Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. vasario 5 d., Briuselis

REACH. Europoje saugiau naudojamos cheminės medžiagos

Šiandien paskelbtoje Europos Komisijos ataskaitoje teigiama, kad, įsigaliojus REACH reglamentui, Europoje imta daug saugiau naudoti chemines medžiagas. Teikiant daugiau informacijos apie rinkoje esančias chemines medžiagas ir taikant tikslingesnes rizikos valdymo priemones buvo gerokai sumažinta pagal REACH reglamentą užregistruotų medžiagų keliama rizika. Tikimasi, kad tokia tendencija išliks ir toliau, nes šiame pramonės sektoriuje nuolat ieškoma, kuo pakeisti pavojingiausias chemines medžiagas. Praėjus penkeriems metams po įsigaliojimo REACH reglamentas aktyviai įgyvendinamas. Iki šiol Europos cheminių medžiagų agentūra yra užregistravusi 30 601 bendrovių bylą, kurioje apibūdinami 7 884 gaminamų arba rinkai tiekiamų cheminių medžiagų naudojimo būdai ir savybės. Iš šiandien paskelbtų „Eurobarometro“ apklausos rezultatų matyti, kad 61 proc. europiečių mano, jog dabar cheminės medžiagos yra saugesnės nei prieš 10 metų.

Ataskaitoje pripažįstama, kad patiriama su REACH reglamentu susijusio administravimo išlaidų, turinčių įtakos MVĮ, tačiau šio sektoriaus įmonės įžvelgia ir teigiamą ekonominį poveikį verslui. REACH reglamentas – vienas iš pagrindinių chemijos pramonės augimo ir konkurencingumo veiksnių – padeda toliau derinti vidaus rinką. Komisija, siekdama toliau skatinti Europos chemijos pramonės konkurencingumą, netrukus pasiūlys sumažinti MVĮ taikomus registracijos mokesčius.

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas, už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys Antonio Tajani ir už aplinką atsakingas Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Iš šios ataskaitos akivaizdu, kad REACH reglamentas yra veiksmingas. Bendrovėms tenka tam tikra atsakomybė, todėl gauname daugiau duomenų apie jų gaminamas ir rinkai tiekiamas chemines medžiagas. Tai gera pradžia, tačiau reikia dar daug nuveikti, kad būtų užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsauga. Esame pasiryžę išlaikyti saugią ir tvarią Europos chemijos pramonę, o REACH reglamentas palengvina laisvą cheminių medžiagų apyvartą rinkoje. Mūsų chemijos pramonė gali tapti pasauline inovacijų lydere, ir to bus siekiama remiantis REACH reglamentu – išsamiausiu chemines medžiagas reglamentuojančiu teisės aktu pasaulyje.“

MEMO/13/60. Penkeri REACH reglamento įgyvendinimo metai. Klausimai ir atsakymai

MEMO/13/61. „Eurobarometro“ apklausa

REACH peržiūra

Atliekant reglamento peržiūrą nustatyta, kad reikia šiokių tokių pakeitimų, tačiau esminė pertvarka nebūtina. Prieita prie šių pagrindinių išvadų:

  • REACH reglamentą būtų galima geriau įgyvendinti gerinant registracijos dokumentų kokybę, saugos duomenų lapus dažniau naudojant kaip pagrindinę rizikos valdymo priemonę ir informacijos apie cheminę medžiagą apsikeitimo forumuose sprendžiant išlaidų pasidalijimo problemas.

  • Yra galimybių sumažinti finansinę ir administracinę MVĮ naštą, taip užtikrinant teisės akto proporcingumą ir padedant MVĮ įvykdyti savo įsipareigojimus pagal REACH reglamentą.

  • Reglamento nuostatos beveik nesikartoja kituose ES teisės aktuose.

  • Iki šiol buvo dedama daug pastangų kuriant alternatyvius bandymų su gyvūnais metodus – nuo 2007 m. Komisija šios srities moksliniams tyrimams finansuoti skyrė 330 mln. EUR; ši tendencija išliks ir ateityje.

  • Būtų galima geriau užtikrinti reglamento vykdymą. Už tai atsakingos valstybės narės, todėl atlikus reglamento peržiūrą joms rekomenduojama pagerinti tarpusavio bendradarbiavimą.

  • Nors ataskaitoje nurodomas poreikis kiek pakoreguoti teisės aktą, Komisija Europos verslo įmonėms nori užtikrinti teisinį stabilumą ir galimybę prognozuoti. Todėl šiuo metu nesiūloma jokių pagrindinių REACH reglamento nuostatų pakeitimų.

Tolesni veiksmai

Ateinančiais mėnesiais Komisija surengs konferenciją apie REACH reglamento peržiūrą.

Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos cheminių medžiagų agentūra, Komisija kuria labai didelį susirūpinimą keliančių medžiagų nustatymo ir vertinimo veiksmų planą. Jame bus nustatyti aiškūs etapai, numatomi rezultatai, o Komisijai, valstybėms narėms ir Europos cheminių medžiagų agentūrai bus paskirstytas darbas, kad visos svarbios žinomos labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos iki 2020 m. būtų įrašytos į siūlomų medžiagų sąrašą.

Siekdama kuo tolygiau paskirstyti finansinį registracijos poveikį, Komisija taip pat nagrinės, kaip labiau sumažinti MVĮ taikomus mokesčius.

Pagrindiniai faktai

REACH reglamentas yra reglamentas dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų. Atliekant REACH reglamento peržiūrą buvo nagrinėjama, kaip jis taikomas ir kaip siekiama išskirtinių jo tikslų – užtikrinti aukšto lygio žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugą, skatinti taikyti alternatyvius medžiagų keliamo pavojaus vertinimo metodus, taip pat skatinti laisvą medžiagų apyvartą vidaus rinkoje kartu didinant konkurencingumą ir skatinant inovacijas.

Nuo 1999 m. iki 2009 m. ES chemijos pramonė augo šiek tiek daugiau nei vidutiniškai kiti gamybos sektoriai ir iš esmės atsigavo po 2008 m. krizės. Šios pramonės prekybos balanso duomenys teigiami, o pelninguose specialios paskirties cheminių medžiagų sektoriuose rezultatai ypač geri. Kai 2003 m. buvo pateiktas REACH reglamento pasiūlymas, ES buvo didžiausia pasaulyje cheminių medžiagų rinka – jai tenkanti parduodamų cheminių medžiagų dalis sudarė apie 30 proc. visų pasaulyje parduodamų cheminių medžiagų. Šiuo metu šis rodiklis siekia apie 21 proc., o didžiausia cheminių medžiagų rinka yra Kinija. ES ir toliau lieka didžiausia cheminių medžiagų eksportuotoja, o šio sektoriaus apyvarta pastaraisiais metais padidėjo.

Cheminės medžiagos ir aplinka

Cheminės medžiagos, įmonės ir pramonė

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel. +32 2 295 17 52

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03

Joe Hennon, tel. +32 2 295 35 93

Monica Westeren, tel. +32 2 299 18 30


Side Bar