Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európai Bizottság

Sajtóközlemény

Brüsszel, 2013. február 5.

REACH: Biztonságosabbá váltak a vegyi anyagok Európában

A REACH-rendelet hatálybalépésével sokkal biztonságosabbá vált a vegyi anyagok használata Európában – ez derül ki az Európai Bizottság ma közzétett jelentéséből. A piacon lévő anyagokkal kapcsolatos információk hamarabb hozzáférhetők a nyilvánosság számára, és célzottabb kockázatkezelési mechanizmusok léptek életbe, ez pedig azt jelenti, hogy a REACH alapján nyilvántartásba vett anyagokkal kapcsolatos kockázatok jelentős mértékben csökkentek. Ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog, hiszen az iparág szereplői folyamatosan arra törekednek, hogy új anyagokkal helyettesítsék a legveszélyesebb vegyi anyagokat. Öt évvel a rendelet hatálybalépését követően a végrehajtás javában folyik. Az Európai Vegyianyag-ügynökséghez (ECHA) a vállalatok ez idáig 30 601 aktát nyújtottak be, amelyekben 7884 – általuk gyártott vagy forgalomba hozott – anyag használatát és jellemzőit mutatták be. Az Eurobarometer által ma közzétett felmérésből az derül ki, hogy az európai polgárok 61%-a szerint a vegyi anyagok ma biztonságosabbak, mint tíz évvel ezelőtt.

A jelentés rámutat, hogy a REACH-rendelet kapcsán merülnek fel ugyan adminisztratív költségek, és ezek hatást gyakorolnak a kkv-kra, azt azonban az iparág szereplői is elismerik, hogy a rendelet pozitív hatással van az üzletmenetükre. A belső piac további harmonizációja révén a REACH-rendelet a vegyipar növekedésének és versenyképességének hajtóereje. Az európai vegyipar versenyképességének további fokozása érdekében a Bizottság hamarosan javaslatot nyújt be a kkv-kra kiszabott regisztrációs díjak csökkentéséről.

Antonio Tajani, az Európai Bizottság alelnöke és egyben ipar- és vállalkozáspolitikáért felelős biztosa, valamint Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „E jelentés egyértelműen igazolja, hogy a REACH jól működik. A vállalatok teljesítik kötelezettségeiket, és ennek eredményeképpen több adattal rendelkezünk az általuk gyártott és forgalomba hozott vegyi anyagokról. Jó irányba indultunk el, azonban az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása terén még sok a teendőnk. A Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy az európai vegyipar biztonságos és fenntartható legyen, a REACH pedig elősegíti a vegyi anyagok belső piaci szabad forgalmát. Az európai vegyipar az innováció terén vezető szerepre tehet szert, és a REACH – amely a vegyi anyagokra vonatkozó legátfogóbb jogi szabályozás a világon – szilárd alapot kínál ehhez.”

MEMO/13/60: A REACH öt éve – Kérdések és válaszok

MEMO/13/61: Eurobarométer-felmérés

A Reach felülvizsgálata

A felülvizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy noha néhány kiigazítás indokoltnak látszik, alapvető változtatásra nincs szükség. A felülvizsgálat fő megállapításai a következők:

  • A REACH végrehajtása javítható volna azáltal, ha a regisztrálási dokumentációk minősége javulna, a biztonsági adatlapok használata szélesebb körben elterjedne és az adatlapok a kockázatkezelés egyik legfőbb eszközévé válnának, valamint ha a méltányos költségmegosztás kérdésével az anyaginformációs cserefórum (SIEF) keretében foglalkoznának az érdekeltek.

  • Kívánatos a kkv-kra nehezedő pénzügyi és adminisztrációs terhek további csökkentése, hiszen ezáltal biztosítható a jogszabály arányossága, és ez segítséget nyújt a kkv-k számára a rendeletből eredő kötelezettségeik teljesítésében.

  • Nem tapasztalhatók jelentős átfedések az egyéb európai uniós jogszabályokkal.

  • Komoly erőfeszítések történtek és fognak történni az állatkísérletekkel szemben alternatívát kínáló módszerek kifejlesztése érdekében: 2007 óta a Bizottság 330 millió eurót bocsátott rendelkezésre az e területen folyó kutatás támogatására.

  • A végrehajtás terén vannak hiányosságok. Mivel a végrehajtás a tagállamok hatáskörébe tartozik, a felülvizsgálat kidolgozói azt ajánlják a tagállamoknak, hogy fokozzák a koordinációt.

  • A jelentés a jogszabályban javasol néhány kiigazítást, mivel azonban fontos szempont a jogi stabilitás és kiszámíthatóság biztosítása az európai vállalkozások számára, a Bizottság ezúttal nem kíván a REACH lényegi részeinek módosítására irányuló javaslatot tenni.

A következő lépések

A Bizottság az elkövetkezendő hónapokban konferenciát szervez a REACH felülvizsgálatáról.

A tagállamokkal és az Európai Vegyianyag-ügynökséggel együttműködésben a Bizottság ütemtervet dolgoz ki a különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) értékelésére és beazonosítására vonatkozóan: ebben egyértelműen rögzíti a határidőket és a teljesítendő feladatokat, valamint meghatározza a Bizottság, a tagállamok és az ECHA közötti munkamegosztás módját. A cél az, hogy 2020-ig a jelöltlistára kerüljön valamennyi releváns, jelenleg ismert, különös aggodalomra okot adó anyag.

A Bizottság azt is megvizsgálja majd, hogyan lehetne tovább csökkenteni a kkv-kra kiszabott díjakat, és ily módon egyenlőbben elosztani a regisztráció költségeit.

Háttér-információk

A REACH a vegyi anyagok regisztrálására, értékelésére, engedélyezésére és korlátozására vonatkozó rendelet. A rendelet felülvizsgálata során értékelték a REACH működését, és azt, mennyire teljesültek sajátos célkitűzései, nevezetesen az emberi egészség és a környezet magas szintű védelmének biztosítása, az anyagokkal kapcsolatos veszélyek felmérésére szolgáló alternatív módszerek előmozdítása, az anyagok belső piaci szabad forgalmának lehetővé tétele, valamint a versenyképesség és az innováció ösztönzése.

1999 és 2009 között az EU vegyipara az összes ipari ágazat átlagánál kicsivel nagyobb mértékben nőtt, és többé-kevésbé kiheverte a 2008-as válságot. Az ágazat kereskedelmi mérlege pozitív, és különösen jól teljesít a különleges vegyi anyagok magas haszonkulcsú ágazataiban. 2003-ban, amikor a REACH-rendelet még csak javaslat formájában létezett, az EU képviselte a világ legnagyobb vegyianyagpiacát, ahol a világ vegyianyag-értékesítésének körülbelül 30 %-a zajlott. Napjainkban ugyanez az arány körülbelül 21 %, a legnagyobb vegyianyagpiac pedig Kína lett. Ugyanakkor az EU továbbra is a világ legnagyobb vegyianyag-exportőre, és az iparág forgalma az elmúlt években abszolút értékben növekedett.

A vegyi anyagok és a környezet

A vegyi anyagok, a vállalkozások és az ipar

Kapcsolattartók:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Joe Hennon (+32 2 295 35 93)

Monica Westeren (+32 2 299 18 30)


Side Bar