Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 23 september 2013

EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding diskuterar EU:s framtid med allmänheten i Helsingfors

EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding är i morgon i Helsingfors för att tillsammans med Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen träffa omkring 300 medborgare för att diskutera EU:s framtid. Debatten äger rum den 24 september kl. 10.00–12.00 (kl. 9.00–11.00 medeleuropeisk tid) i Gamla studenthuset, Mannerheimvägen 3, Helsingfors.

Detta är den 30:e medborgardialogen som EU-kommissionärer deltar i runtom i EU, tillsammans med nationella och lokala politiker och ledamöter i Europaparlamentet. Debatterna kretsar kring tre teman: den ekonomiska krisen, medborgarnas rättigheter och EU:s framtid.

– Finland ligger på tredje plats på Världsekonomiskt forums lista över världens mest konkurrenskraftiga länder, och är det bäst placerade EU-landet, vilket visar att hårt arbete lönar sig. Finland gick igenom en svår bankkris under 1990-talet, men efter kraftfulla och strikta strukturella reformer reste sig landet och blev starkt och konkurrenskraftigt. Finland kan fungera som modell för andra länder som har ekonomiska svårigheter i dag. Jag ser fram emot att höra om de finländska medborgarnas erfarenheter och deras åsikter och förväntningar när det gäller EU:s framtid. EU:s medborgardialoger är en utmärkt plattform för att sprida dessa erfarenheter i hela Europa, säger kommissionens vice ordförande Viviane Reding, som ansvarar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap.

Det är på tiden att vi för en djupgående debatt om vilken typ av EU finländarna vill ha. Valet till Europaparlamentet 2014 gör denna debatt viktigare än någonsin. Medborgardialogen i Helsingfors ger tillfälle att framföra åsikter, utbyta erfarenheter och ställa frågor till Viviane Reding och till Europaparlamentariker Sirpa Pietikäinen. Återkopplingen från dialogen kommer att ligga till grund för en politisk vision för EU:s framtid, som kommer att läggas fram tidigt på våren 2014.

För att delta måste man föranmäla sig på http://kansalaiskeskustelu.eu/. André Noël Chaker, som utsetts till årets talare 2012 av Speakersforum Finland, kommer att leda debatten. Evenemanget direktsänds på webben. Människor från hela Europa kan också delta via twitter genom att använda hashtaggen#EUDeb8. Frågor kan också skickas till: comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu

Evenemanget anordnas av EU-kommissionens representation i Helsingfors. Statsrådets kansli och medborgarorganisationen Finland i Europa deltar som partner i Europaåret för medborgarna. Ambassadör för Europeiska medborgaråret är Europa- och utrikeshandelsminister Alexander Stubb.

Bakgrund

Vad handlar medborgardialogen om?

I januari drog EU-kommissionen igång Europaåret för medborgarna (IP/13/2), – ett år som handlar om medborgarna och deras rättigheter. Under 2013 och 2014 kommer EU-kommissionärer, tillsammans med nationella och lokala politiker och ledamöter i Europaparlamentet att träffa människor runt om i EU för att höra vad de har för förväntningar när det gäller EU:s framtid.

EU-kommissionens vice ordförande Viviane Reding har redan deltagit i medborgardialoger i Berlin, Dublin, Thessaloniki, Bryssel, Esch, Warsawa, Heidelberg, Sofia, Namur och Trieste. Många fler dialoger kommer att hållas runtom i EU under 2013 och under de första månaderna 2014 där nationella och lokala politiker samt EU-politiker kommer att möta människor från alla samhällsskikt. Följ alla dialogerna här: http://ec.europa.eu/debate-future-europe.

Mycket har åstadkommits under de tjugo år vi har haft ett EU-medborgarskap: den senaste EU-undersökningen visar att 62 % av medborgarna i dag känner sig som européer. I Finland är denna siffra 73 %. Medborgarna i EU utövar sina rättigheter varje dag. Ändå är de inte alltid medvetna om vilka dessa rättigheter är. Som exempel kan nämnas att omkring hälften av människorna i Finland (49 %) uppger att de vill veta mer om sina rättigheter som EU-medborgare.

Därför har kommissionen utnämnt 2013 till Europaåret för medborgarna. Medborgardialogerna är en central del i detta Europaår.

Varför gör EU-kommissionen detta nu?

EU står vid ett vägskäl. Europas framtid debatteras runt om i EU – många talar om en utveckling mot en politisk union, ett förbund av nationalstater eller ett Europas förenta stater. De närmaste månaderna och åren blir avgörande för EU:s framtida inriktning. Arbetet med att främja den europeiska integrationen måste gå hand i hand med insatser för att stärka unionens demokratiska legitimitet. Det är därför viktigare än någonsin att medborgarna får göra sina röster hörda i denna debatt.

Vad kommer dialogerna att utmynna i?

Medborgarnas synpunkter under dialogerna kommer att hjälpa EU-kommissionen att utarbeta planer för en framtida reform av EU. Ett av de viktigaste syftena med dialogerna är att bereda vägen för 2014 års val till Europaparlamentet.

Den 8 maj 2013 offentliggjorde EU-kommissionen sin andra rapport om EU-medborgarskapet. I rapporten presenteras tolv nya konkreta åtgärder för att lösa de problem som medborgarna fortfarande ställs inför (IP/13/410 och MEMO/13/409). Rapporten om EU-medborgarskapet är kommissionens svar på ett omfattande webbsamråd som inleddes i maj 2012 (IP/12/461) och på de frågor som diskuterats och förslag som lagts fram under medborgardialogerna om EU-medborgarnas rättigheter och deras framtid.

Läs mer:

Mer information om dialogen i Helsingfors:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/finland/helsinki/index_en.htm

Debatterna med allmänheten om EU:s framtid:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Europaåret för medborgarna:

http://europa.eu/citizens-2013

EU-medborgarna yttrar sig: resultatet av samråden om EU-medborgarnas rättigheter:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_sv.pdf

Viviane Redings webbplats:

http://ec.europa.eu/reding

Följ Viviane Reding på Twitter: @VivianeRedingEU

BILAGA

1. Tre av fyra finländare känner sig som EU-medborgare, hälften av dem säger att de skulle vilja veta mer om sina rättigheter.

Källa: Eurobarometerundersökning 79 – maj 2013

2. För människorna i Finland är fred i Europa och fri rörlighet EU:s största landvinningar.

Källa: Eurobarometerundersökning 79 – maj 2013

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar