Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. rugsėjo 25 d.

Komisija pradeda iniciatyvą „Atviresnis švietimas“, kuria skatins inovacijas ir skaitmeninius įgūdžius mokyklose ir universitetuose

Daugiau kaip 60 proc. ES devynmečių mokosi mokyklose, kuriose vis dar nėra skaitmeninės įrangos. Šiandien Europos Komisija pradeda įgyvendinti iniciatyvą „Atviresnis švietimas“ – veiksmų planą, kuriuo sprendžiama ši ir kitos skaitmeninių technologijų problemos, dėl kurių mokyklos ir universitetai negali suteikti savo auklėtiniams kokybiško išsilavinimo ir gebėjimo naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kurio 2020 m. bus reikalaujama devyniose iš dešimties darbo vietų. Kad iniciatyva greičiau įsibėgėtų, šiandien Komisija atidaro naują interneto svetainę „Open Education Europa“, kurioje besimokantys asmenys, švietimo specialistai ir įstaigos galės dalytis visiems prieinamais atvirais švietimo ištekliais.

50–80 proc. ES šalių moksleivių ir studentų nėra mokęsi iš skaitmeninių vadovėlių, naudojęsi programine pratybų įranga, transliacijomis ar tinklalaidėmis (podcasts), žaidę simuliacinių ar mokomųjų žaidimų. Dauguma pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojų nemano, kad yra išprusę skaitmeninių technologijų srityje ir galėtų padėti mokiniams ugdytis skaitmeninius įgūdžius, o 70 proc. respondentų norėtų būti mokomi naudotis IRT. Daugiausia mokyklų, turinčių interneto prieigą, yra Latvijoje, Lietuvoje ir Čekijoje (jose mokosi daugiau kaip 90 proc. moksleivių) – dukart daugiau nei Graikijoje ir Kroatijoje (apie 45 proc. moksleivių).

Aukštojo mokslo sistemoms taip pat tenka spręsti skaitmeninės eros iššūkius: manoma, kad per ateinantį dešimtmetį ES gerokai padaugės studentų, todėl universitetai turi atitinkamai pakoreguoti tradicinius mokymo metodus ir pasiūlyti įvairių galimybių mokytis tiesioginiai ir internetu – pavyzdžiui, atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų (angl. Massive Open Online Courses, MOOC), suteikiančių galimybę mokytis bet kur, bet kada ir naudojantis įvairiomis priemonėmis. Tačiau daugelis universitetų tokioms permainoms dar nepasirengę.

Už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakingos Komisijos narės Androullos Vassiliou bei Komisijos pirmininko pavaduotojos ir už skaitmeninę darbotvarkę atsakingos Komisijos narės Neelie Kroes bendrai remiama iniciatyva „Atviresnis švietimas“ siekiama šių trijų pagrindinių tikslų:

  • suteikti organizacijoms, mokytojams ir besimokantiems asmenims galimybių inovuoti;

  • naudoti daugiau atvirųjų švietimo išteklių, užtikrinant, kad viešosiomis lėšomis parengta švietimo medžiaga būtų prieinama visiems, ir

  • gerinti IRT ir ryšio infrastruktūrą mokyklose.

Švietimo pasaulis – vidurinių mokyklų, universitetų ir tolesnėse pakopose – iš esmės keičiasi: siūlyti visiems prieinamomis technologijomis grindžiamas visų amžiaus grupių asmenų švietimo alternatyvas greitai bus ne tik pageidautina, bet tiesiog būtina. Turime labiau pasistengti, kad jaunuoliai būtų pajėgesni naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kurių jiems tikrai prireiks ateityje. Nepakanka žinoti, kaip naudotis prietaika ar programa – mums reikia jaunuolių, kurie mokės kurti jas patys. „Atviresnis švietimas“ turėtų padėti žmonėms suvokti naująsias mokymosi galimybes, kurios leis jiems lengviau įsidarbinti, skatins kūrybiškumą, inovatyvumą ir verslumą“, – sakė Komisijos narė A. Vassiliou.

Pirmininko pavaduotoja N. Kroes pridūrė: „Labai viliuosi, kad iki 2020 m. visose klasėse bus įdiegtos skaitmeninės technologijos. Švietimas turi būti artimas realiam gyvenimui – jis negali likti atskira planeta. Jaunimas skaitmeninėmis technologijomis nori naudotis visose gyvenimo situacijose. Skaitmeninių įgūdžių jiems prireiks ir darbinantis. Į šias realijas turi reaguoti visos mūsų mokyklos ir universitetai – ne tik kai kurie iš jų.“

Su iniciatyva „Atviresnis švietimas“ susijusi veikla bus finansuojama pagal naują švietimo, mokymo jaunimo ir sporto ES programą „Erasmus+“, naują mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ bei ES struktūrinių fondų lėšomis. Pavyzdžiui, „Erasmus+“ lėšomis bus remiami švietimo paslaugų teikėjai – taip bus siekiama užtikrinti, kad verslo modeliai būtų pritaikyti prie technologinių pokyčių, ir padėti mokytojams kelti kvalifikaciją rengiant atvirus nuotolinio mokymo kursus. Visa „Erasmus+“ lėšomis parengta mokymo medžiaga bus laisvai prieinama visuomenei pagal atvirąsias licencijas.

Pagrindiniai faktai

Gyvename ryšių visuomenėje, kur skaitmeninėmis technologijomis kasdieniame gyvenime naudojasi vis daugiau įvairiausio amžiaus žmonių. Tačiau mokyklose daug vaikų atsiduria sistemoje, kuri su šia kasdiene tikrove turi mažai ką bendra.

Interneto galimybės pakeitė švietimo organizavimo, teikimo ir įsisavinimo būdus. Prognozuojama, kad per dešimt metų e. mokymosi rinka išaugs penkiolika kartų ir sudarys 30 proc. visos švietimo rinkos. Šių permainų teikiamos galimybės turėtų būti prieinamos visiems europiečiams.

Švietimo specialistai ir politikai turėtų aktyviai valdyti švietimo transformaciją, o ne palikti ją savieigai.

Neseniai atlikta apklausa apie IRT naudojimą mokyklose parodė, kad tik kas ketvirtas devynmetis mokosi skaitmeninę įrangą turinčioje mokykloje, t. y. tokioje, kurioje yra naujausia įranga, greitas plačiajuostis ryšys (10 mbps ir daugiau) ir gera ryšio infrastruktūra (interneto svetainė, e. paštas moksleiviams ir mokytojams, vietinis tinklas, virtualioji mokymosi aplinka). Skaitmeninę įrangą turinčiose mokyklose mokosi tik pusė šešiolikmečių, o 20 proc. vidurinės mokyklos moksleivių niekada arba beveik niekada nesinaudojo kompiuteriu per pamokas.

Iniciatyvos „Atviresnis švietimas“ poveikis dar padidės priėmus rekomendacijas, kurias kitą vasarą turėtų paskelbti aukšto lygio grupė, sprendžianti aukštojo mokslo modernizavimo klausimus. Ši Komisijos narės A. Vassiliou suburta grupė, kuriai vadovauja buvusi Airijos Respublikos prezidentė Mary McAleese, dabar vertina, kaip aukštosios mokyklos galėtų kuo geriau pasinaudoti naujomis mokymo(si) formomis.

Vykdant šią iniciatyvą taip pat bus bendradarbiaujama su Didžiąja koalicija užimtumui skaitmeniniame sektoriuje skatinti – tai įvairius suinteresuotuosius subjektus vienijanti platforma, siekianti spręsti nepakankamo gebėjimo naudotis IRT problemas ir padėti užpildyti laisvas IRT srities darbo vietas, kurių šiuo metu yra iki 900 000.

Daugiau informacijos

MEMO/13/813 „Atviresnis švietimas“. Dažnai užduodami klausimai

Komunikatas „Atviresnis švietimas: visiems prieinamas novatoriškas mokymas(is) naudojantis naujomis technologijomis ir atviraisiais švietimo ištekliais“

Komisijos tarnybų darbinis dokumentas „Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe“

Digital Agenda and Education

Skaitmeniniai įgūdžiai ir skaitmeninio sektoriaus darbo vietos Europos Komisijoje

Europos Komisija. Švietimas ir mokymas

Androullos Vassiliou svetainė

Neelie Kroes website

Twitter @VassiliouEU ir @NeelieKroesEU

Asmenys ryšiams:

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58, Twitter @DennisAbbott

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67


Side Bar