Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Praga, 24 września 2013 r.

25 lat wsparcia dla twórczego myślenia: UE nagradza młodych naukowców

Najlepsi młodzi europejscy naukowcy spotykają się dziś w Pradze na 25. dorocznym Konkursie Prac Młodych Naukowców EUCYS. Stu dwudziestu sześciu młodych obiecujących badaczy w wieku od 14 do 21 lat zaprezentowało swoje projekty, licząc na uznanie międzynarodowego jury. Zwycięzcy podzielą między siebie pulę nagród w wysokości 54 500 euro, jak również inne wyróżnienia, takie jak wyjazdy naukowe (MEMO/13/812).

Trzy pierwsze nagrody w wysokości 7000 euro otrzymali: Perttu Pölönen z Finlandii za projekt „Music A' Clock”, Ciara Judge, Emer Hickey i Sophie Healy-Thow z Irlandii za pracę „A statistical investigation of the effects of diazotroph bacteria on plant germination” (Analiza statystyczna oddziaływania bakterii diazotroficznych na kiełkowanie roślin) oraz Frederick Turner z Wielkiej Brytanii za projekt „Genetics at home: Building a PCR machine and other equipment for setting up a home genetics lab” (Genetyka w domu: budowa urządzenia do reakcji łańcuchowej polimerazy oraz innych elementów wyposażenia domowego laboratorium genetycznego). Trzy drugie nagrody przyznano projektom z Austrii, Niemiec i Szwajcarii, zaś trzy trzecie nagrody przypadły projektom z Węgier, Niemiec i Białorusi.

Máire Geoghegan-Quinn, komisarz ds. badań, innowacji i nauki, powiedziała: „Przed nami świetlana przyszłość, jeżeli taki jest poziom uzdolnień, którymi dysponujemy w Europie. Szczególnie cenne jest zróżnicowanie badań, u których podstaw leży ciekawość, oraz większa liczba projektów o praktycznym zastosowaniu. Konieczne jest liczniejsze uczestnictwo młodych ludzi w zajęciach szkolnych z zakresu nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, a ja pragnę szczególnie zachęcić więcej młodych kobiet do wybierania kariery zawodowej w obszarze nauk ścisłych i technicznych”.

W ramach konkursu w Pradze przedstawiono 85 projektów z 37 krajów, wśród których są państwa członkowskie UE, kraje stowarzyszone oraz inne kraje. Oprócz ceremonii wręczenia nagród odbyła się również trwająca cztery dni wystawa prac młodych naukowców, a wszyscy uczestnicy mieli okazję wziąć udział w licznych warsztatach i konferencjach towarzyszących.

W tym roku obradom jury przewodniczył dr Henrik Aronsson z uniwersytetu w Göteborgu. Wszystkie projekty zdobyły uprzednio pierwsze nagrody w krajowych konkursach naukowych w poszczególnych dziedzinach. Tematyka zgłoszonych prac obejmowała szerokie spektrum dziedzin naukowych, takich jak biologia, fizyka, chemia, informatyka, nauki społeczne, środowisko, matematyka, materiałoznawstwo, inżynieria i nauki medyczne.

W konkursie przyznano również nagrodę za współpracę międzynarodową dla najlepszego projektu przygotowanego przez zespół z zaproszonych krajów partnerskich, które podpisały umowy o współpracy naukowej i technologicznej z UE: USA, Kanady, Chin, Nowej Zelandii, Korei Południowej i Egiptu. Nagroda, podkreślająca korzyści płynące z międzynarodowej współpracy naukowej w dziedzinie badań, przypadła Jessie MacAlpine z Kanady za pracę „Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum” (Zastosowanie oleju gorczycowego w ukierunkowanej na kompleks apikalny terapii lekowej Plasmodium falciparum [zarodźca sierpowego]).

Kontekst

Komisja Europejska zapoczątkowała Europejski Konkurs Prac Młodych Naukowców w 1989 r., aby wspierać współpracę i wymianę między młodymi naukowcami oraz aby dać im możliwość pracy pod opieką najwybitniejszych naukowców z całej Europy. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w Brukseli i od tego czasu organizowano go w 23 różnych miastach europejskich.

Celem konkursu jest wsparcie starań uczestniczących w nim państw o zachęcenie młodych ludzi do podejmowania studiów w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki oraz poświęcenia się pracy naukowej i badawczej. Od 1989 r. liczba młodych naukowców uczestniczących w zmaganiach rosła z każdym rokiem – od 59 w pierwszej edycji do 126 w 2013 r., przy czym apogeum osiągnęła w 2009 r. w Paryżu liczbą 137 uczestników.

Udział kobiet w konkursie odzwierciedla szerszy problem niewystarczającej reprezentacji kobiet w obszarze nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki. W bieżącym roku nieco mniej niż 35 proc. uczestników konkursu stanowiły kobiety (44 uczestniczki i 82 uczestników). W 1997 r. udział kobiet w EUCYS przekroczył po raz pierwszy 30 proc. i od tamtej pory utrzymywał się zwykle między 30  a 35  proc., osiągając w 2005 r. najwyższy poziom 41 proc. W ciągu 25 lat nagrody zdobyło 168 dziewcząt i 576 chłopców.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznego konkursu można znaleźć na stronie internetowej http://media.eucys2013.cz Wszystkie trzy zwycięskie zespoły uzyskały nagrody w wysokości 7000 euro; a zespoły, które uplasowały się na drugiej i trzeciej pozycji otrzymały odpowiednio 5000 i 3500 euro. Wśród innych przyznanych nagród znalazły się wyjazdy na Międzynarodowe Forum Naukowe dla Młodzieży w Londynie i na Międzynarodowe Seminarium Naukowe dla Młodzieży w Sztokholmie, nagrody od sponsorów prywatnych, wśród których są wyjazdy do USA na targi Intel ISEF, jak również nagrody od ośrodka badawczego Komisji Europejskiej: Wspólnego Centrum Badawczego, od ogólnoeuropejskiej organizacji badawczej Eiroforum oraz od Europejskiego Urzędu Patentowego.

Więcej informacji na temat konkursu i zwycięzców poprzednich edycji można znaleźć na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 295 56 04)


Side Bar