Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 23. septembrī

ES veic būtisku ieguldījumu pasaules mēroga cīņā pret nabadzību

Pēdējo desmit gadu laikā, pateicoties ES finansējumam, gandrīz 14 miljoni skolēnu varēja apmeklēt pamatskolu, vairāk nekā 46 miljoni cilvēku saņēma palīdzību naudā vai pabalstos natūrā viņu nodrošināšanai ar pārtiku, kā arī vairāk nekā 7,5 miljonos dzemdību piedalījās kvalificēti veselības aprūpes darbinieki, kas glāba māšu un bērnu dzīvību.

Tie ir tikai daži no jaunajiem rezultātiem, ko šodien publicējusi Eiropas Komisija par to, kā tā ir palīdzējusi samazināt nabadzību pasaulē un atbalstījusi Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM), uzlabojot dzīves kvalitāti miljoniem cilvēku.

Jaunie rezultāti, kas attiecas uz ES darbībām no 2004. līdz 2012. gadam, apkopoti dažas dienas pirms ANO īpašās sanāksmes Ņujorkā, kurā tiks apspriests, kā varētu paātrināt progresu nabadzības izskaušanā un kā varētu izveidot visaptverošu globālu attīstības programmu pēc 2015. gada. Pasākumā piedalīsies Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu, un kopā ar viņu to apmeklēs attīstības komisārs Andris Piebalgs un vides komisārs Janess Potočniks.

Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žozē Manuels Barrozu sacīja: "Pasaule ir panākusi ievērojamu progresu nabadzības izskaušanā, un mēs varam būt lepni par Eiropas Savienības lielo ieguldījumu šajā panākumā. Es esmu cieši pārliecināts, ka nabadzību ir iespējams izskaust vienas paaudzes dzīves laikā. Manā nākotnes redzējumā pasaule ir tāda, kurā ikviens dzīvo cilvēka cienīgos apstākļos un labklājībā, ikvienam ir pieejams tīrs ūdens, sanitārija un enerģija, kā arī veselības aprūpe; pasaule, kurā tiek ievērotas cilvēka pamattiesības un kurā attīstība ir ilgtspējīga. Ieguldījumi taisnīgā un ilgtspējīgā globalizācijas procesā ir ne tikai saprātīga un pareiza rīcība. Tas ir arī stratēģisks redzējums."

Komisārs Andris Piebalgs sacīja: "ES ir dāsnākā līdzekļu devēja pasaulē, un mūsu darbs patiešām maina miljoniem cilvēku dzīvi. Mēs turpināsim veltīt visas iespējamās pūles, lai nodrošinātu, ka TAM tiek sasniegti līdz 2015. gadam, jo īpaši īstenojot TAM ierosmi, kurā paredzēts 1 miljards eiro un kurā jau piedalās gandrīz 50 partnervalstis. Šis īpašais ANO pasākums, kas veltīts TAM, ir unikāla izdevība vēl aktīvāk turpināt iesākto globālā līmenī nākamajos divos gados un sekmīgi īstenot TAM. Es uzskatu šo pasākumu arī par starptautiskās sabiedrības pamudināšanu vienoties par programmu pēc 2015. gada, kurā būtu jāiekļauj nabadzības izskaušana un ilgtspējīgas attīstības problēmu risināšana. ES ir apņēmusies veicināt cilvēka cienīgas dzīves nodrošināšanu visiem līdz 2030. gadam un vēlāk."

Daži Eiropas Komisijas programmu galvenie rezultāti laikposmā no 2004. līdz 2012. gadam:

 • 7,7 miljoni cilvēku ir saņēmuši tehnisko un profesionālo izglītību un apmācību

 • 46,5 miljoni cilvēku ir saņēmuši palīdzību, ko sniedz sociālie pārvedumi pārtikas nodrošinājumam

 • 13,7 miljoni jaunu skolēnu ir pierakstīti pamatizglītības ieguvei

 • Ir sagatavoti 1,2 miljoni pamatizglītības pedagogu

 • Ir uzbūvētas vai atjaunotas 37 000 skolu

 • Vidējās izglītības ieguvei ir pieteikušās 300 000 skolnieču

 • 18,3 miljoni bērnu līdz viena gada vecumam tika vakcinēti pret masalām

 • Vairāk nekā 7,5 miljonos dzemdību piedalījušies kvalificēti veselības aprūpes speciālisti

 • Tika izdalīti 18 miljoni ar insekticīdiem apstrādātu guļvietas tīklu

 • Vairāk nekā 70 miljoniem cilvēku tika nodrošināta pieeja labākam dzeramajam ūdenim

 • 24,5 miljoniem cilvēku tika nodrošināta sanitārā infrastruktūra

 • Vairāk nekā 711 miljoniem vēlētāju tika nodrošinātas vēlēšanu novērošanas misijas

 • Tika uzturēti, uzbūvēti vai salaboti 87 000 km ceļu

Vispārīga informācija

2000. gadā starptautiskā sabiedrība vienojās samazināt nabadzību pasaulē un glābt miljoniem dzīvību, nosakot astoņus īpašus Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM), kas jāsasniedz līdz 2015. gadam. Tie attiecas uz tādām problēmām kā nabadzība un bads, izglītība, dzimumu līdztiesība, veselība, vide un globālās partnerattiecības attīstības jomā. Kopš tā laika Eiropas Savienība ir apņēmusies palīdzēt sasniegt TAM un ir uzņēmusies vadību attiecībā uz to iekļaušanu ES attīstības politikā un praksē. 2010. gadā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Ž. M. Barrozu paziņoja par īpašu Eiropas TAM ierosmi, kurā ir paredzēts viens miljards eiro, lai palīdzētu valstīm sasniegt tos TAM, kuru izpildē sokas visgrūtāk, proti, mērķus, kas saistīti ar bada izskaušanu, mātes veselības aprūpi, bērnu mirstības samazināšanu un piekļuvi ūdensapgādei un sanitārijai. Pašlaik gandrīz 50 valstis saņem palīdzību saskaņā ar šo apņemšanos.

Pilnīgu sarakstu ar galvenajiem Eiropas Komisijas programmas rezultātiem un pārskatu par ES politiku un pasākumiem, kas veicina astoņu TAM sasniegšanu, var atrast brošūrā “ES ieguldījums Tūkstošgades mērķu sasniegšanā”: http://ec.europa.eu/europeaid/documents/mdg-brochure-2013_en.pdf

2013. gada 25. septembrī ir plānots īpašs ANO pasākums Ņujorkā, lai pārskatītu TAM un apsvērtu iespējas, kā paātrināt to sasniegšanu. Tajā tiks aplūkota arī nākotne pēc 2015. gada un apspriesta turpmākā rīcība pasaules attīstības jomā pēc 2015. gada, kad pilnīga nabadzības izskaušana tiks saskaņota ar mērķtiecīgiem pasākumiem ilgtspējīgas pasaules attīstības veicināšanai, kam ir savstarpēji pastiprinoša ietekme.

Diskusijas par šīs globālās stratēģijas izveidi laikposmam pēc 2015. gada turpinās. ANO ģenerālsekretārs Pans Kimuns 2012. gada septembrī izveidoja Augsta līmeņa ievērojamu personu darba grupu, kura nodarbojas ar attīstības jautājumiem pēc 2015. gada un kuras dalībnieks ir arī komisārs Andris Piebalgs. Grupa 2013. gada 30. maijā sniedza ziņojumu “Jaunas globālās partnerattiecības: izskaust nabadzību un pārveidot ekonomiku, izmantojot ilgtspējīgu attīstību".

2012. gada februārī Eiropas Komisija jau izklāstīja savu nostāju visaptverošā nākotnes attīstības pamatprogrammā „Cilvēka cienīgu dzīvi visiem — nabadzības izskaušana un ilgtspējīgas nākotnes nodrošināšana pasaulē”.

Plašāka informācija

MEMO/13/809: Tūkstošgades attīstības mērķi un pasaules attīstības programma pēc 2015. gada

IP/11/1063: ES Tūkstošgades attīstības mērķu ierosme paredz vienu miljardu eiro, lai sniegtu atbalstu mātes veselības aprūpei, dotu ieguldījumu cīņā pret bērnu mirstību un badu, kā arī uzlabotu ūdensapgādi un sanitāriju

Eiropas Komisijas priekšsēdētāja Žozē Manuela Barrozu tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/

Eiropas Komisijas attīstības komisāra Andra Piebalga tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/index_en.htm

Attīstības un sadarbības ģenerāldirektorāta EuropeAid tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Eiropas Komisijas vides komisāra Janesa Potočnika tīmekļa vietne:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/potocnik/

Kontaktpersonas:

Alexandre Polack (+32 2 299 06 77)

Maria Sanchez Aponte (+32 2 298 10 35)


Side Bar