Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon

Pressiteade

Brüssel, 23. september 2013

Asepresident Viviane Reding arutleb Helsingis kodanikega Euroopa Liidu tuleviku üle

Homme on Euroopa Komisjoni asepresident Viviane Reding koos Euroopa Parlamendi saadiku Sirpa Pietikäineniga Helsingis, et pidada umbes 300 kodanikuga arutelu Euroopa tuleviku üle. Arutelu toimub 24. septembril kell 10:00–12:00 (Kesk-Euroopa aja järgi 9:00–11:00) Vanas üliõpilasmajas aadressil Mannerheimintie 3, Helsingi.

Homne on 30. üritus kodanikega peetavate dialoogide sarjas, mida Euroopa Komisjoni volinikud peavad terves Euroopa Liidus koos riikliku ja kohaliku tasandi poliitikute ning Euroopa Parlamendi liikmetega. Iga arutelu käigus keskendutakse kolmele teemale: majanduskriis, kodanike õigused ja Euroopa tulevik.

Soome on Maailma Majandusfoorumi globaalse konkurentsivõime edetabelis 3. kohal, seega ELi riikidest esimene – see on parim tõend, et raske töö toob edu. Soomes oli 1990ndatel ränk pangakriis, kuid pärast karme ja keerulisi struktuurireforme väljus riik sellest tugevama ja konkurentsivõimelisemana. Soome võib olla teistele täna majandusraskustes vaevlevatele Euroopa riikidele eeskujuks. Ootan huviga, milliseid kogemusi on Soome kodanikud sellest omandanud ja millised on nende ootused ja lootused liidu tuleviku suhtes. ELi kodanike dialoogid on suurepärane platvorm selliste kogemuste jagamiseks kogu Euroopas,” ütles asepresident Reding, kes vastutab õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse eest.

On aeg arutada põhjalikumalt selle üle, missugust liitu eurooplased ja soomlased tahavad. 2014. aastal toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste eel on niisugune arutelu asjakohasem kui kunagi varem. Kodanike dialoog Helsingis annab võimaluse kommenteerida, jagada seisukohti ja küsida küsimusi asepresident Redingult ja Euroopa Parlamendi liikmelt Sirpa Pietikäinenilt. Tagasisidet kasutatakse selleks, et visandada Euroopa poliitiline tulevikuvisioon, mida tutvustatakse 2014. aasta varakevadel.

Nõutav on eelregistreerimine: http://kansalaiskeskustelu.eu/. Arutelu juhib André Noël Chaker, Soome kõnemeeste foorumi Speakers Forum 2012. aasta kõnemees. Üritus kantakse internetis üle elavvoona veebilevis. Kõik Euroopa kodanikud saavad arutelus osaleda ka Twitteri kaudu (teemaviide #EUDeb8). Küsimused võib saata ka aadressil: comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu

Ürituse korraldaja on Euroopa Komisjoni esindus Helsingis. Euroopa kodanike aasta partnerid Soomes on peaministri kantselei ja Euroopa Liikumine. Euroopa kodanike aasta suursaadik on Euroopa asjade ja väliskaubanduse minister Alexander Stubb.

Taustteave

Mida kujutavad endast arutelud kodanikega?

Jaanuaris lükkas Euroopa Komisjon käima Euroopa kodanike aasta (IP/13/2) ehk aasta, mis on pühendatud kodanikele ja nende õigustele. Kogu käesoleva ja järgmise aasta vältel peavad Euroopa Komisjoni liikmed koos riikliku ja kohaliku tasandi poliitikute ning Euroopa Parlamendi liikmetega kohtumisi kodanikega, kus nad kuulavad, millised on kodanike ootused ELi tuleviku suhtes.

Asepresident Reding on juba osalenud aruteludel Berliinis, Dublinis, Thessaloníkis, Brüsselis, Eschis, Varssavis, Heidelbergis, Sofias, Namuris ja Triestes. 2013. aastal ja 2014. aasta esimestel kuudel korraldatakse kõikjal Euroopa Liidus veelgi rohkem arutelusid ning Euroopa, riikliku ja kohaliku tasandi poliitikud osalevad neis eri eluvaldkondi esindavate kodanikega. Kõiki arutelusid saab jälgida siin: http://ec.europa.eu/debate-future-europe.

ELi kodakondsuse kehtestamisest möödunud kahekümne aasta vältel on palju saavutatud: uusimast küsitlusest ilmneb, et 62% kodanikest tunneb end eurooplasena. Soomes on see näitaja 73%. Kogu Euroopa Liidus kasutavad kodanikud iga päev oma õigusi, kuid sageli ei ole inimesed oma õigustest teadlikud. Näiteks sooviks ligi pooled soomlased (49%) saada enam teavet Euroopa Liidu kodanike õiguste kohta.

Seepärast on komisjon nimetanud 2013. aasta Euroopa kodanike aastaks. Kodanikega peetavad arutelud moodustavad Euroopa kodanike aasta tuuma.

Miks komisjon just praegu selle teemaga tegeleb?

Sest Euroopa on jõudnud ristteele. Euroopa tulevikust räägitakse kõikjal üle kogu ELi ja paljud arvavad, et suund tuleks võtta poliitilise liidu, rahvusriikide föderatsiooni või Euroopa Ühendriikide loomise poole. Eelseisvad kuud ja aastad on Euroopa Liidu tulevikusuuna seisukohast otsustavad. Euroopa edasine integratsioon peab käima käsikäes ELi demokraatliku legitiimsuse tugevdamisega. Kodanike vahetu hääl selles arutelus on seega tähtsam kui kunagi varem.

Millised on arutelude tulemused?

Kodanikelt arutelude käigus saadav tagasiside aitab Euroopa Komisjonil valida, millises suunas ELi tulevase reformi plaanide koostamisel liikuda. Arutelude üks põhieesmärke on ka valmistada ette pinda 2014. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks.

8. mail 2013 avaldas komisjon oma teise ELi kodakondsuse aruande, milles esitati 12 uut konkreetset meedet kodanike ees seisvate probleemide lahendamiseks (IP/13/410 ja MEMO/13/409). Kodakondsusaruanne on komisjoni vastus mais 2012 toimunud laiapõhjalisele internetiarutelule (IP/12/461) ning selles võetakse kokku kodanikuaruteludel tõstatatud küsimused ja ideed ELi kodanike õiguste ja nende tuleviku kohta.

Lisateave

Lisateave Helsingi arutelu kohta:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/finland/helsinki/index_en.htm

Arutelud kodanikega Euroopa tuleviku üle:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Euroopa kodanike aasta:

http://europa.eu/citizens-2013

Eurooplastel on sõnaõigus: ELi kodanikuõigusi käsitleva konsultatsiooni tulemused:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_et.pdf

Euroopa Komisjoni asepresidendi ja ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Komisjoni asepresident Twitteris: @VivianeRedingEU

LISA

1. Igast neljast soomlasest kolm tunneb end ELi kodanikuna; pooled neist ütlevad, et nad sooviksid oma õigustest rohkem teada saada.

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

2. Soomlaste jaoks on liidu suurimateks saavutusteks rahu Euroopas ja liikumisvabadus

Allikas: Eurobaromeetri standarduuring nr 79 – mai 2013

Kontaktisikud:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar