Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Praha 24. září 2013

25 let pro chytré hlavy: EU oceňuje mladé vědce

Dnes se v Praze sešli nejlepší mladí vědci z celé Evropy, kteří se zúčastnili 25. ročníku soutěže EU pro mladé vědce (EUCYS). Celkem 126 nadějných mladých vědců ve věku od 14 do 21 let představilo své projekty s nadějí, že zapůsobí na mezinárodní porotu. Vítězové se podělili o finanční odměnu v celkové hodnotě 54 500 EUR a o další ceny, např. vědecké pobyty (MEMO/13/812).

Tři první „ceny“, z nichž každá představovala částku 7 000 EUR, získali Perttu Pölönen z Finska za projekt „Music A' Clock“, Ciara Judge, Emer Hickey a Sophie Healy-Thow z Irska za projekt „A statistical investigation of the effects of diazotroph bacteria on plant germination“, a Frederick Turner ze Spojeného království za projekt „Genetics at home: Building a PCR machine and other equipment for setting up a home genetics lab“. Tři druhé ceny získaly Rakousko, Německo a Švýcarsko a tři třetí ceny byly uděleny projektům z Maďarska, Německa a Běloruska.

Máire Geoghegan-Quinnová, evropská komisařka pro výzkum, inovace a vědu, k tomu uvedla: „Jestliže v Evropě vyrůstají takovéto talenty, čeká nás skvělá budoucnost. Obzvlášť potěšující je sledovat tu kombinaci výzkumu vedeného zvídavostí a množství projektů určených pro praktické využití. Potřebujeme, aby si přírodovědné a technické obory na školách volilo více mladých lidí. Chtěla bych zejména povzbudit mladé ženy, aby se těmto oborům více věnovaly.“

Soutěž přilákala do Prahy 85 projektů z 37 zemí, včetně členských států EU a dalších přidružených a ostatních zemí. Kromě slavnostního předávání cen mohli mladí vědci představit své projekty na čtyřdenní výstavě a účastnit se řady seminářů a konferencí.

V letošním roce předsedal porotě Dr. Henrik Aronsson z univerzity v Göteborgu. Všechny příspěvky již vyhrály první místa v příslušných oborech v národním kole vědecké soutěže v jednotlivých členských zemích. Témata projektů zahrnovala širokou škálu vědních oborů: biologii, fyziku, chemii, výpočetní techniku, společenské vědy, životní prostředí, matematiku, nauku o materiálech, strojírenství a medicínu.

V soutěži byla rovněž udělena cena za mezinárodní spolupráci za nejlepší projekt předložený týmem z přizvaných zemí, které uzavřely s EU dohody o vědecko-technické spolupráci: USA, Kanady, Číny, Nového Zélandu, Jižní Koreje a Egypta. Tuto cenu, která zdůrazňuje přínos mezinárodní vědecké spolupráce ve výzkumu, získala Jessie MacAlpine z Kanady za projekt „Mustard Oil as an Apicomplexan-targeting Drug Therapy for Plasmodium falciparum“.

Souvislosti

Soutěž Evropské unie pro mladé vědce byla založena Evropskou komisí v roce 1989 s cílem podpořit spolupráci a výměnu informací mezi mladými vědci a dát jim příležitost pracovat pod dohledem nejvýznamnějších evropských výzkumných pracovníků. První soutěž byla uspořádána v Bruselu a od té doby se konala v 23 různých evropských městech.

Soutěž se snaží podpořit úsilí účastnících se zemí přivést mladé lidí ke studiu přírodovědných a technických oborů (přírodních věd, technologií, technických oborů a matematiky) a povzbudit je, aby si zvolili kariéru v oblasti vědy a výzkumu. Od roku 1989 se počet mladých vědců, kteří se účastnili soutěže, každoročně zvyšuje, z 59 v roce, kdy se soutěž konala poprvé, na 126 v roce 2013, přičemž vrcholu dosáhl v roce 2009 v Paříži, kdy se do soutěže zapojilo 137 účastníků.

Účast žen v soutěži je odrazem širšího problému nedostatečného zastoupení žen v uvedených oborech. V letošním ročníku dosáhla účast žen téměř 35 % počtu všech soutěžících (44 účastnic a 82 účastníků). V roce 1997 podíl žen v soutěži EUCYS poprvé překročil 30 % a od té doby se obvykle pohybuje mezi 30 % a 35 %, přičemž nejvyššího podílu 41 % dosáhly ženy v roce 2005. V průběhu 25 let získalo ocenění 168 dívek a 576 chlapců.

Podrobnosti o letošním ročníku soutěže lze nalézt na internetové adrese http://media.eucys2013.cz. Všechny tři týmy, které získaly první cenu, obdržely částku 7 000 EUR; týmy na druhém místě získaly 5 000 EUR a na třetím 3 500 EUR. Dalšími cenami byly cesty na mezinárodní vědecké fórum mládeže do Londýna a na mezinárodní seminář pro mladé vědce do Stockholmu, ceny sponzorů z řad soukromých společností, např. cesta na veletrh Intel ISEF ve Spojených státech, jakož i ceny interního vědeckého útvaru Evropské komise, Společného výzkumného střediska, celoevropské skupiny výzkumných organizací EIROforum a Evropského patentového úřadu.

Více informací o soutěži a vítězích lze nalézt na této internetové adrese: http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

Kontaktní osoby:

Michael Jennings (+32 22963388)Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martínez García (+32 22955604)


Side Bar