Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 23. september 2013

Debat om Europas fremtid: Næstformand Viviane Reding mødes med borgere i Helsingfors

Næstformand for Europa-Kommissionen Viviane Reding vil i morgen være i Helsingfors sammen med medlem af Europa-Parlamentet Sirpa Pietikäinen for at deltage i en debat om Europas fremtid sammen med ca. 300 borgere. Debatten finder sted den 24. september mellem kl. 10.00 og 12.00 (kl. 9.00 og 11.00 centraleuropæisk tid) i Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Helsingfors.

Morgendagens arrangement er det 30. i en række af borgerdialoger, som EU-kommissærerne afholder rundt om i EU sammen med nationale og lokale politikere og medlemmer af Europa-Parlamentet. Hver debat er koncentreret om tre hovedemner: den økonomiske krise, borgerrettigheder og Europas fremtid.

"Finland er indehaver af tredjepladsen på Det Verdensøkonomiske Forums liste over verdens mest konkurrencedygtige lande. Landet er således den bedst placerede EU-medlemsstat, hvilket er et godt bevis på, at hårdt arbejde fører til succes. Finland gennemgik en svær bankkrise i 1990'erne, men efter gennemgribende og svære strukturelle reformer er landet blevet stærkt og konkurrencedygtigt. Finland kan bruges som europæisk forbillede for andre lande, der i dag har økonomiske problemer. Jeg ser frem til at høre om de finske borgeres erfaringer og deres syn på og forventninger til Unionens fremtid. EU-borgerdialogerne er en glimrende middel til at dele den slags erfaringer på tværs af EU", udtaler næstformand Viviane Reding, som er ansvarlig for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab.

Det er på tide, at vi får en dybdegående debat om, hvilken Union europæerne og finnerne vil have. Europa-Parlamentsvalget i 2014 gør debatten særdeles relevant. Borgerdialogen i Helsingfors giver mulighed for at fremsætte kommentarer til, dele synspunkter med og stille spørgsmål til næstformand Viviane Reding og Europa-Parlamentsmedlem Sirpa Pietikäinen. De tilbagemeldinger, som politikerne modtager, vil blive brugt som input til at skabe en politisk vision for Europas fremtid, som fremlægges i starten af foråret 2014.

Det er nødvendigt at tilmelde sig på forhånd: http://kansalaiskeskustelu.eu/. André Noël Chaker, der blev valgt som "Årets taler i 2012" af Speakers Forum Finland, skal styre debatten. Begivenheden bliver streamet direkte på internettet. Borgere fra hele Europa kan også deltage gennem Twitter ved at bruge hashtag #EUDeb8. Spørgsmål kan også sendes til e-mailadressen: comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu

Debatten organiseres af Europa-Kommissionens repræsentation i Helsingfors. Borgernes Europaårs samarbejdspartnere i Finland er det finske statsministerium og Europabevægelsen, og minister for europæiske anliggender og udenrigshandel Alexander Stubb fungerer som ambassadør for Borgernes Europaår.

Baggrund:

Hvad er borgerdialoger?

I januar kickstartede Europa-Kommissionen Borgernes Europaår (IP/13/2), et år, der er tilegnet de europæiske borgere og deres rettigheder. I løbet af dette og næste år vil medlemmer af Europa-Kommissionen sammen med nationale og lokale politikere og medlemmer af Europa-Parlamentet mødes med europæiske borgere og høre om deres forventninger til EU's fremtid.

Næstformand Viviane Reding har allerede afholdt debatmøder i Berlin, Dublin, Thessaloniki, Bruxelles, Esch, Warszawa, Heidelberg, Sofia, Namur og Trieste. I løbet af 2013 og de første måneder af 2014 vil der blive afholdt mange flere dialoger overalt i EU, hvor europæiske, nationale og lokale politikere debatterer med borgere fra alle samfundslag. Følg alle dialogerne på http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_da.htm.

Der er opnået meget i de tyve år, der er gået, siden EU-borgerskabet blev indført. Den seneste EU-undersøgelse viser, at 62 % af borgerne i dag føler sig "europæiske". I Finland er dette tal 73 %. På tværs af EU gør borgerne dagligt brug af deres rettigheder, men de kender dem ikke altid. For eksempel siger ca. halvdelen af finnerne (49 %), at de gerne ville vide mere om deres rettigheder som EU-borgere.

Det er derfor, at Kommissionen har gjort 2013 til Borgernes Europaår. Borgerdialogerne har en central plads i dette år.

Hvorfor tager Kommissionen dette initiativ netop nu?

Fordi EU står ved en skillevej. Europas fremtid er til debat over hele EU, og der er mange, som taler om en udvikling henimod en politisk union, en føderation af nationalstater eller et Europas Forenede Stater. De kommende måneder og år vil være afgørende for EU's fremtid. Yderligere europæisk integration bør gå hånd i hånd med en styrkelse af EU's demokratiske legitimitet. Det er derfor vigtigere end nogensinde at lade borgerne komme til orde i debatten.

Hvad skal der komme ud af disse dialoger?

Borgernes tilbagemeldinger vil give input til Kommissionen, når den skal udarbejde sin plan for en fremtidig reform af EU. Et af hovedformålene med dialogerne er også at forberede EU-valget i 2014.

Den 8. maj 2013 udgav Europa-Kommissionen sin anden rapport om unionsborgerskab, som fremlægger 12 nye konkrete forslag til at løse de problemer, som borgerne stadig oplever (IP/13/410 og MEMO/13/409). Rapporten om unionsborgerskab er Kommissionens svar på en større onlinehøring, der blev lanceret i maj 2012 (IP/12/461) og de spørgsmål og forslag, der dukker op under borgerdialogerne om EU-borgernes rettigheder og fremtid.

Yderligere oplysninger:

Læs mere om dialogen i Helsingfors:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/finland/helsinki/index_en.htm

Debatmøder med borgerne om Europas fremtid:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_da.htm

Borgernes Europaår:

http://europa.eu/citizens-2013/da/home

Europæerne mener: Resultater af høringen om EU-borgeres rettigheder:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_da.pdf

Hjemmeside for næstformand Viviane Reding, EU's kommissær for retlige anliggender:

http://ec.europa.eu/reding

Følg næstformanden på Twitter: @VivianeRedingEU

BILAG

1. Tre ud af fire finner føler sig som EU-borgere, halvdelen af dem ville gerne vide mere om deres rettigheder.

Kilde: Eurobarometerundersøgelse 79 – maj 2013

2. For finnerne er fred i Europa og den fri bevægelighed EU's største bedrifter.

Kilde: Eurobarometerundersøgelse 79 – maj 2013

Kontaktpersoner:

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar