Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. septembrī

Komisija uzsāk programmu "Izglītības atvēršana", lai sekmētu inovāciju un digitālo prasmju apguvi skolās un augstskolās

Eiropas Savienībā vairāk nekā 60 % deviņgadīgu skolēnu mācās skolās, kas vēl joprojām nav aprīkotas ar digitālām ierīcēm. Eiropas Komisija šodien nāk klajā ar rīcības plānu "Izglītības atvēršana”, lai risinātu šo un citas ar digitalizāciju saistītas problēmas, kuras kavē skolas un augstskolas sniegt augstas kvalitātes izglītību un digitālās prasmes, kas līdz 2020. gadam būs nepieciešamas 90 % darba vietu. Lai palīdzētu uzsākt šo iniciatīvu, Komisija šodien atklāj jaunu tīmekļa vietni Open Education Europa (Atvērtā izglītība Eiropā), kas dos iespēju audzēkņiem, pedagogiem un izglītības iestādēm brīvi izmantot atvērtos izglītības resursus.

50 % līdz 80 % audzēkņu ES valstīs nekad neizmanto digitālas mācību grāmatas, uzdevumu programmatūras, raidījumus/tiešsaistes aplādes, simulācijas vai izglītojošas spēles. Lielākā daļa pamatskolas un vidusskolas skolotāju uzskata, ka viņi neprot pietiekami labi izmantot digitālās tehnoloģijas vai ka nepārvalda digitālās prasmes tādā līmenī, lai varētu tās efektīvi mācīt skolēniem, un 70 % skolotāju vēlētos vairāk piedalīties mācībās par Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izmantošanu. Iespējams, ka internets skolā ir vispieejamākais skolēniem Latvijā, Lietuvā un Čehijā (vairāk nekā 90 %), kas ir divas reizes vairāk nekā Grieķijā un Horvātijā (aptuveni 45 %).

Arī augstākajā izglītībā ir problēmas, kas saistītas ar digitalizāciju: ņemot vērā, ka nākamajā desmitgadē ES studentu skaits ievērojami pieaugs, augstskolām ir jāpielāgo tradicionālās mācību metodes un jāspēj piedāvāt klātienes un tiešsaistes mācību iespēju apvienojumu, piemēram, masveida tiešsaistes atvērtos kursus (MOOC), kas visām personām nodrošinātu piekļuvi izglītībai jebkurā vietā, jebkurā laikā un izmantojot jebkādas ierīces. Taču daudzas augstskolas nav gatavas šādām pārmaiņām.

Kopīgā iniciatīva "Izglītības atvēršana", ko vada izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes lietu komisāre Andrula Vasiliu un Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa, kas ir atbildīga par Digitalizācijas programmu, ir vērsta uz trim galvenajiem darbības virzieniem:

  • rast organizācijām, skolotājiem un skolēniem iespējas izmantot inovāciju;

  • vairāk izmantot atvērtos izglītības resursus (Open Educational Resources jeb OER), nodrošinot, ka mācību materiāli, kas izstrādāti, izmantojot publiskā sektora finansējumu, ir pieejami visiem; kā arī

  • nodrošināt labāku IKT infrastruktūru un savienojamību skolās.

“Izglītības vide būtiski mainās visos līmeņos no pamatskolas līdz augstskolai un arī turpmāk — atvērta izglītība, kurā plaši tiek izmantotas tehnoloģijas, drīz būs “obligāta”, nevis tikai “vēlama” visām vecuma grupām. Mums jāpieliek lielākas pūles, lai nodrošinātu, ka jaunieši īpaši apgūst digitālās prasmes, kas viņiem būs vajadzīgas nākotnē. Vairs nepietiek tikai saprast, kā izmantot kādu lietotni vai programmu, mums ir vajadzīgi jaunieši, kuri prot veidot paši savas programmas. Programmas "Izglītības atvēršana" nolūks ir panākt jaunu mācību metožu pieņemšanu, lai iedzīvotājiem palielinātos nodarbinātības iespējas, tie kļūtu radošāki, inovatīvāki un attīstītu uzņēmējdarbībai nepieciešamas prasmes”, teica komisāre Andrula Vasiliu.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece Nēlī Krusa piebilda: “Mans sapnis ir, lai līdz 2020. gadam ikviena klase būtu aprīkota ar digitālām tehnoloģijām. Izglītībai jāiet kopsolī ar reālo dzīvi; tā nevar būt paralēla pasaule. Jaunieši digitālās tehnoloģijas vēlas izmantot visās dzīves jomās. Viņiem digitālās prasmes ir vajadzīgas, lai atrastu darbu. Ne tikai dažām, bet visās mūsu skolām un augstskolām šī realitāte ir jāņem vērā.

Iniciatīvas, kas saistītas ar programmu "Izglītības atvēršana", tiks finansētas no jaunās ES izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programmas Erasmus+ un jaunās pētniecības un inovācijas programmas "Apvārsnis 2020" līdzekļiem, kā arī izmantojot ES struktūrfondus. Piemēram, programma Erasmus+ piedāvās finansējumu izglītības sniedzējiem, lai nodrošinātu mācību iestāžu darbības modeļu pielāgošanu tehnoloģiskajām pārmaiņām un lai atbalstītu skolotāju izaugsmi, izmantojot atvērtos tiešsaistes kursus. Visi programmas Erasmus+ finansētie mācību materiāli būs brīvi pieejami sabiedrībai saskaņā ar atklātām licencēm.

Vispārīga informācija

Mēs dzīvojam savstarpēji digitāli saistītās sabiedrības grupās, kurās visu vecumu cilvēki ikdienas dzīvē arvien vairāk izmanto digitālās tehnoloģijas. Tomēr, kad daudzi bērni uzsāk skolas gaitas, viņi nonāk sistēmā, kas neatspoguļo šo ikdienas realitāti.

Tiešsaistes pasaule maina veidu, kādā izglītība tiek izstrādāta, sniegta un uztverta. Tiek prognozēts, ka nākamo desmit gadu laikā e-mācību tirgus kļūs piecpadsmit reižu lielāks, veidojot 30 % no visa izglītības jomas tirgus. Šo pārmaiņu radītajiem ieguvumiem vajadzētu būt pieejamiem visiem Eiropas iedzīvotājiem.

Izglītības darbiniekiem un politikas veidotājiem būtu jābūt šo pārmaiņu iniciatoriem, nevis tikai sekotājiem.

Nesenā apsekojumā par IKT lietošanu skolās atklāts, ka tikai katrs ceturtais deviņgadīgais skolēns mācās "digitāli ļoti labi aprīkotā skolā", proti, skolā, kurā ir nesen iegādāts aprīkojums, ātrs platjoslas internets (10 Mb/s un vairāk) un augsta "savienojamība" (tīmekļa vietne, e-pasts audzēkņiem un skolotājiem, lokālais datortīkls, virtuāla mācību vide). Tikai puse no 16 gadus veciem audzēkņiem mācās šādās “digitāli ļoti labi aprīkotās skolās", un 20 % vidusskolēnu nekad vai gandrīz nekad mācību stundās nav izmantojuši datoru.

Rīcības plāna " Izglītības atvēršana" ietekme būs vēl plašāka, īstenojot ieteikumus, kurus nākamvasar publicēs Augsta līmeņa darba grupa augstākās izglītības modernizācijai. Šī grupa, kuru izveidoja komisāre A. Vasiliu un kuru vada bijusī Īrijas prezidente Mērija Makalīze, pašlaik izvērtē, kā augstākajā izglītībā varētu labāk izmantot jaunos pasniegšanas un mācību apguves veidus.

Šī iniciatīva ir arī saistīta ar iniciatīvu "Lielā koalīcija digitālo darbvietu aizpildīšanai", kas ir dažādu ieinteresēto personu platforma, ar kuras palīdzību tiek risināta IKT prasmju trūkuma problēma un problēma attiecībā uz līdz pat 900 000 neaizpildītajām vakancēm, kas saistītas ar IKT.

Plašāka informācija

MEMO/13/813 "Izglītības atvēršana" – bieži uzdotie jautājumi

Paziņojums "Izglītības atvēršana — visiem paredzētas inovatīvas mācīšanas un mācību apguves metodes, izmantojot jaunās tehnoloģijas un atvērtos izglītības resursus"

Dienestu darba dokuments "Analīze un plānošana attiecībā uz visiem paredzētām inovatīvām mācīšanas un mācību apguves metodēm, izmantojot jaunās tehnoloģijas un atvērtus izglītības resursus Eiropā".

Eiropas Komisija: Izglītība un apmācība

Digital Agenda and Education

Digitālās prasmes un darba vietas Eiropas Komisijā

Andrulas Vasiliu tīmekļa vietne

Neelie Kroes website

Tviteris: @VassiliouEU un @NeelieKroesEU

Kontaktpersonas:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Tviteris: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar