Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Praha, 2013 m. rugsėjo 24 d.

Europos Sąjunga 25 kartą apdovanoja talentingus jaunuosius mokslininkus

Į 25-ąjį kasmetinį ES jaunųjų mokslininkų konkursą Prahoje šiandien susirinko geriausi Europos jaunieji mokslo talentai. 126 perspektyvūs 14–21 metų jaunieji mokslininkai pateikė projektus vildamiesi, kad jie padarys įspūdį tarptautinei vertinimo komisijai. Nugalėtojai pasidalijo 54 500 eurų, jie buvo apdovanoti ir kitais prizais, pavyzdžiui, kelionėmis mokslo tikslais (MEMO/13/812).

Trys pirmosios premijos po 7 000 eurų atiteko Perttu Pölönenui iš Suomijos už projektą „Music A' Clock“, Ciarai Judge, Emerai Hickey ir Sophie Healy-Thow iš Airijos už projektą „A statistical investigation of the effects of diazotroph bacteria on plant germination“ (Diazotrofinių bakterijų poveikio augalų daigumui statistinė analizė) ir Frederickui Turneriui iš Jungtinės Karalystės už projektą „Genetics at home: Building a PCR machine and other equipment for setting up a home genetics lab“ (Genetika namuose: grandininės polimerinės reakcijos įrenginys ir kita įranga namie įrengiant genetikos laboratoriją). Trys antrosios premijos skirtos konkurso dalyviams iš Austrijos, Vokietijos ir Šveicarijos, trys trečiosios – už projektus iš Vengrijos, Vokietijos ir Baltarusijos.

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Jei Europoje yra tokių talentų, mūsų ateities perspektyvos puikios. Nuostabu matyti mokslinių tyrimų, kurių imtis paskatino smalsumas, ir taikomųjų projektų margumyną. Reikia, kad daugiau jaunimo rinktųsi mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos dalykus mokyklose. Ypač noriu paskatinti daugiau merginų siekti karjeros mokslo ir technologijų srityje.“

Konkursui Prahoje pateikti 85 projektai iš 37 šalių – ES valstybių narių, asocijuotųjų ir kitų šalių. Jaunieji mokslininkai dalyvavo apdovanojimų ceremonijoje, turėjo galimybę pademonstruoti savo projektus keturias dienas trukusioje parodoje ir dalyvauti įvairiuose seminaruose bei konferencijose.

Šių metų vertinimo komisijai pirmininkavo Dr. Henrikas Aronssonas iš Geteborgo universiteto. Visi projektai jau yra laimėję pirmuosius prizus atitinkamuose savo šalių tam tikros srities mokslo konkursuose. Pateikta įvairiausių mokslo sričių projektų: biologijos, fizikos, chemijos, kompiuterijos, socialinių mokslų, aplinkos, matematikos, medžiagotyros, inžinerijos ir medicinos.

Įteiktas apdovanojimas ir už tarptautinį bendradarbiavimą – už geriausią projektą, parengtą grupės iš kviestinių šalių, pasirašiusių mokslo ir technologijų susitarimą su ES: JAV, Kanados, Kinijos, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos ir Egipto. Apdovanojimą, kuriuo pabrėžiami tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje privalumai, laimėjo Jessie MacAlpine iš Kanados už projektą „Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum“ (Garstyčių aliejaus, kaip kovos su Apicomplexa tipo pirmuonimis priemonės, naudojimas Plasmodium falciparum gydyti).

Pagrindiniai faktai

Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkursą Europos Komisija rengia nuo 1989 m. siekdama skatinti jaunuosius mokslininkus bendradarbiauti ir megzti tarpusavio ryšius ir norėdama jiems suteikti galimybę pasisemti patirties iš garsiausių Europos mokslininkų. Pirmasis konkursas surengtas Briuselyje, o vėliau buvo rengiamas 23 kituose Europos miestuose.

Konkursu siekiama remti dalyvaujančių šalių pastangas sudominti jaunimą mokslo, technologijų, inžinerijos ir matematikos studijomis ir karjera mokslo ir mokslinių tyrimų srityse. Konkurso dalyvių kasmet daugėja. Pirmajame konkurse 1989 m. jų buvo 59, o 2013 m. – 126. Daugiausia jaunųjų mokslininkų – 137 – dalyvavo 2009 m. Paryžiuje surengtame konkurse.

Merginų dalyvavimas konkurse atspindi bendrą padėtį, kad mokslą, technologijas, inžineriją ir matematiką renkasi nepakankamai daug moterų. Šių metų konkurse merginų buvo truputį mažiau nei 35 proc. (konkurse dalyvavo 44 merginos ir 82 vaikinai). 1997 m. jaunųjų mokslininkų konkurse dalyvavusių merginų skaičius pirmą kartą viršijo 30 proc. ir nuo to laiko paprastai buvo tarp 30 proc. ir 35 proc. Daugiausia — 41 proc. – merginų dalyvavo 2005 m. Per 25 metus apdovanoti 168 merginos ir 576 vaikinai.

Visa informacija apie šių metų konkursą skelbiama adresu http://media.eucys2013.cz. Visoms trims pirmuosius prizus laimėjusioms komandoms įteikta po 7 000 eurų; antrosios ir trečiosios vietų laimėtojai gavo atitinkamai po 5 000 ir 3 500 eurų. Išdalinta ir daugiau prizų: kelionės į Londono tarptautinį jaunųjų mokslininkų forumą, Stokholmo tarptautinį jaunųjų mokslininkų seminarą, rėmėjų prizai, įskaitant keliones į tarptautinį mokslo ir inžinerijos konkursą „Intel ISEF“ JAV, Europos Komisijos mokslo padalinio (Jungtinio tyrimų centro), visos Europos mokslinių tyrimų organizacijų grupės „Eiroforum“ ir Europos patentų biuro prizai.

Daugiau informacijos apie konkursą ir nugalėtojus pateikiama adresu http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Asmenys ryšiams

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter @ECSpokesScience

Inma Martínez García, tel. +32 2 295 56 04


Side Bar