Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 5 februarie 2013

REACH: A crescut nivelul de siguranță în utilizarea produselor chimice în Europa

Nivelul de siguranță în utilizarea produselor chimice în Europa a crescut în mod considerabil de la intrarea în vigoare a Regulamentului REACH, conform unui raport al Comisiei Europene dat publicității astăzi. Accesul mai ușor la informații cu privire la produsele chimice de pe piață și măsurile mai bine direcționate pentru gestionarea riscurilor au determinat o scădere semnificativă a riscurilor legate de substanțele înregistrate în temeiul Regulamentului REACH. Se preconizează că această tendință se va menține, deoarece industria depune în permanență eforturi pentru identificarea unor substituenți pentru cele mai periculoase produse chimice. La cinci ani de la data intrării în vigoare a regulamentului, procesul de punere în aplicare este în plină desfășurare. Până în prezent, întreprinderile au înregistrat 30 601 de dosare la Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA), în cadrul cărora sunt descrise utilizările și proprietățile a 7 884 de substanțe chimice fabricate sau introduse pe piață. Conform unui sondaj Eurobarometru publicat astăzi, 61 % dintre europeni consideră că utilizarea produselor chimice este în prezent mai sigură decât în urmă cu zece ani.

Raportul recunoaște existența costurilor legate de administrarea REACH și a impactului acestora asupra IMM-urilor, dar industria recunoaște, de asemenea, efectele economice pozitive pentru întreprinderile din acest sector. Prin contribuția sa la o mai bună armonizare a pieței interne, REACH a fost un vector fundamental în sensul creșterii și al competitivității în industria chimică. Pentru a promova în continuare competitivitatea industriei chimice europene, Comisia va propune în curând reducerea taxelor de înregistrare pentru IMM-uri.

Antonio Tajani, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisar pentru industrie și antreprenoriat, și Janez Potočnik, comisar pentru mediu, au declarat: „Acest raport indică eficacitatea REACH. Întreprinderile își îndeplinesc responsabilitățile care le revin și, prin urmare, avem informații de o mai bună calitate cu privire la produsele chimice pe care acestea le produc și le comercializează. Am pornit cu dreptul, dar rămân încă multe de făcut pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului. Suntem hotărâți să menținem un nivel ridicat de siguranță și sustenabilitate pentru industria chimică din Europa și REACH facilitează libera circulație a produselor chimice pe piața internă. Industria noastră chimică poate deveni un lider mondial în domeniul inovării, iar REACH, cel mai cuprinzător act legislativ privind produsele chimice la nivel mondial, va sprijini această ambiție.”

MEMO/13/60: Cinci ani de la lansarea REACH - Întrebări și răspunsuri

MEMO/13/61: Sondaj Eurobarometru

Revizia REACH

În urma reviziei, s-a ajuns la concluzia că, deși sunt necesare unele ajustări, nu se impune o restructurare majoră. Principalele constatări făcute în urma reviziei sunt:

  • Punerea în aplicare a REACH poate fi îmbunătățită prin ameliorarea calității dosarelor de înregistrare, intensificarea utilizării fișelor cu date de securitate ca principal instrument de gestionare a riscurilor și abordarea problemelor legate de partajarea costurilor în cadrul Forumului pentru schimbul de informații despre substanțe (SIEF).

  • Există posibilitatea reducerii sarcinii financiare și administrative asupra IMM-urilor pentru a asigura proporționalitatea legislației și pentru a ajuta IMM-urile să își îndeplinească toate obligațiile prevăzute de REACH.

  • Nu există suprapuneri majore cu alte acte legislative ale UE.

  • S‑au depus eforturi considerabile pentru a dezvolta metode alternative la testarea pe animale și se intenționează continuarea acestora: începând din 2007, Comisia a pus la dispoziție 330 de milioane EUR pentru finanțarea cercetării în acest domeniu.

  • Există potențial de îmbunătățire a asigurării punerii în aplicare. Deoarece această responsabilitate le revine statelor membre, în urma reviziei s-a recomandat consolidarea coordonării între statele membre.

  • Deși raportul identifică necesitatea unor ajustări ale legislației, Comisia dorește să le asigure întreprinderilor europene stabilitate și previzibilitate din punct de vedere legislativ. În prezent, nu s‑au propus modificări asupra principalelor condiții ale REACH.

Ce urmează?

Comisia va organiza o conferință privind revizia REACH în următoarele luni.

Comisia elaborează în prezent, în colaborare cu statele membre și ECHA, o foaie de parcurs pentru evaluarea și identificarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). Aceasta va stabili în mod clar etapele, rezultatele urmărite și diviziunea muncii între Comisie, statele membre și ECHA, pentru includerea tuturor SVHC relevante cunoscute pe lista substanțelor candidate, până în 2020.

De asemenea, Comisia va analiza posibilitatea unor reduceri mai mari de taxe pentru IMM-uri, astfel încât să asigure o mai mare uniformitate a impactului financiar produs de înregistrare.

Context

REACH este Regulamentul privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice. În cadrul reviziei REACH, se examinează funcționarea generală a REACH și îndeplinirea setului unic de obiective ale regulamentului – un nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului, promovarea unor metode alternative pentru evaluarea pericolelor pe care le prezintă substanțele, precum și libera circulație a substanțelor pe piața internă, sporind în același timp competitivitatea și inovarea.

În perioada 1999-2009, industria chimică din UE a înregistrat o rată de creștere ușor mai ridicată față de media pentru toate sectoarele de producție și a reușit o redresare aproape completă după criza din 2008. Acest sector generează o balanță comercială pozitivă și înregistrează rezultate deosebit de bune în sectorul produselor chimice speciale, care generează o marjă ridicată de profit. În 2003, când a fost propus REACH, UE era cea mai mare piață a produselor chimice la nivel mondial, deținând aproximativ 30 % din volumul total al vânzărilor de produse chimice. În prezent, deține aproximativ 21 %, cea mai mare piață a produselor chimice fiind China. Cu toate acestea, UE rămâne cel mai mare exportator mondial de produse chimice și, în ultimii ani, cifra de afaceri a industriei a crescut în termeni absoluți.

Produsele chimice din perspectiva mediului

Produsele chimice din perspectiva întreprinderilor și a industriei

Contact:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar