Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. septembrī

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga Helsinkos diskutēs ar pilsoņiem par Eiropas nākotni

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece Viviāna Redinga rīt apmeklēs Helsinkus, lai kopā ar Eiropas Parlamenta deputātu Sirpa Pietikäinen piedalītos diskusijā ar apmēram 300 pilsoņiem par Eiropas nākotni. Diskusija notiks 24. septembrī plkst. 10–12 (plkst. 9–11 pēc Viduseiropas laika) Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsinki.

Rītdienas pasākums ir jau trīsdesmitais dialogs ar pilsoņiem, kurus Eiropas Savienības komisāri organizē visā Eiropas Savienībā kopā ar valsts un reģionu politiķiem un Eiropas Parlamenta deputātiem. Katrā diskusijā ir trīs šādas galvenās tēmas: ekonomikas krīze, pilsoņu tiesības un Eiropas nākotne.

“Somija ir 3. vietā Pasaules Ekonomikas foruma globālajā konkurētspējas indeksā – visaugstāk no visām ES dalībvalstīm –, un tas vislabāk apliecina, ka smags darbs tiek atalgots ar panākumiem. Somija pārdzīvoja smagu banku krīzi deviņdesmitajos gados, bet pēc ievērojamām un grūtām strukturālām reformām tā kļuva spēcīga un konkurētspējīga. Somija var būt Eiropas paraugs citām valstīm, kuru ekonomika šobrīd atrodas grūtībās. Es ar prieku uzklausīšu Somijas pilsoņu pieredzi un viņu viedokļus un cerības attiecībā uz mūsu Eiropas Savienības nākotni. ES dialogi ar pilsoņiem ir lieliska iespēja šādi dalīties pieredzē visā Eiropā”, teica Eiropas Komisijas priekšsēdētāja vietniece un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības komisāre Viviāna Redinga.

Ir laiks padziļināti apspriest to, kādu Savienību vēlas eiropieši un somi. Eiropas Parlamenta vēlēšanas 2014. gadā padarīs šīs diskusijas vēl svarīgākas. Dialogs ar pilsoņiem Helsinkos dod iespēju komentēt, apmainīties viedokļiem un uzdot jautājumus V.Redingai un S.Pietikäinen. Gūtā informācija tiks iestrādāta politiskajā vīzijā par Eiropas nākotni, kas būs gatava 2014. gada agrā pavasarī.

Dalībai diskusijā ir iepriekš jāreģistrējas: http://kansalaiskeskustelu.eu/. Diskusijas vadītājs būs André Noël Chaker, kam ir piešķirts Somijas Speakers Forum tituls “Speaker of the Year 2012”. Pasākumam varēs sekot tiešsaistē internetā. Tajā ar Twitter starpniecību varēs piedalīties arī pilsoņi visā Eiropā, izmantojot birku #EUDeb8. Jautājumus var sūtīt arī uz šādu adresi: comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu

Pasākumu organizē Eiropas Komisijas pārstāvniecība Helsinkos. Eiropas Pilsoņu gada partneri Somijā ir Premjerministra birojs un Eiropas Kustība. Eiropas Pilsoņu gada vēstnieks ir Eiropas lietu un ārējās tirdzniecības ministrs Alexander Stubb.

Vispārīga informācija

Ko apspriež dialogos ar pilsoņiem

Eiropas Komisija janvārī sāka Eiropas Pilsoņu gadu (IP/13/2), kas ir veltīts pilsoņiem un viņu tiesībām. Visu šo gadu un nākamgad Eiropas Komisijas locekļi kopā ar valstu un reģionu politiķiem un Eiropas Parlamenta deputātiem tiksies ar Eiropas pilsoņiem un uzklausīs viņu cerības attiecībā uz Eiropas nākotni.

Komisijas priekšsēdētāja vietniece V.Redinga jau ir piedalījusies diskusijās Berlīnē, Dublinā, Salonikos, Briselē, Ešā, Varšavā, Heidelbergā, Sofijā, Namīrā un Triestē. Visā Eiropas Savienībā 2013. gadā un 2014. gada pirmajos mēnešos notiks vēl daudz šādu dialogu, kuros Eiropas, valstu un vietējā līmeņa politiķi iesaistīsies debatēs ar pilsoņiem no visiem sabiedrības slāņiem. Materiāli par visiem dialogiem ir atrodami tīmekļa vietnē http://ec.europa.eu/debate-future-europe.

Divdesmit gadu laikā kopš ES pilsonības ieviešanas ir daudz sasniegts. Nesena ES aptauja liecina, ka šobrīd 62 % pilsoņu jūtas kā eiropieši. Somijā tie ir 73 %. Visā ES pilsoņi ikdienā īsteno savas tiesības. Taču pilsoņi ne vienmēr apzinās šīs tiesības. Piemēram, aptuveni puse somu (49 %) apgalvo, ka viņi nav labi informēti par savām ES pilsoņa tiesībām.

Tādēļ Komisija ir pasludinājusi 2013. gadu par Eiropas Pilsoņu gadu. Dialogiem ar pilsoņiem šajā gadā ir būtiska nozīme.

Kāpēc Komisija to dara tieši tagad

Tāpēc, ka Eiropa ir krustcelēs. Pašlaik visā ES tiek apspriesta Eiropas nākotne, un daudzi runā par virzību uz politisku savienību, nacionālu valstu federāciju vai Eiropas savienotajām valstīm. Nākamie mēneši un gadi būs izšķiroši Eiropas Savienības attīstībai. Turpmākai Eiropas integrācijai jābūt cieši saistītai ar Savienības demokrātiskās leģitimitātes stiprināšanu. Tādēļ sniegt pilsoņiem iespēju tieši paust savu viedokli šajās debatēs ir svarīgāk nekā agrāk.

Ko panāks dialogi ar pilsoņiem

Dialogos iegūtās pilsoņu atsauksmes palīdzēs Komisijai izstrādāt nākotnes ES reformu plānus. Viens no galvenajiem dialogu mērķiem ir arī sagatavoties 2014. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanām.

Komisija 2013. gada 8. maijā publicēja otro Ziņojumu par ES pilsonību, kurā tā ierosināja 12 jaunus konkrētus pasākumus to problēmu risināšanai, ar ko pilsoņi joprojām saskaras (IP/13/410 un MEMO/13/409). Minēto ziņojumu Komisija izstrādāja, pamatojoties uz plašo sabiedrisko apspriešanu tiešsaistē 2012. gada maijā (IP/12/461) un dialogos izteiktajiem jautājumiem un viedokļiem par ES pilsoņu tiesībām un viņu nākotni.

Plašāka informācija

Vairāk informācijas par dialogu Helsinkos:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/finland/helsinki/index_en.htm

Diskusijas ar pilsoņiem par Eiropas nākotni:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Eiropas Pilsoņu gads:

http://europa.eu/citizens-2013/lv/home

Eiropieši izsaka viedokli – apspriešanas par ES pilsoņu tiesībām rezultāti:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_lv.pdf

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/reding

EK priekšsēdētāja vietnieces Twitter konts: @VivianeRedingEU

PIELIKUMS

1. Trīs no četriem somiem jūtas kā ES pilsoņi, puse no tiem apgalvo, ka vēlētos zināt vairāk par savām tiesībām

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

2. Somi uzskata, ka miers Eiropā un pārvietošanās brīvība ir ES galvenie sasniegumi.

Avots: Eurobarometer Standard 79 – 2013. gada maijs

Kontaktpersonas:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar