Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Prāga, 2013. gada 24. septembris

Erudīcijas 25 gadi — ES apbalvo jaunos zinātniekus

Eiropas labākie jaunie zinātnieki šodien tiekas Prāgā 25. gadskārtējā Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursā (EUCYS). Daudzsološie jaunie zinātnieki, kuru kopskaits sasniedz 126 un kuri ir 14–21 gadu veci, iepazīstināja ar saviem projektiem, cerot atstāt iespaidu uz starptautisko žūriju. Uzvarētājiem tika piešķirtas naudas balvas, kuru kopējais apmērs sasniedz 54 500 eiro, un citas balvas, piemēram, zinātniski braucieni (MEMO/13/812).

Trīs pirmās vietas ieguvušo projektu autoriem — Pertu Polonenam (Perttu Pölönen) no Somijas par projektu “Music A' Clock”, Čiārai Džadžai (Ciara Judge), Emerai Hikijai (Emer Hickey) un Sofijai Hīlijai-Tovai (Sophie Healy-Thow) no Īrijas par projektu “A statistical investigation of the effects of diazotroph bacteria on plant germination” un Frederikam Tērneram (Frederick Turner) no Apvienotās Karalistes par projektu "Genetics at home: Building a PCR machine and other equipment for setting up a home genetics lab" — tika piešķirtas balvas 7000 eiro apmērā par katru projektu. Balvas par trīs otrās vietas ieguvušajiem projektiem tika piešķirtas autoriem no Austrijas, Vācijas un Šveices, bet balvas par trīs trešās vietas ieguvušajiem projektiem — autoriem no Ungārijas, Vācijas un Baltkrievijas.

Eiropas pētniecības, inovācijas un zinātnes komisāre Moire Gēgena-Kvinna sacīja: "Ja mēs Eiropā esam izaudzinājuši tik daudz šādu talantu, nākotnes izredzes ir ļoti labas. Īpaši iepriecinoši ir vērot, kā zinātkāres vadīta pētniecība tiek apvienota ar lietišķākiem projektiem. Vēl lielākam skaitam skolu jauniešu būtu jāizvēlas mācību priekšmeti zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas jomā, un es vēlos jo īpaši iedrošināt vairāk jaunu sieviešu izvēlēties veidot karjeru zinātnes un tehnoloģiju jomā."

Konkursam Prāgā tika iesniegti 85 projekti no 37 valstīm, tostarp ES dalībvalstīm un citām asociētajām valstīm un ārvalstīm. Bez piedalīšanās balvu pasniegšanas ceremonijā jaunie zinātnieki gūst iespēju iepazīstināt ar saviem projektiem četru dienu izstādē un piedalīties vairākās darbnīcās un dalībnieku konferencēs.

Konkursa žūriju šogad vadīja Dr. Henriks Aronsons (Dr Henrik Aronsson) no Gēteborgas Universitātes. Visi iesniegtie darbi jau bija kļuvuši par uzvarētājiem savā jomā attiecīgo valstu jauno zinātnieku konkursos. Projektu tematu loks aptver visplašāko zinātnes jomu spektru: bioloģiju, fiziku, ķīmiju, datorzinātnes, sociālās zinātnes, vidi, matemātiku, materiālu zinātnes, inženieriju un medicīnu.

Konkursā tika piešķirta arī Starptautiskās sadarbības balva labākajam no tādiem projektiem, ko izstrādājušas komandas no uzaicinātajām viesvalstīm, ar kurām ES ir noslēgusi nolīgumus zinātnes un tehnoloģiju jomā, proti, no ASV, Kanādas, Ķīnas, Jaunzēlandes, Dienvidkorejas un Ēģiptes. Apliecinot to, cik svarīga pētniecībā ir starptautiskā sadarbība, šo balvu ieguva Džesija Makalpina (Jessie MacAlpine) no Kanādas par projektu "Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum".

Vispārīga informācija

Eiropas Komisija 1989. gadā iedibināja Eiropas Savienības jauno zinātnieku konkursu, lai veicinātu sadarbību un viedokļu apmaiņu starp jaunajiem zinātniekiem un dotu viņiem iespēju strādāt Eiropas izcilāko pētnieku vadībā. Pirmais konkurss notika Briselē, un kopš tā laika tas ir rīkots 23 dažādās Eiropas pilsētās.

Konkursa rīkošanas mērķis ir atbalstīt dalībnieku valstu centienus parādīt jaunatnei pievilcību, kas piemīt mācību priekšmetiem zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas jomā, un zinātnieka un pētnieka karjerai. To jauno zinātnieku skaits, kas piedalās konkursā, kopš 1989. gada katru gadu pieaug, pirmā konkursa dalībnieku skaitam — 59 — palielinoties līdz 126 (2013. gadā) un pat sasniedzot 137 (2009. gadā Parīzē).

Dalībnieču īpatsvars konkursā atkārtoti apliecina, ka zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas jomas interesentu vidū ir neliels interesenšu īpatsvars. Šogad konkursa dalībnieku vidū bija tikai nepilni 35 % dalībnieču (44 dalībnieces, pretstatā 82 vīriešu dzimuma dalībniekiem). Šī konkursa dalībnieču īpatsvars 1997. gadā pirmo reizi pārsniedza 30 %, pēc tam svārstoties 30–35 % robežās un 2005. gadā sasniedzot 41 %. Divdesmit piecu gadu laikposmā balvas ir piešķirtas 168 meitenēm un 576 zēniem.

Pilnīgu informāciju par šā gada konkursu skatīt vietnē http://media.eucys2013.cz. Trīs pirmās vietas ieguvušās komandas katra saņem 7000 eiro; otrās un trešās vietas ieguvējas komandas saņem attiecīgi 5000 eiro un 3500 eiro. Pārējās balvas ir braucieni uz Londonas Starptautisko jauno zinātnieku forumu un Stokholmas Starptautisko jauno zinātnieku semināru, balvas no korporatīvajiem sponsoriem, tostarp braucieni uz Intel ISEF ASV, kā arī balvas no Eiropas Komisijas iekšējā zinātnes dienesta, Kopīgā pētniecības centra, Eiropas pētniecības organizāciju grupas Eiroforum un Eiropas Patentu iestādes.

Vairāk informācijas par konkursu un tā iepriekšējiem uzvarētājiem skatīt vietnē http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Kontaktdati:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Tviteris: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 295 56 04)


Side Bar