Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 23 september 2013

Debat over de toekomst van Europa: vicevoorzitter Viviane Reding in discussie met burgers in Helsinki

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Viviane Reding en Europarlementslid Sirpa Pietikäinen gaan in Helsinki met zo’n driehonderd burgers in debat over de toekomst van Europa. Het debat wordt gehouden in het Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki, op 24 september van 10:00 tot 12:00 uur.

Dit is de dertigste burgerdialoog. Deze dialogen worden in de hele Europese Unie gehouden door EU-commissarissen, leden van het Europees Parlement en nationale en lokale politici. Tijdens elk debat komen drie hoofdthema’s aan bod: de economische crisis, de rechten van burgers en de toekomst van Europa.

“Finland neemt de derde plaats in op de Global Competitiveness Index van het World Economic Forum. Het is de eerste EU-lidstaat op die index: het beste bewijs dat hard werken wordt beloond. Finland maakte in de jaren tachtig een zware bankencrisis door, maar na ingrijpende en moeizame structurele hervormingen kwam het er weer bovenop. Finland kan een voorbeeld zijn voor andere landen die economische problemen doormaken. Ik hoop in Helsinki van de Finnen te horen hoe zij een en ander hebben ervaren en wat hun ideeën en verwachtingen zijn voor de toekomst van de EU. De burgerdialogen van de EU zijn een heel goed platform om zulke ervaringen met heel Europa te delen”, aldus Viviane Reding, die binnen de Commissie belast is met justitie, grondrechten en burgerschap.

Het is tijd om met de Finnen in gesprek te gaan over het soort Europese Unie dat hun voor ogen staat. Aangezien in 2014 verkiezingen worden gehouden voor het Europees Parlement, is deze discussie nu des te relevanter. De burgerdialoog in Helsinki biedt een kans om commentaar te leveren, ideeën te uiten en vragen te stellen aan vicevoorzitter Reding en Europarlementslid Sirpa Pietikäinen. De feedback kan worden gebruikt bij het formuleren van een politieke visie voor de toekomst van Europa, die begin voorjaar 2014 zal worden gepresenteerd.

U kunt u aanmelden voor het debat op http://kansalaiskeskustelu.eu/. De discussie wordt geleid door André Noël Chaker, spreker van het jaar 2012 van het Speakers Forum Finland. Het evenement wordt live gestreamd via een internetwebcast. Burgers uit heel Europa kunnen deelnemen via Twitter door hashtag #EUDeb8 te gebruiken. Vragen kunnen ook worden verstuurd naar het adres: comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu

Het debat wordt georganiseerd door de vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Helsinki. De Finse partners van het Europees Jaar van de burger zijn het kabinet van de minister-president en de Europese Beweging. De ambassadeur van het Europees Jaar van de burger is de minister van Europese Zaken en Buitenlandse Handel, Alexander Stubb.

Achtergrond

Wat houden de burgerdialogen in?

In januari luidde de Europese Commissie het Europees Jaar van de burger in (IP/13/2), gewijd aan de burgers en hun rechten. Dit jaar en volgend jaar gaan leden van de Europese Commissie, samen met nationale en lokale politici en leden van het Europees Parlement, in de hele Europese Unie in debat met burgers over hun verwachtingen voor de toekomst van de EU.

Vicevoorzitter Reding heeft als debatten gehouden in Berlijn, Dublin, Thessaloniki, Brussel, Esch, Warschau, Heidelberg, Sofia, Namen en Triëst. In 2013 en de eerste maanden van 2014 zullen in de hele EU nog meer dialogen plaatsvinden waarbij Europese, nationale en lokale politici zullen debatteren met burgers uit alle lagen van de bevolking. U kunt de dialogen volgen op: http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_nl.htm

Sinds het EU-burgerschap twintig jaar geleden werd ingevoerd, is er veel bereikt. Uit de recentste EU-enquête blijkt dat 62 % van de burgers zich “Europeaan” voelt. In Finland is dat 73 %. In de hele EU oefenen burgers dagelijks hun rechten uit. Mensen zijn zich echter niet altijd bewust van deze rechten. Zo zeggen vijf op de tien Finnen (49 %) dat zij niet goed geïnformeerd zijn over hun rechten als EU-burgers.

Daarom heeft de Europese Commissie 2013 uitgeroepen tot Europees Jaar van de burger. De burgerdialogen vormen daarin een kernactiviteit.

Waarom doet de Commissie dit juist nu?

Omdat Europa voor een tweesprong staat. De toekomst van Europa is in de hele EU onderwerp van gesprek. Velen hebben het over de stap naar een politieke unie, een federatie van natiestaten of een Verenigde Staten van Europa. De komende maanden en jaren worden beslissend voor de richting die de Europese Unie zal uitgaan. Verdere Europese integratie moet samengaan met een versterking van de democratische legitimiteit van de Unie. Het is belangrijker dan ooit om de burgers rechtstreeks een stem te geven in dit debat.

Wat zal het resultaat van de dialogen zijn?

De feedback die burgers tijdens de dialogen geven, zal voor de Commissie mede als leidraad dienen bij de voorbereiding van de toekomstige hervorming van de EU. Een van de belangrijkste doelstellingen is ook het voorbereiden van de Europese verkiezingen van 2014.

Op 8 mei 2013 heeft de Europese Commissie haar tweede verslag over het EU-burgerschap gepubliceerd. Daarin stelt zij twaalf nieuwe, concrete maatregelen voor om de problemen op te lossen waarmee burgers nog altijd worden geconfronteerd (zie IP/13/410 en MEMO/13/409). Het verslag over het burgerschap is het antwoord van de Commissie op een grote online raadpleging in mei 2012 (IP/12/461) en op de vragen en suggesties die aan bod kwamen tijdens de dialogen over de rechten en de toekomst van EU-burgers.

Meer informatie

Over de burgerdialoog in Helsinki:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/finland/helsinki/index_en.htm

Over de debatten met burgers over de toekomst van Europa:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_nl.htm

Over het Europees Jaar van de burger:

http://europa.eu/citizens-2013/nl/home

Europeanen laten hun stem horen: resultaten van de raadpleging over de rechten van EU-burgers:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_nl.pdf

Homepage van vicevoorzitter Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Volg de vicevoorzitter op Twitter: @VivianeRedingEU

BIJLAGE

1. Drie op de vier Finnen voelen zich EU-burger, maar de helft zegt dat zij meer willen weten over hun rechten

Bron: Eurobarometer Standard 79 — mei 2013

2. Voor de Finnen zijn vrede in Europa en vrij verkeer de belangrijkste prestaties van de EU.

Bron: Eurobarometer Standard 79 — mei 2013

Contact:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar