Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Prag den 24 september 2013

25 år med skarpa hjärnor – EU belönar unga forskare

Europas bästa unga forskare möts i dag i Prag för den 25:e årliga EU-tävlingen för unga forskare. 126 lovande unga forskare i åldrarna 14-21 presenterar sina projekt i hopp om att göra intryck på en internationell jury. Vinnarna delar på en total prissumma på 54 500  euro och får även andra priser som forskarresor (MEMO/13/812).

De tre förstapriserna på 7 000 euro vardera tilldelades Pertti Pölönen från Finland för ”Music A' Clock”, Ciara Judge, Emer Hickey och Sophie Healy-Thow från Irland för ”A statistical investigation of the effects of diazotroph bacteria on plant germination” och Frederick Turner från Storbritannien för ”Genetics at home: Building a PCR machine and other equipment for setting up a home genetics lab”. De tre andrapriserna gick till projekt från Österrike, Tyskland och Schweiz och de tre tredjepriserna till projekt från Ungern, Tyskland och Vitryssland.

– Framtiden ser lovande ut om det är den här nivån av begåvningar som vi får fram i Europa, säger EU:s forskningskommissionär Máire Geoghegan-Quinn. Det är ett särskilt stort nöje att se den här blandningen av forskning som drivs av nyfikenhet och fler tillämpade projekt. Vi behöver fler unga människor som läser de naturvetenskapliga ämnena i skolan, och jag vill särskilt uppmuntra unga kvinnor att välja en yrkesbana inom vetenskap och teknik.

85 projekt från 37 länder har deltagit i tävlingen i Prag. Projekten har kommit från EU-länderna, associerade länder och andra länder. I samband med prisutdelningen har de unga forskarna också fått möjlighet att visa sina projekt under en fyra dagar lång utställning och delta i ett antal workshoppar och konferenser.

Årets jury leddes av Henrik Aronsson från Göteborgs universitet. Alla tävlingsbidrag hade redan vunnit första pris på sina särskilda områden i de olika ländernas nationella forskartävlingar. En lång rad olika forskningsområden har varit representerade – biologi, fysik, kemi, it, samhällsvetenskap, miljö, matematik, materialteknik, ingenjörsvetenskap och medicin.

Vid tävlingen delar man också ut ett pris för internationellt samarbete till bästa projekt från en grupp från inbjudna partnerländer som har ett vetenskapligt och tekniskt avtal med EU: USA, Kanada, Kina, Nya Zeeland, Sydkorea och Egypten. Priset understryker fördelarna med internationellt vetenskapligt samarbete inom forskning och tilldelades Jessie MacAlpine från Kanada för ”Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum”.

Bakgrund

EU:s tävling för unga forskare inrättades av EU-kommissionen 1989 för att främja samarbete och utbyte mellan unga forskare och ge dem möjlighet att få vägledning av några av Europas mest framstående forskare. Den första tävlingen ägde rum i Bryssel och har hållits i 23 olika europeiska städer sedan dess.

Tanken är att tävlingen ska understödja de deltagande ländernas insatser för att locka unga människor att studera de naturvetenskapliga ämnena och välja en yrkesbana inom vetenskap och forskning. Sedan 1989 har antalet unga forskare som deltar ökat varje år. Vid den första tävlingen deltog 59 unga forskare och denna siffra har sedan ökat till 126 fram till 2013. I Paris 2009 var det så många som 137 tävlande.

Det kvinnliga deltagandet i tävlingen avspeglar det faktum att kvinnor är underrepresenterade generellt inom naturvetenskaperna. I år var strax under 35 % av deltagarna kvinnor (44 kvinnor och 82 manliga deltagare). Det kvinnliga deltagandet i tävlingen översteg 30 % första gången 1997, och sedan dess har det pendlat mellan 30 % och 35 %, med en topp på 41 % 2005. Under de 25 år som tävlingen har hållits har 168 flickor och 576 pojkar fått pris.

All information om årets tävling finns på http://media.eucys2013.cz. De tre förstapristagarna fick 7 000 euro var. Andra- och tredjepristagarna fick 5 000 respektive 3 500 euro. Andra priser var t.ex. resor till London International Youth Science Forum och Stockholm International Youth Science Seminar, priser från privata sponsorer, bl.a. resor till Intel ISEF i USA, samt priser från EU-kommissionens eget organ för vetenskap och forskning, gemensamma forskningscentrumet, den europeiska forskningsorganisationen Eiroforum och från Europeiska patentverket.

Mer information om tävlingen och tidigare pristagare finns på http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 2 296 33 88 Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García +32 2 295 56 04


Side Bar