Navigation path

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 24 septembrie 2013

Creșterea siguranței consumatorilor: îmbunătățirea siguranței dispozitivelor medicale

Comisia Europeană a adoptat astăzi două măsuri pentru a îmbunătăți siguranța dispozitivelor medicale, îndeplinind angajamentul pe care și l-a asumat de a restabili încrederea pacienților în sectorul dispozitivelor medicale, printre altele, în urma scandalului implanturilor mamare produse de societatea Poly Implant Prothèse (PIP). Una dintre măsuri este un Regulament de punere în aplicare al Comisiei de clarificare a criteriilor care trebuie să fie îndeplinite de organismele notificate1 responsabile de inspectarea producătorilor de dispozitive medicale, iar cealaltă măsură este o recomandare în care se precizează sarcinile acestor organisme atunci când efectuează audituri și evaluări în sectorul dispozitivelor medicale, care cuprinde aproximativ 10 000 de tipuri de produse, de la plasturi la stimulatoare cardiace.

Comisarul UE pentru protecția consumatorilor, Neven Mimica, a declarat: „Măsurile adoptate astăzi de Comisia Europeană sporesc și mai mult siguranța dispozitivelor medicale. Acum dispunem de o bază mai clară pentru auditurile neanunțate, testarea prin sondaj și evaluările comune care se efectuează de către organismele notificate. Claritatea deplină poate fi realizată doar prin modificarea legislației de bază. Mă angajez să sprijin Parlamentul și Consiliul în vederea finalizării până la începutul anului următor a revizuirii aflate în curs de desfășurare.”

Măsurile adoptate astăzi au fost anunțate în planul comun de acțiune imediată convenit între Comisie și statele membre ale UE. Acest plan se concentrează pe următoarele aspecte: funcționarea organismelor notificate, supravegherea de către statele membre a produselor de pe piață, anchetele coordonate la nivelul UE și reacțiile la problemele întâmpinate în cazul anumitor dispozitive, precum și îmbunătățirea transparenței și a comunicării dintre statele membre, industrie, cadrele medicale și organismele notificate.

Majoritatea acțiunilor convenite au fost puse în aplicare sau sunt în curs de punere în aplicare. Progresele generale vor fi prezentate într-un document de lucru al serviciilor Comisiei care urmează să fie publicat în luna octombrie. În plus, un proiect-pilot privind audituri comune ale organismelor notificate, realizat de auditori din mai multe state membre și ai Comisiei, a fost lansat la începutul acestui an. 11 astfel de audituri au avut loc și alte 8 sunt prevăzute înainte de sfârșitul anului. Aceste acțiuni au avut deja ca rezultat, înainte de adoptarea măsurilor de astăzi, obligarea a două organisme notificate să înceteze temporar eliberarea de certificate până la corectarea deficiențelor.

Exemple de cerințe mai stricte prevăzute în măsurile adoptate astăzi:

  • Un stat membru desemnează un organism notificat numai după o „evaluare comună” realizată de către experți ai Comisiei și din celelalte state membre. Rapoartele de evaluare sunt puse la dispoziția tuturor celorlalte state membre.

  • Statele membre sunt obligate să efectueze supravegherea și monitorizarea organismelor notificate la anumite intervale pentru a se asigura că acestea respectă cerințele în permanență. În caz contrar, statul membru trebuie să retragă desemnarea drept organism notificat.

  • Sunt clarificate cerințele în materie de cunoștințe și experiență ale personalului organismelor notificate care trebuie să fie impuse de statele membre.

  • De acum înainte este obligatoriu ca organismele notificate să efectueze în mod aleatoriu audituri neanunțate în fabrici și, în acest context, să verifice eșantioane adecvate din producție. Dacă aceste controale aleatorii nu sunt efectuate, se va suspenda sau se va retrage desemnarea drept organism notificat.

  • În cazul în care înlocuirea sau alterarea materiilor prime ar putea antrena riscuri, precum în cazul PIP, un organism notificat verifică, de asemenea, dacă cantitatea de produse finite corespunde cantității de materii prime esențiale achiziționate.

Pentru informații suplimentare:

Dispozitive medicale

Twitter: @MimicaEU, @EU_Consumer

Contact:

David Hudson (+32 2 296 83 35)

Madalina Chiriac (+32 2 297 44 13)

1 :

Organismele notificate sunt organizații sau societăți terțe publice sau private independente desemnate de statele membre pentru a efectua controlul producătorilor de dispozitive medicale cu risc mediu și înalt. Un control efectuat într-un stat membru este valabil pentru întreaga UE. În Uniunea Europeană există aproximativ 80 de organisme notificate în domeniul dispozitivelor medicale.


Side Bar