Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

Tisková zpráva

Brusel 23. září 2013

Diskuse o budoucnosti Evropy: Místopředsedkyně Komise Viviane Redingová bude diskutovat s občany v Helsinkách

Místopředsedkyně Evropské komise Viviane Redingová se zítra v Helsinkách spolu s poslankyní Evropského parlamentu Sirpou Pietikäinenovou sejde s přibližně 300 občany k diskusi o budoucnosti Evropy. Diskuse se uskuteční 24. září od 10:00 do 12:00 hodin (9:00 a 11:00 SEČ) v budově Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3.

Zítřejší akce je v pořadí již 30. dialogem s občany, které pořádají evropští komisaři po celé Evropské unii společně s národními a regionálními politiky a poslanci Evropského parlamentu. Každá diskuse se soustřeďuje na tři hlavní témata: hospodářskou krizi, občanská práva a budoucnost Evropy.

Finsko se umístilo na třetím místě v žebříčku konkurenceschopnosti Světového ekonomického fóra jako nejlepší z členských států EU, což je nejlepším důkazem toho, že tvrdá práce přináší úspěch. V devadesátých letech prošlo Finsko hlubokou bankovní krizí, ale po provedení rozsáhlých a složitých reforem se stalo silnou a konkurenceschopnou zemí. Finsko proto může být příkladem dalším evropským státům, jež se v současnosti potýkají s hospodářskými problémy. Těším se, až vyslechnu zkušenosti finských občanů a jejich názory a očekávání ohledně budoucnosti naší Unie. Dialogy s evropskými občany EU jsou vynikající cestou pro sdílení takových zkušeností v rámci celé Evropy,“ uvedla komisařka Redingová, která má na starosti spravedlnost, základní práva a občanství.

K rozsáhlé diskusi s Finy a dalšími Evropany o tom, jak by měla Unie vypadat, je nyní vhodný okamžik vzhledem k volbám do Evropského parlamentu v roce 2014. Dialog s občany v Helsinkách nabízí příležitost vyjádřit se, podělit se o názor a položit komisařce Redingové a poslankyni Evropského parlamentu Sirpě Pietikäinenové otázky. Zpětná vazba od občanů pomůže při přípravě politické vize budoucnosti Evropy, která má být zveřejněna počátkem jara 2014.

Je třeba se registrovat předem na adrese http://kansalaiskeskustelu.eu/. Diskusi bude moderovat André Noël Chaker, nositel ocenění „Řečník roku 2012“ udělovaného společností Speakers Forum Finland. Setkání bude přenášeno živě po internetu jako webcast. Lidé z celé Evropy se mohou zapojit rovněž prostřednictvím Twitteru na hashtagu #EUDeb8. Otázky lze zasílat i na adresu comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu.

Akci organizuje Zastoupení Evropské komise v Helsinkách. Partnery Evropského roku občanů ve Finsku jsou kancelář ministerského předsedy a organizace Evropské hnutí. Evropský rok občanů zaštítil ministr pro evropské záležitosti a zahraniční obchod Alexander Stub.

Souvislosti

O čem jsou dialogy s občany?

Evropská komise odstartovala v lednu Evropský rok občanů (IP/13/2) věnovaný občanům a jejich právům. Během tohoto a příštího roku budou členové Evropské komise spolu s národními a regionálními politiky a poslanci Evropského parlamentu diskutovat s evropskými občany o jejich očekáváních do budoucna.

Místopředsedkyně Redingová již diskutovala s občany v Berlíně, Dublinu, Soluni, Bruselu, Eschi, Varšavě, Heidelbergu, Sofii, Namuru a Terstu. V roce 2013 a v prvních měsících roku 2014 proběhne v celé Evropské unii ještě mnoho takových dialogů. Do diskusí s občany z nejrůznějších společenských skupin se zapojí evropští, národní i regionální politici. Přehled všech dialogů je k dispozici na internetové stránce: http://ec.europa.eu/debate-future-europe.

Od zavedení občanství EU před dvaceti lety se toho podařilo hodně: z posledního průzkumu, který provedla EU, vyplývá, že za Evropany se dnes považuje 62 % občanů. Ve Finsku je to dokonce 73 % občanů. Práva plynoucí z občanství EU využívají lidé v celé Unii každý den, přestože si jejich existenci někdy vůbec neuvědomují. Například přibližně polovina Finů (49 %) uvádí, že se o svých právech občanů EU chce dozvědět více.

Komise proto vyhlásila rok 2013 Evropským rokem občanů. Ústředním bodem tohoto roku jsou občanské dialogy.

Proč právě nyní?

Protože Evropa je na rozcestí. O budoucnosti Evropy se nyní mluví v celé EU – a mnozí hovoří o směřování k politické unii v podobě federace národních států nebo Spojených států evropských. Nadcházející měsíce a roky tak budou pro budoucí orientaci Evropské unie rozhodující. Další evropská integrace musí jít ruku v ruce s posilováním demokratické legitimity Unie. Umožnit občanům, aby se v této v této diskusi mohli přímo vyjádřit, je proto dnes důležitější než kdy předtím.

Jaký bude výsledek těchto dialogů?

Zpětná vazba od občanů, kterou se podaří během dialogů získat, bude pro Komisi vodítkem při zpracování plánů budoucí reformy EU. Jedním z hlavních cílů dialogů je také připravit půdu pro volby do Evropského parlamentu v roce 2014.

Dne 8. května 2013 zveřejnila Evropská komise svou druhou zprávu o občanství Unie, v níž předkládá dvanáct nových způsobů, jak vyřešit problémy, s nimiž se občané stále potýkají (IP/13/410 a MEMO/13/409). Zpráva o občanství je odpovědí Komise na rozsáhlou online konzultaci, která probíhala od května 2012 (IP/12/461), a na otázky a náměty přednesené v dialozích s občany na téma práv občanů EU a jejich budoucnosti.

Další informace

Další informace o dialogu v Helsinkách:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/finland/helsinki/index_en.htm

Diskuse s občany o budoucnosti Evropy:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/index_cs.htm

Evropský rok občanů:

http://europa.eu/citizens-2013/cs/home

Evropané mají slovo – výsledky konzultace o právech občanů EU:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_en.pdf

Internetové stránky místopředsedkyně Komise a evropské komisařky pro spravedlnost Viviane Redingové:

http://ec.europa.eu/reding

Místopředsedkyně Redingová na Twitteru: @VivianeRedingEU

PŘÍLOHA

1. Tři ze čtyř Finů se považují za občany EU a polovina z nich se chce dozvědět více o svých právech občanů EU

Zdroj: pravidelný Eurobarometr 79 – květen 2013

2. Pro Finy je největším úspěchem Unie mír v Evropě a mobilita

Zdroj: pravidelný Eurobarometr 79 – květen 2013

Kontaktní osoby:

Mina Andreeva (+32 22991382)

Natasha Bertaud (+32 22967456)


Side Bar