Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 25. september 2013

Kommissionen lancerer "Åbning af uddannelsessektoren" for at fremme innovation og digitale færdigheder i skoler og universiteter

Mere end 60 % af de niårige i EU går i skoler, der endnu ikke råder over digitalt udstyr. Europa-Kommissionen offentliggør i dag "Åbning af uddannelsessektoren", en handlingsplan til at håndtere dette og andre digitale problemer, der hæmmer skoler og universiteter i at levere uddannelse af høj kvalitet og de digitale færdigheder, som vil være krævet i 90 % af alle jobs i 2020. For at kickstarte dette initiativ lancerer Kommissionen i dag et nyt websted, Open Education Europa, der vil give elever, studerende, fagfolk og uddannelsesinstitutioner mulighed for at dele åbne uddannelsesressourcer, der frit kan anvendes.

Mellem 50 % og 80 % af de studerende i EU-landene bruger aldrig digitale lærebøger, øvelsessoftware, udsendelser/podcasts, simuleringer eller undervisningsspil. De fleste lærere på det primære og sekundære trin mener ikke selv, at de er "digitalt selvsikre" eller i stand til at undervise effektivt i digitale færdigheder, og 70 % vil gerne have mere undervisning i brugen af ikt. Elever i Letland, Litauen og Tjekkiet har størst sandsynlighed for at have internetadgang i skolen (mere end 90 %), hvilket er dobbelt så mange som i Grækenland og Kroatien (omkring 45 %).

Videregående uddannelser står også overfor en digital udfordring: Eftersom antallet af EU-studerende forventes at stige væsentligt i det næste tiår, er universiteterne nødt til at ændre traditionelle undervisningsmetoder og tilbyde en blanding af ansigt-til-ansigt og online undervisningsmuligheder, såsom store åbne onlinekurser (MOOC'er=massive open online courses), der giver individer adgang til uddannelse hvor som helst, når som helst og gennem et hvilket som helst udstyr. Men mange universiteter er ikke klar til en sådan forandring.

"Åbning af uddannelsessektoren", et fælles initiativ, der ledes af Androulla Vassiliou, kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom, og Neelie Kroes, næstformand for Kommissionen med ansvar for den digitale dagsorden, fokuserer på tre hovedområder:

  • nye muligheder for organisationer, lærere og de lærende til at innovere

  • øget brug af åbne uddannelsesressourcer, der sikrer, at uddannelsesmaterialer, der er produceret med offentlig støtte, er tilgængelige for alle, samt

  • bedre ikt-infrastruktur og -forbindelser i skolerne.

Uddannelseslandskabet er under dramatisk forandring, på skoler og universiteter og i andre sektorer: Åben teknologibaseret uddannelse vil snart være noget, man skal have, ikke bare noget, der er godt at have, for alle aldersgrupper. Vi er nødt til at gøre mere for at sikre, at specielt unge har de digitale færdigheder, de har brug for i deres fremtid. Det er ikke nok at forstå, hvordan man bruger en app eller et program. Vi har brug for unge, der kan skabe deres egne programmer. Åbningen af uddannelsessektoren handler om at åbne sindet for nye undervisningsmetoder, så borgerne bliver mere beskæftigelsesegnede, kreative og innovative og bedre iværksættere," sagde Androulla Vassiliou.

Neelie Kroes tilføjede: "Min drøm er, at alle klasseværelser er digitale i 2020. Uddannelse skal forbindes med det virkelige liv. Det kan ikke være et parallelt univers. Unge ønsker at bruge digital teknologi i alle livets aspekter. De har brug for digitale færdigheder for at få jobs. Alle vore skoler og universiteter, ikke bare nogle af dem, skal afspejle dette."

Initiativer, der er forbundet med Åbning af uddannelsessektoren, vil blive finansieret med støtte fra Erasmus+, det nye EU-program for uddannelse, ungdom og idræt, og Horisont 2020, det nye forsknings- og innovationsprogram, såvel som EU-strukturmidler. F.eks. tilbyder Erasmus+ uddannelsesudbydere finansiering for at sikre, at forretningsmodeller er tilpasset teknologisk forandring og for at støtte lærernes udvikling gennem åbne onlinekurser. Alle de uddannelsesmaterialer, der støttes af Erasmus+, vil være frit tilgængelige for offentligheden under åbne licenser.

Baggrund

Vi lever i forbundne samfund, hvor flere og flere mennesker i alle aldre bruger digitale teknologier i deres hverdag. Men når mange børn kommer i skole, møder de et system, der ikke afspejler denne hverdag.

Den digitale verden ændrer den måde, hvorpå uddannelse finansieres, formidles og bruges. Ifølge visse prognoser femtendobles e-læringsmarkedets størrelse over de næste 10 år, hvorved det kommer op på 30 % af hele uddannelsesmarkedet. Fordelene ved denne udvikling bør være tilgængelige for alle borgere i Europa.

Undervisere og beslutningstagere bør styre denne udvikling og ikke blot opleve den.

En undersøgelse af brugen af ikt i skoler, som blev gennemført for nylig, viste, at kun en ud af fire niårige går i en skole, der "i høj grad anvender digitalt udstyr" - nyt udstyr, hurtigt bredbånd (mere end 10 Mbps) og omfattende "brug af internettet" (websted, e-mail for elever, studerende og lærere, lokale netværk og virtuelle læringsmiljøer). Kun halvdelen af de 16-årige går i sådanne skoler, der "i høj grad anvender digitalt udstyr", og 20 % af elever på det sekundære trin har aldrig eller næsten aldrig brugt en computer i deres skoletimer.

Virkningen af Åbning af uddannelsessektoren vil blive forstærket af henstillinger, der forventes offentliggjort næste sommer af gruppen på højt plan om modernisering af videregående uddannelser. Denne gruppe, der blev lanceret af Androulla Vassiliou, og hvis formand er Irlands tidligere præsident Mary McAleese, vurderer i øjeblikket, hvordan videregående uddannelser bedst kan gøre brug af nye undervisnings- og indlæringsmetoder.

Dette initiativ er også forbundet med det storstilede samarbejde om digitale jobs, en platform med mange interessenter, der forsøger at løse problemet vedrørende manglen på ikt-færdigheder og de op mod 900 000 ledige ikt-stillinger.

Yderligere oplysninger

MEMO/13/813 Åbning af uddannelsessektoren – Ofte stillede spørgsmål

Meddelelse om "Åbning af uddannelsessektoren: Innovativ undervisning og læring for alle ved hjælp af nye teknologier og åbne uddannelsesressourcer"

Arbejdsdokument fra Kommissionens tjenestegrene 'Analysis and mapping of innovative teaching and learning for all through new Technologies and Open Educational Resources in Europe' (analyse og kortlægning af innovativ undervisning og læring for alle gennem nye teknologier og åbne uddannelsesressourcer i Europa)

Europa-Kommissionen: uddannelse og erhvervsuddannelse

Digitale færdigheder og jobs i Europa-Kommissionen

Digital Agenda and Education

Androulla Vassilious websted

Neelie Kroes website

Twitter @VassiliouEU og @NeelieKroesEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58); Twitter: @DennisAbbott

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)


Side Bar