Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eвропейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 23 септември 2013 г.

Дебати за бъдещето на Европа: заместник-председателят Вивиан Рединг дискутира с гражданите в Хелзинки

Утре заместник-председателят на Европейската комисия Вивиан Рединг ще бъде в Хелзинки с члена на Европейския парламент Сирпа Пиетикайнен, за да проведе дебат за бъдещето на Европа с около 300 граждани. Дебатът ще се проведе на 24 септември от 10. 00 до 12.00 ч. (от 9.00 до 11.00 ч. централноевропейско време) във Vanha ylioppilastalo, Mannerheimintie 3, Хелзинки.

Утрешното събитие е тридесетото от серия диалози с гражданите, които европейските комисари провеждат в целия Европейски съюз заедно с национални и местни политици и членове на Европейския парламент. Всички дебати са изградени около три теми: икономическата криза, права на гражданите и бъдещето на Европа.

„Финландия заема трето място в глобалния индекс на конкурентоспособността, изготвен от Световния икономически форум, и водещо място в Европейския съюз, което е най-доброто доказателство, че усилената работа води до успех. През 90-те години на миналия век банковият сектор във Финландия премина през тежка криза, но след сериозни и трудни структурни реформи успя да възстанови силата и конкурентоспособността си. Финландия може да бъде европейски модел за други държави, които имат икономически трудности днес. Очаквам да чуя за опита на финландските граждани и техните възгледи и очаквания за бъдещето на нашия Съюз. Диалозите с граждани на ЕС са отлична платформа за споделяне на този опит в цяла Европа“, заяви заместник-председателят Рединг, която е комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството.

Време е за задълбочена дискусия относно това какъв съюз искат европейците и финландците. Изборите за Европейски парламент през 2014 г. правят този дебат по-актуален от всякога. Гражданският диалог в Хелзинки предоставя възможност за коментари, споделяне на мнения и отправяне на въпроси към заместник-председателя Рединг и члена ЕП Сирпа Пиетикайнен. Резултатите ще бъдат отразени в проекта на политическа визия за бъдещето на Европа, който ще бъде представен в началото на пролетта на 2014 г.

Изисква се предварителна регистрация: http://kansalaiskeskustelu.eu/. Дебатът ще бъде воден от Андре Ноел Шакер, който бе избран за „говорител на годината за 2012 г.“ от форума на говорителите във Финландия. Събитието ще се предава на живо по интернет като уебкаст. Гражданите от цяла Европа също могат да участват чрез Twitter, като използват хаштаг #EUDeb8. Въпроси могат да се изпращат също така на следния адрес: comm-rep-hel-citizensdialogue@ec.europa.eu

Събитието е организирано от Представителството на Европейската комисия в Хелзинки. Финландските партньори на Европейската година на гражданите са кабинета на министър-председателя и Европейското движение. Посланик на Европейската година на гражданите е министъра по европейските въпроси и външната търговия Александър Стуб.

Контекст

Каква е целта на диалозите с гражданите?

През януари Европейската комисия обяви началото на Европейската година на гражданите (IP/13/2), посветена на гражданите и на техните права. През тази и през следващата година членове на Европейската комисия заедно с национални и местни политици и членове на Европейския парламент ще обсъждат на срещи с гражданите техните очаквания за бъдещето на Европа.

Заместник-председателят Рединг вече проведе дебати в Берлин, Дъблин, Солун, Брюксел, Еш, Варшава, Хайдeлберг, София, Намюр и Tриест. През цялата 2013 г. и първите месеци на 2014 г. навсякъде в Европейския съюз ще се проведат още много диалози и редица европейски, национални и местни политици ще се включат в дискусиите с граждани от всички обществени среди. Можете да проследите всички диалози на следния интернет адрес: http://ec.europa.eu/debate-future-europe.

През двете десетилетия, последвали въвеждането на гражданството на ЕС, е постигнато много: според последното проучване на ЕС днес 62 % от гражданите се чувстват европейци“. Във Финландия този процент е 73 %. Навсякъде в ЕС гражданите всекидневно се възползват от правата си. Но хората невинаги знаят за тези права. Например около половината от финландците (49 %) заявяват, че биха искали да знаят повече за правата си като граждани на ЕС.

Ето защо Комисията определи 2013 г. за Европейска година на гражданите. Диалозите с гражданите играят централна роля през тази година.

Защо Комисията се зае с това точно сега?

Защото днес Европа се намира на кръстопът. Бъдещето на Европа се обсъжда навсякъде в ЕС, като мнозина предлагат да се премине към политически съюз ― федерация на национални държави, или Съединени европейски щати. Следващите месеци и години ще бъдат от решаващо значение за бъдещето на Европейския съюз. По-нататъшната европейска интеграция трябва да върви ръка за ръка с укрепването на демократичната легитимност на Съюза. Ето защо предоставянето на възможност на гражданите да участват пряко в тези дебати е по-важно от всякога.

Какви ще бъдат резултатите от диалозите?

Изразените по време на диалозите мнения на гражданите ще насочат Комисията при изготвянето на плановете за бъдеща реформа на ЕС. Една от основните цели на диалозите ще бъде да се подготви също така почвата за европейските избори през 2014 г.

На 8 май 2013 г. Европейската комисия публикува втория доклад за гражданството на ЕС, в който са посочени 12 нови конкретни мерки за разрешаване на проблемите, с които гражданите продължават да се сблъскват (IP/13/410 и MEMO/13/409). С доклада за гражданството Комисията дава отговор на голяма обществена консултация, започнала през май 2012 г. (IP/12/461) както и на повдигнатите въпроси и направените предложения по време на диалозите с гражданите за правата на гражданите на ЕС и тяхното бъдеще.

За повече информация:

Допълнителна информация за диалога в Хелзинки:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe/citizens-dialogues/finland/helsinki/index_en.htm

Дебати с гражданите за бъдещето на Европа:

http://ec.europa.eu/debate-future-europe

Европейска година на гражданите:

http://europa.eu/citizens-2013

Европейците имат какво да кажат: резултати от консултацията относно правата на гражданите на ЕС:

http://ec.europa.eu/justice/citizen/files/eu-citizen-brochure_bg.pdf

Интернет страница на заместник-председателя Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието:

http://ec.europa.eu/reding

Следете дейността на заместник-председателя в Twitter: @VivianeRedingEU

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Трима от всеки четирима финландци се чувстват граждани на ЕС, като половината от тях заявяват, че биха искали да знаят повече за правата си.

Източник: Стандартен Евробарометър 79 — май 2013 г.

2. За гражданите на Финландия мирът в Европа и правото на свободно движение са най-големите постижения на Съюза

Източник: Стандартен Евробарометър 79 — май 2013 г.

За контакти:

Мина Андреева (+32 2 299 13 82)

Natasha Bertaud (+32 2 296 74 56)


Side Bar