Navigation path

Left navigation

Additional tools

An Coimisiún Eorpach

Preaseisiúint

Prág, 24 Meán Fómhair 2013

25 bliain d'ardintleachtaí: Tabharfaidh an AE a luach saothair d'eolaithe óga

Tháinig na saoithe óga eolaíochta is fearr san Eoraip le chéile inniu i bPrág don 25ú Comórtas bliantúil d'Eolaithe Óga (EUCYS 2013). Chuir 126 eolaí óg a bhfuil gealladh fúthu agus atá idir 14 agus 21 bliain d'aois a dtionscadal i láthair i ndóchas go rachaidís i gcion ar an ngiúiré idirnáisiúnta. Bhí duaischiste €54 500 le roinnt idir na buaiteoirí, chomh maith le duaiseanna eile amhail turais eolaíochta (MEMO/13/812).

Is do Perttu Pölönen ón bhFionlainn i gcomhair “Music A' Clock", Ciara Judge, Emer Hickey agus Sophie Healy-Thow ó Éirinn i gcomhair “Statistical investigation of the effects of diazotroph bacteria on plant germination” agus Frederick Turner ón Ríocht Aontaithe i gcomhair "Genetics at home: Building a PCR machine and other equipment for setting up a home genetics lab" a tugadh na trí dhuais don chéad áit dar luach €7000 an ceann. Is ar thionscadail ón Ostair, ón nGearmáin agus ón Eilvéis a bronnadh na trí dhuais don dara háit agus is do thionscadail ón Ungair, ón nGearmáin agus ón mBealarúis a tugadh na trí dhuais don tríú háit.

Is é a dúirt Máire Geoghegan-Quinn, an Coimisinéir Eorpach um Thaighde, Nuálaíocht agus Eolaíocht: "Tá gealladh faoin todhchaí más é seo an leibhéal tallainne atá á chothú againn san Eoraip. Is iontach an rud é go háirithe an meascán de thaighde atá bunaithe ar fhiosracht agus de thaighde atá níos feidhmiúla a fheiceáil. Teastaíonn tuilleadh daoine óga ag staidéar eolaíochta, teicneolaíochta, innealtóireachta agus matamaitice ar scoil uainn, agus is mian liom go speisialta tuilleadh ban óg a spreagadh le gairm i réimse na heolaíochta agus na teicneolaíochta a leanúint."

Tugadh 85 tionscadal ó 37 tír chun Prág don chomórtas, ó Bhallstáit an AE agus ó thíortha comhlachais agus idirnáisiúnta. Chomh maith leis an searmanas bronnta, bhí deis ag na heolaithe óga a dtionscadail a chur ar taispeáint i dtaispeántas ceithre lá agus páirt a ghlacadh i roinnt ceardlann agus fo‑chomhdhálacha.

Ba é an Dr Henrik Aronsson ó Ollscoil Göteborg na Sualainne a bhí ina chathaoirleach ar an ngiúiré. Bhí an chéad duais buaite ag na hiomaitheoirí uile cheana i gcomórtais náisiúnta eolaíochta a dtíre féin. Chuimsigh na tionscadail raon fairsing de réimsí eolaíochta: bitheolaíocht, fisic, ceimic, ríomhaireacht, eolaíochtaí sóisialta, comhshaol, matamaitic, eolaíocht na n-ábhar, innealtóireacht agus leigheas.

Bhí duais do Chomhar Idirnáisiúnta sa chomórtas freisin a bronnadh ar an tionscadal ab fhearr ó fhoireann ó cheann de na tíortha iasachta a iarradh orthu páirt a ghlacadh toisc go bhfuil comhaontuithe eolaíochta agus teicneolaíochta acu leis an AE: Stáit Aontaithe Mheiriceá, Ceanada, an tSín, an Nua-Shéalainn, an Chóiré Theas agus an Éigipt. Is Jessie MacAlpine ó Cheanada i gcomhair "Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum" a bhuaigh an duais sin lena n‑aibhsítear an sochar a bhaintear as comhar idirnáisiúnta eolaíoch i gcúrsaí taighde.

An cúlra

Bhunaigh an Coimisiún Eorpach Comórtas an Aontais Eorpaigh d'Eolaithe Óga in 1989 le comhar agus malartú a spreagadh idir eolaithe óga agus le deis a thabhairt dóibh treoir a fháil ó roinnt de na taighdeoirí is iomráití san Eoraip. Reáchtáladh an chéad chomórtas sa Bhruiséil agus ó shin i leith reáchtáladh in 23 cathair éagsúil san Eoraip é.

Is é aidhm an chomórtais tacú leis na hiarrachtaí atáthar a dhéanamh sna tíortha rannpháirteacha daoine óga a mhealladh le staidéar a dhéanamh i réimsí na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice; agus le gairm a roghnú a bhaineann le heolaíocht agus le taighde. Ó 1989 i leith, tá líon na n-eolaithe óga a ghlacann páirt ann méadaithe bliain i ndiaidh bliana: 59 a bhí páirteach sa chéad chomórtas, 126 a ghlac páirt ann in 2013, agus is in 2009 i bPáras a bhí an bhuaic nuair a ghlac 137 iomaitheoir páirt ann.

Léiríonn líon na mban a bhíonn páirteach sa chomórtas an fhadhb ghinearálta nach mbíonn an oiread sin ban bainteach le réimsí na heolaíochta, na teicneolaíochta, na hinnealtóireachta agus na matamaitice. I mbliana, mná a bhí i mbeagán faoi bhun 35% de na hiomaitheoirí (44 bean i gcomparáid de 82 fear). Ba in 1997 a sháraigh líon na n‑iomaitheoirí ban tairseach an 30% den chéad uair, agus ó shin i leith tá sé fanta idir 30% agus 35% den chuid is mó; in 2005 a bhí buaic ann le 41%. Le 25 bliain anuas, tá duais bainte ag 168 cailín agus 576 buachaill.

Tá na sonraí uile faoi chomórtas na bliana seo ar fáil ag:http://media.eucys2013.cz/.

Bronnadh €7000 ar gach ceann de na trí fhoireann a bhain an chéad duais. Fuair na foirne a tháinig sa dara agus sa tríú háit €5000 agus €3500 faoi seach. Ar na duaiseanna eile a dáileadh bhí turais chuig an bhfóram idirnáisiúnta d'eolaíocht na n‑óg i Londain Shasana agus chuig an seimineár idirnáisiúnta d'eolaíocht na n-óg i Stócólm na Sualainne; bhí duaiseanna a thug na hurraitheoirí corparáideacha amhail turais chuig Intel ISEF sna Stáit Aontaithe, chomh maith le duaiseanna ó sheirbhís eolaíochta an Choimisiúin féin, an tAirmheán Comhpháirteach Taighde, ó Eiroforum, grúpa eagraithe taighde uile-Eorpaigh, agus ó Oifig Paitinní na hEorpa.

Tá tuilleadh eolais faoin gcomórtas agus faoi na buaiteoirí ar fáil ag: http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Daoine teagmhála :

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 295 56 04)


Side Bar