Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Praha, 24. september 2013

25 aastat helgeid päid: EL tunnustab noori teadlasi

Euroopa andekaimad noored teadlased kohtusid täna Prahas toimunud 25. ELi iga-aastasel noorte teadlaste konkursil (EUCYS). 126 tulevikutalenti vanuses 14−21 aastat esitlesid oma projekte, lootes avaldada muljet rahvusvahelisele žüriile. Võitjate vahel läks jagamisele auhinnasumma 54 500 eurot ning lisaks muid auhindu, nagu näiteks teadusealased reisid (http://www.eucys2013.cz/home/index.htmlMEMO/13/812).

Kolm esikohta ning 7000-eurone auhinnaraha anti Perttu Pölönenile Soomest tema projekti „Music A' Clock” eest, iirlastele Ciara Judge'ile, Emer Hickeyle ja Sophie Healy-Thow'le nende projekti „A statistical investigation of the effects of diazotroph bacteria on plant germination” eest ning Frederick Turnerile Ühendkuningriigist tema projekti „Genetics at home: Building a PCR machine and other equipment for setting up a home genetics lab” eest. Kolm teist kohta läksid Austriasse, Saksamaale ja Šveitsi ning kolmanda kohaga pärjati Ungari, Saksamaa ja Valgevene andekaid noori.

Euroopa teadus- ja innovatsioonivolinik Máire Geoghegan-Quinn sõnas: „Euroopat ootab helge tulevik, kui meil on ette näidata nii andekaid noori talente. Mul on eriti hea meel näha, et konkursil on esindatud nii uudishimust ajendatud uurimused kui ka rakendusteadusega seotud projektid. Soovime, et noored tunneksid rohkem huvi nn STEM-ainevaldkondade (teaduse, tehnoloogia, inseneriteaduse ja matemaatika) õppimise vastu ning eelkõige tahaksin ma üles kutsuda noori naisi tegema karjääri teaduse ja tehnoloogia valdkonnas.

Prahas toimunud konkursile esitati 85 projekti kokku 37 riigist, sealhulgas nii ELi liikmesriikidest kui ka teistest assotsieerunud ja muudest riikidest üle kogu maailma. Lisaks auhinnatseremooniale said noored teadlased tutvustada oma projekte neli päeva kestnud näitusel ja osaleda paljudes töörühmades ja konverentsidel.

Žürii esimees oli tänavu dr Henrik Aronsson Göteborgi ülikoolist. Kõik osalejad olid eelnevalt võitnud oma valdkonnas vastava riikliku teaduskonkursi. Projektide teemad hõlmasid mitmesuguseid teadusvaldkondi: bioloogia, füüsika, keemia, arvutiteadus, sotsiaalteadused, keskkond, matemaatika, materjali-, inseneri- ja arstiteadus.

Konkursil anti eraldi välja Rahvusvahelise Koostöö auhind, millele pretendeerisid tiimide parimad projektid järgmiste ELiga teadus- ja tehnoloogiaalase koostöölepingu sõlminud riikide võistkondadelt: USA, Kanada, Hiina, Uus-Meremaa, Lõuna-Korea ja Egiptus. Teaduslikes uuringutes tehtava rahvusvahelise koostöö kasulikkust rõhutav auhind läks Jessie MacAlpine'ile Kanadast tema projekti „Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum” eest.

Taust

Euroopa Komisjon hakkas Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurssi korraldama 1989. aastal, et soodustada noorte teadlaste omavahelist koostööd ja suhtlemist ning anda neile võimalus saada nõuandeid Euroopa tippteadlastelt. Esimene selline konkurss leidis aset Brüsselis ning sellest ajast alates on seda korraldatud 23 Euroopa linnas.

Konkursiga loodab Euroopa Komisjon tugevdada jõupingutusi, mida osalevad riigid teevad noorte meelitamiseks teadusuuringutega seotud õpingute ja karjääri juurde. Alates 1989. aastast on noorte teadlaste osavõtt iga aastaga suurenenud: esimesel aastal võttis konkursist osa 59 noort ning 2013. aastal 126 noort. Kõige populaarsem oli 2009. aastal Pariisis toimunud konkurss, millest võttis osa 137 võistlejat.

Naiste õhkõrn huvi konkursist osavõtmise vastu väljendab üldisemat probleemi seoses naiste vähese esindatusega STEM-valdkondades. Tänavu oli naissoost osalejaid vähem kui 35% (44 naissoost ning 82 meessoost osalejat). 1997. aastal oli ELi noorte teadlaste konkursil naissoost osavõtjaid esimest korda enam kui 30% ning sellest ajast alates on see arv püsinud suhteliselt kõikumatuna 30% ja 35% vahel. Suurim oli naiste esindatus 2005. aastal, mil see moodustas 41% kõigist osalejatest. 25 aasta jooksul on auhinnaga pärjatud 168 tüdrukut ja 576 poissi.

Selle aasta konkursi kohta leiab üksikasjalikumat teavet aadressil http://media.eucys2013.cz.http://media.eucys2013.cz/ Kõik kolm esikoha saanud meeskonda said auhinnaks 7000 eurot, teise ja kolmanda koha saavutanud meeskonnad said vastavalt 5000 ja 3500 eurot. Muudeks auhindadeks olid reisid Londoni rahvusvahelisele noorte teadusfoorumile ja Stockholmi rahvusvahelisele teadusseminarile, eri sponsorettevõtjate välja pandud auhinnad nagu reis USAsse Intel ISEFi, aga ka Euroopa Komisjoni teadustalituste, Teadusuuringute Ühiskeskuse, üleeuroopalise teadusorganisatsiooni rühma Eiroforum ja Euroopa Patendiameti autasud.

Lisateavet konkursi ja varasemate võitjate kohta saab aadressil: http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfmhttp://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Kontaktisikud:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88)Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 2 295 56 04)


Side Bar