Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Praag, 24 september 2013

25 jaar bollebozen: EU lauwert jonge wetenschappers

Vandaag zijn de knapste koppen van Europa in Praag bijeengekomen voor de 25e jaarlijkse EU-wedstrijd voor jonge wetenschappers (EU Contest for Young Scientists of EUCYS). Daar hebben 126 veelbelovende jonge wetenschappers tussen 14 en 21 jaar hun projecten voorgesteld in de hoop indruk te maken op een internationale jury. Onder de winnaars is in totaal 54 500 euro aan prijzengeld verdeeld, naast andere prijzen zoals wetenschappelijke studiereizen (MEMO/13/812).

De drie eerste prijzen van telkens 7 000 euro werden uitgereikt aan Perttu Pölönen uit Finland voor "Music A' Clock", Ciara Judge, Emer Hickey en Sophie Healy-Thow uit Ierland voor "A statistical investigation of the effects of diazotroph bacteria on plant germination" en Frederick Turner uit het Verenigd Koninkrijk voor "Genetics at home: Building a PCR machine and other equipment for setting up a home genetics lab". De drie tweede prijzen gingen naar Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland en de drie derde prijzen gingen naar projecten uit Hongarije, Duitsland en Belarus.

Máire Geoghegan-Quinn, Europees commissaris voor Onderzoek, Innovatie en Wetenschap: "Als we in Europa op dit niveau van talent voortbrengen, ziet de toekomst er rooskleurig uit. Die mix van onderzoek uit nieuwsgierigheid en meer op toepassing gerichte projecten is echt geweldig om te zien. Er moeten op school meer jongeren kiezen voor wetenschap, technologie, engineering en wiskunde, en ik wil vooral meer jonge vrouwen aanmoedigen om te kiezen voor een loopbaan in wetenschap en technologie."

Aan de wedstrijd in Praag hebben 85 projecten deelgenomen uit 37 landen, waaronder de lidstaten van de EU en andere geassocieerde landen en derde landen. De jonge wetenschappers woonden er niet alleen de prijsuitreikingsceremonie bij, maar zij konden hun projecten ook voorstellen op een vierdaagse tentoonstelling en deelnemen aan een aantal workshops en nevenconferenties.

Dit jaar werd de jury voorgezeten door dr. Hendrik Aronsson van de universiteit van Göteborg. Alle deelnemende projecten hadden in hun eigen land reeds de eerste prijs in hun respectieve nationale wetenschapswedstrijd op hun eigen vakgebied gewonnen. De onderwerpen van de projecten besloegen zeer uiteenlopende wetenschappelijke gebieden: biologie, natuurkunde, scheikunde, computerwetenschappen, sociale wetenschappen, milieukunde, wiskunde, materialenkennis, technologie en geneeskunde.

De wedstrijd omvatte ook een prijs voor internationale samenwerking voor het beste project van een team uit daartoe uitgenodigde gastlanden die met de EU een overeenkomst inzake wetenschap en technologie hebben gesloten: de Verenigde Staten, Canada, China, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea en Egypte. Deze prijs beklemtoont de voordelen van internationale wetenschappelijke samenwerking in onderzoek en ging naar Jessie MacAlpine uit Canada voor "Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum".

Achtergrond

De EU-wedstrijd voor jonge wetenschappers is in 1989 door de Europese Commissie opgezet om de samenwerking en uitwisseling tussen jonge wetenschappers te bevorderen en om hun een kans te bieden om zich te laten begeleiden door enkele van de meest prominente onderzoekers van Europa. De eerste wedstrijd vond plaats in Brussel en is sindsdien georganiseerd in 23 verschillende Europese steden.

De bedoeling van deze wedstrijd is om de deelnemende landen te ondersteunen bij hun inspanningen om jongeren te stimuleren natuurwetenschappen, technologie, ingenieurwetenschappen en wiskunde te studeren en een loopbaan in wetenschap en onderzoek te kiezen. Sinds 1989 is het aantal deelnemende jonge wetenschappers van jaar tot jaar gestegen, van 59 bij de eerste wedstrijd tot 126 in 2013, met een recordaantal van 137 deelnemers in Parijs in 2009.

Het aantal vrouwen dat deelneemt aan de wedstrijd weerspiegelt het ruimere probleem van de ondervertegenwoordiging van vrouwen in natuurwetenschappen, technologie, ingenieurwetenschappen en wiskunde. Dit jaar vertegenwoordigden de vrouwen bijna 35 % van de deelnemers (44 deelneemsters tegenover 82 deelnemers) In 1997 vertegenwoordigden vrouwen voor het eerst meer dan 30 % van de EUCYS-deelnemers, en sindsdien ligt hun aandeel doorgaans tussen 30 % en 35 %, met een piek van 41 % in 2005. In die 25 jaar zijn 168 dames en 567 heren in de prijzen gevallen.

Verdere bijzonderheden over de wedstrijd van dit jaar zijn te vinden op: http://media.eucys2013.cz. Elk team dat een eerste prijs behaalde, kreeg een geldprijs van 7 000 euro; de teams die een tweede of een derde prijs in de wacht sleepten, ontvingen respectievelijk 5 000 en 3 500 euro. Andere prijzen waren onder meer een reis naar het London International Youth Science Forum en het Stockholm International Youth Science Seminar, prijzen van sponsors uit het bedrijfsleven, met onder meer reizen naar Intel ISEF in de Verenigde Staten, en prijzen van de interne wetenschappelijke dienst van de Europese Commissie, het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek, en van de pan-Europese onderzoeksorganisatie EIROforum en het Europees Octrooibureau.

Meer informatie over de wedstrijd en winnaars is te vinden op:
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Contact:

Michael Jennings (+32 22963388) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 22955604)


Side Bar