Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 23. syyskuuta 2013

Varapuheenjohtaja Viviane Reding keskustelee Helsingissä kansalaisten kanssa Euroopan tulevaisuudesta

Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen osallistuvat huomenna Helsingissä keskustelutilaisuuteen Euroopan tulevaisuudesta. Tapahtumaan osallistuu noin 300 kansalaista. Tilaisuus järjestetään 24. syyskuuta klo 10.00–12.00 (klo 9.00–11.00 CET) Vanhalla ylioppilastalolla (Mannerheimintie 3).

Huomisen tapahtuma on jo 30. keskustelutilaisuus, jollaisia komissaarit ovat pitäneet eri puolilla EU:ta yhdessä kansallisten ja paikallisten päättäjien ja Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Kussakin tilaisuudessa käsitellään kolmea pääteemaa eli talouskriisiä, kansalaisten oikeuksia ja Euroopan tulevaisuutta.

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaava varapuheenjohtaja Reding totesi, että Suomi on kolmannella eli EU:n jäsenvaltioista parhaimmalla sijalla maailmanlaajuista kilpailukykyä mittaavassa Maailman talousfoorumin indeksissä. ”Tämä on paras todiste siitä, että kova työ kannattaa. Suomi koki vakavan pankkikriisin 1990-luvulla, mutta pääsi rankkojen ja vaikeiden rakenneuudistusten jälkeen pinnalle vahvana ja kilpailukykyisenä. Suomi voi olla Euroopassa mallina muille tällä hetkellä taloudellisissa vaikeuksissa oleville maille. Odotan innolla kuulevani suomalaisten kokemuksia sekä heidän näkemyksiään ja odotuksiaan unionin tulevaisuudesta. EU:n kansalaiskuulemiset ovat erinomainen foorumi jakaa tällaisia kokemuksia kaikkien eurooppalaisten kanssa”, varapuheenjohtaja Reding jatkoi.

Nyt on aika käydä perusteellista keskustelua siitä, millaisen unionin eurooppalaiset ja suomalaiset haluavat. Vuonna 2014 pidettävien europarlamenttivaalien vuoksi tällainen keskustelu on merkityksellisempää kuin koskaan. Helsingissä järjestettävä kansalaiskuuleminen tarjoaa mahdollisuuden esittää varapuheenjohtaja Redingille ja europarlamentaarikko Sirpa Pietikäiselle kommentteja, mielipiteitä ja kysymyksiä. Palautetta hyödynnetään muotoiltaessa poliittista näkemystä Euroopan tulevaisuudesta. Tällainen näkemys on tarkoitus esittää varhain keväällä 2014.

Tilaisuuteen on ilmoittauduttava ennakolta: http://kansalaiskeskustelu.eu/. Moderaattorina on André Noël Chaker, jonka Speakers Forum Finland on nimennyt vuoden 2012 puhujaksi. Tilaisuutta voi seurata internetissä suorana verkkolähetyksenä. Kansalaiset kaikkialta Euroopasta voivat myös osallistua keskusteluun käyttämällä Twitteriä #EUDeb8. Kysymyksiä voi myös lähettää osoitteeseen comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu

Tapahtuman järjestää Helsingissä sijaitseva Euroopan komission Suomen-edustusto. Euroopan kansalaisten teemavuoden kumppanit ovat Suomessa valtioneuvoston kanslia ja Eurooppa-liike. Euroopan kansalaisten teemavuoden lähettiläs on eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb.

Tausta

Mistä kansalaiskuulemisissa on kyse?

Euroopan komissio käynnisti tammikuussa kansalaisiin ja heidän oikeuksiinsa keskittyvän Euroopan kansalaisten teemavuoden (IP/13/2). Tämän ja ensi vuoden aikana komissaarit, kansalliset ja paikalliset päättäjät sekä Euroopan parlamentin jäsenet tapaavat eurooppalaisia ja kuulevat, mitä he odottavat EU:n tulevaisuudelta.

Varapuheenjohtaja Reding on jo käynyt keskusteluja Berliinissä, Dublinissa, Thessalonikissa, Brysselissä, Eschissä, Varsovassa, Heidelbergissä, Sofiassa, Namurissa ja Triestessä. Eri puolilla Euroopan unionia järjestetään vuonna 2013 ja vuoden 2014 alussa vielä lukuisia muita vastaavanlaisia tilaisuuksia, joissa EU:n sekä kansallis- ja paikallistason poliitikot keskustelevat erilaisten kansalaisryhmien kanssa. Keskusteluja voi seurata täältä: http://ec.europa.eu/debate-future-europe.

EU:n kansalaisuuden käsite otettiin käyttöön 20 vuotta sitten. Sen jälkeen on saatu paljon aikaan. Viimeisimmästä EU:n selvityksestä http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb79/eb79_en.htmilmenee, että nykyisin 62 % EU:n kansalaisista kokee itsensä eurooppalaisiksi. Suomessa vastaava luku oli 73 %. Kansalaiset käyttävät oikeuksiaan päivittäin eri puolilla EU:ta, mutta eivät kuitenkaan aina ole tietoisia niistä. Esimerkiksi noin puolet (49 %) suomalaisista kertoo haluavansa tietää enemmän oikeuksistaan EU:n kansalaisina.

Tämän takia komissio on julistanut tämän vuoden kansalaisten teemavuodeksi. Kansalaiskuulemiset ovat keskeinen osa vuotta.

Miksi komissio tekee tällaista juuri nyt?

Keskusteluja käydään nyt, koska Eurooppa on tienhaarassa. EU:n tulevaisuudesta käydään vilkasta keskustelua. Tässä yhteydessä puhutaan usein siirtymisestä kansallisvaltioiden liittoa tai Euroopan yhdysvaltoja muistuttavaan poliittiseen unioniin. Tulevat kuukaudet ja vuodet ovat ratkaisevia Euroopan unionin tulevaisuudelle. Samalla kun Euroopan yhdentyminen etenee, on vahvistettava unionin demokraattista oikeutusta. Siksi on tärkeämpää kuin koskaan, että kansalaiset saavat äänensä kuuluville tässä keskustelussa.

Mitä keskusteluilla saavutetaan?

Keskusteluissa kansalaisilta saatu palaute auttaa komissiota valmistelemaan EU:n tulevia uudistuksia. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on myös valmistaa maaperää vuonna 2014 pidettäville europarlamenttivaaleille.

Euroopan komissio julkaisi 8. toukokuuta 2013 EU:n toisen katsauksen Euroopan unionin kansalaisuuteen. Siinä esitetään 12 uutta konkreettista toimenpidettä kansalaisten vielä kohtaamien ongelmien ratkaisemiseksi (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Katsauksessa hyödynnetään toukokuussa 2012 verkossa järjestetyn laajan kuulemisen (IP/12/461) tuloksia ja niitä kysymyksiä ja ehdotuksia, joita on esitetty kansalaiskuulemisissa unionin kansalaisten oikeuksista ja tulevaisuudesta.

Lisätietoja

Lisätietoja keskustelusta Helsingissä:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/finland/helsinki/index_en.htm

Keskustelut kansalaisten kanssa Euroopan unionin tulevaisuudesta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Euroopan kansalaisten teemavuosi:

http://europa.eu/citizens-2013

Eurooppalaisten ääni kuuluviin: EU:n kansalaisten oikeuksia koskevan kuulemisen tulokset:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Oikeus- ja kansalaisuusasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtaja Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/reding

Seuraa varapuheenjohtajaa Twitterissä: @VivianeRedingEU

LIITE

1. Kolme neljäsosaa suomalaisista tuntee itsensä eurooppalaisiksi, puolet heistä sanoo, että he haluaisivat tietää enemmän oikeuksistaan.

Lähde: Eurobarometri Standard 79 – toukokuu 2013

2. Suomalaisten mielestä EU:n suurimmat saavutukset Euroopassa ovat rauha ja liikkumisvapaus.

Lähde: Eurobarometri Standard 79 – toukokuu 2013

Yhteyshenkilöt:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar