Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 25 septembrie 2013

Comisia lansează inițiativa „Deschiderea educației” pentru a stimula inovarea și competențele informatice în școli și universități

Peste 60 % dintre copiii în vârstă de nouă ani din UE învață în școli care nu dispun încă de echipamente informatice. Astăzi, Comisia Europeană lansează un plan de acțiune, „Deschiderea educației”, pentru a rezolva această problemă, precum și alte probleme din sfera informaticii, care îngreunează menirea școlilor și universităților de a furniza o educație de înaltă calitate, precum și competențele informatice care, până în 2020, vor fi necesare pentru 90 % dintre locurile de muncă. Pentru a ajuta la demararea inițiativei, Comisia lansează astăzi un nou site internet, Educație deschisă Europa, care va permite studenților, practicienilor și instituțiilor de învățământ să partajeze gratuit resurse educaționale deschise.

Între 50 % și 80 % dintre studenții din țările UE nu utilizează niciodată manuale de informatică, programe informatice, emisiuni/podcasturi, simulări sau jocuri didactice. Majoritatea cadrelor didactice la nivelurile primar și secundar nu se consideră „competente informatic” sau capabile să predea cunoștințe informatice în mod eficient, iar 70 % dintre acestea ar dori mai multe cursuri de formare în utilizarea TIC. Letonia, Lituania și Republica Cehă oferă elevilor cel mai larg acces la internet în școli (peste 90 %), dublu față de Grecia și Croația (circa 45 %).

Învățământul superior se confruntă, de asemenea, cu o provocare în domeniul informatic: în contextul în care numărul studenților din UE va crește în mod semnificativ în următorul deceniu, universitățile trebuie să-și adapteze metodele tradiționale de predare și să ofere o combinație de posibilități de învățare, față-în-față și online, cum ar fi MOOCs (Massive Open Online Courses - cursuri online deschise și în masă), care permit oricărei persoane să aibă acces la educație oriunde, oricând și prin intermediul oricărui dispozitiv. Însă, multe universități nu sunt pregătite pentru această schimbare.

O inițiativă comună condusă de Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret, și Neelie Kroes, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul responsabil de agenda digitală, „Deschiderea educației” se concentrează pe trei domenii principale:

    1. Crearea de oportunități de inovare pentru organizații, cadre didactice și cursanți;

    2. Utilizarea sporită a resurselor educaționale accesibile permanent și gratuit (Open Educational Resources - OER), asigurarea faptului că materialele didactice realizate cu fonduri publice sunt la dispoziția tuturor; și

    3. O mai bună infrastructurii și conectivitate TIC în școli.

Cadrul învățământului se schimbă în mod dramatic, de la școală la universitate și dincolo de aceasta: învățământul deschis bazat pe tehnologie va fi în curând „imperativ”, nu doar „binevenit”, pentru toate vârstele. Trebuie să depunem mai multe eforturi pentru a asigura faptul că în special tinerii dețin competențele informatice de care au nevoie pentru viitorul lor. Nu este suficient să înțelegem modul în care se utilizează o aplicație sau un program; avem nevoie de tineri care pot să-și creeze propriile programe. „Deschiderea educației” are menirea de a deschide mințile către noi metode de învățare, astfel încât oamenii să aibă șanse mai mari de a găsi un loc de muncă, de a fi mai creativi, mai inovatori și de a avea abilități antreprenoriale”, a declarat comisarul Vassiliou.

Vicepreședintele Kroes a adăugat: „Visul meu este ca fiecare sală de clasă să fie informatizată până în 2020. Învățământul trebuie să fie conectat la viața reală; el nu poate evolua într-un univers paralel. Tinerii doresc să utilizeze tehnologia informatică în fiecare aspect al vieții. Ei au nevoie de competențe informatice pentru a obține locuri de muncă. Toate școlile și universitățile noastre, nu doar unele dintre ele, trebuie să reflecte această realitate.”

Inițiativele conexe inițiativei „Deschiderea educației” vor fi finanțate cu sprijin din programul Erasmus+, noul program al UE pentru învățământ, formare, tineret și sport, din programul Orizont 2020, noul program pentru cercetare și inovare, precum și din fondurile structurale ale UE. De exemplu, Erasmus+ va oferi finanțare pentru instituțiile de învățământ pentru a asigura faptul că modelele de afaceri sunt adaptate la schimbările tehnologice și pentru a sprijini dezvoltarea competențelor profesorilor prin intermediul cursurilor online. Toate materialele de învățământ sprijinite din Erasmus+ vor fi disponibile publicului gratuit, în temeiul unor licențe deschise.

Context

Trăim în societăți conectate, în care din ce în ce mai mulți oameni, de toate vârstele, utilizează tehnologii informatice în viața lor de zi cu zi. Cu toate acestea, mulți copii care merg la școală intră într-un sistem care nu reflectă această realitate cotidiană.

Mediul online schimbă modul în care învățământul dispune de resurse, este predat și este agreat. Unii preconizează că, în următorii 10 ani, piața de e-learning va crește de cincisprezece ori, reprezentând 30 % din întreaga piață a învățământului. Beneficiile acestor evoluții ar trebui să fie disponibile pentru toți europenii.

Această transformare ar trebui să fie modelată de către cadrele didactice și de către factorii de decizie politică, în loc să fie doar constatată pasiv.

Un recent studiu privind utilizarea TIC în școli a constatat că doar unul din patru elevi în vârstă de nouă ani studiază într-o „școală înalt informatizată” – dotată cu echipamente recente, conexiune în bandă largă (peste 10 mbps) și „conectivitate” mare (site internet, email pentru elevi și învățători, rețea locală, mediu de învățare virtual). Numai jumătate dintre elevii în vârstă de 16 ani învață în astfel de „școli înalt informatizate”, iar 20 % dintre elevii din ciclul secundar nu au utilizat niciodată, sau aproape niciodată, un calculator în lecțiile lor de la școală.

Impactul inițiativei „Deschiderea educației” va fi sporit prin recomandările care urmează să fie publicate în vara următoare de către grupul la nivel înalt pentru modernizarea învățământului superior. Grupul, lansat de comisarul Vassiliou și prezidat de fostul președinte al Irlandei, Mary McAleese, analizează în prezent modul în care învățământul superior poate utiliza cel mai bine noile metode de predare și de învățare.

Această inițiativă este conexă „Marii coaliții pentru locuri de muncă digitale”, o platformă cu acces larg care vizează soluționarea lipsei de competențe TIC și ocuparea a până la 900 000 de locuri de muncă vacante în domeniul TIC.

Pentru informații suplimentare

MEMO/13/813 Deschiderea educației – Întrebări frecvente

Comunicarea privind „Deschiderea educației: Metode inovatoare de predare și învățare pentru toți prin intermediul noilor tehnologii și al resurselor educaționale deschise”

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Analiza și cartografierea metodelor inovatoare de predare și de învățare pentru toți prin intermediul noilor tehnologii și al resurselor educaționale deschise în Europa”

Comisia Europeană: Educație și formare

Digital Agenda and Education

Competențele informatice și locurile de muncă în cadrul Comisiei Europene

Site-ul comisarului Androulla Vassiliou

Neelie Kroes website

Twitter: @VassiliouEU și @NeelieKroesEU

Contacte:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar