetu in je zavzemala okoli 30 % svetovne prodaje kemikalij. Danes je ta delež približno 21-odstoten, največji svetovni trg kemikalij pa je Kitajska. EU je kljub temu še vedno največja svetovna izvoznica kemikalij, prihodki od prodaje njene kemične industrije pa so se v zadnjih letih v absolutnem smislu povečali.

Kemikalije in okolje

Kemikalije ter podjetništvo in industrija

Kontakti:

Carlo Corazza (+32 22951752)

Sara Tironi (+32 22990403)

Joe Hennon (+32 22953593)

Monica Westeren (+32 22991830)


Side Bar