Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Comisia Europeană

Comunicat de presă

Bruxelles, 23 septembrie 2013

Raportul privind progresele SEC: „piața unică” a cercetării este mai aproape de obiective, dar nu este încă o realitate

Comisia Europeană a prezentat astăzi o primă analiză cuprinzătoare a situației „pieței unice” a cercetării, cunoscută ca Spațiul european de cercetare (SEC). Raportul oferă o bază concretă pentru evaluarea progreselor în zone țintă, cum ar fi recrutarea deschisă și echitabilă a cercetătorilor sau mai buna circulație a cunoștințelor științifice. El arată că s-au făcut unele progrese, dar și că chiar și cele mai performante institute de cercetare au încă probleme de rezolvat înaintea termenului 2014 pentru SEC, stabilit de liderii UE. Există, de asemenea, un decalaj semnificativ între cele mai bune și cele mai slabe institute (MEMO/13/807).

Comisarul european pentru cercetare, inovare și știință, Máire Geoghegan-Quinn, a declarat: „Raportul arată că încă mai trebuie depuse multe eforturi. Investițiile în C&D sunt vitale, dar avem nevoie de sisteme de cercetare și inovare complet funcționale pentru ca banii să fie cheltuiți în mod optim. În prezent, e nevoie ca toate statele membre ale UE și toți cei implicați în cercetare și în finanțarea acesteia să depună eforturi mari pentru realizarea SEC.”

Spațiul European de Cercetare are menirea de a permite cercetătorilor, institutelor de cercetare și societăților comerciale să se deplaseze, să concureze și să coopereze mai bine independent de granițe. Aceasta ar consolida sistemele de cercetare ale statelor membre ale UE, ar spori competitivitatea acestora și le-ar permite să colaboreze într-un mod mai eficace pentru a găsi soluții la provocările majore.

Chiar dacă raportul subliniază că au fost realizate progrese în toate domeniile vizate, el evidențiază o serie de domenii marcate de preocupări continue, incluzând:

 1. Investițiile publice în C&D ca procent din totalul cheltuielilor publice sunt în scădere în numeroase state membre;

 2. Programele naționale de cercetare continuă să funcționeze conform unor norme diferite, de exemplu privind raportarea, ceea ce determină dificultăți în cooperarea transnațională în domeniul cercetării;

 3. Dezvoltarea și implementarea infrastructurilor, cum ar fi laserele cu intensitate foarte mare sau telescoapele extrem de mari, sunt îngreunate de obstacole financiare, manageriale și politice, iar, adesea, normele naționale sau costurile mari de acces împiedică cercetătorii din alte state membre să aibă acces la ele;

 4. Practicile de recrutare deschisă, transparentă și bazată pe merite nu sunt încă puse în aplicare pe scară largă pentru toate pozițiile de cercetare; de exemplu, mai mult de jumătate din posturile vacante nu sunt încă publicate la nivel european în portalul EURAXESS dedicat locurilor de muncă vacante; aceasta îngreunează mobilitatea cercetătorilor și poate însemna că nu întotdeauna cea mai bună persoană este cea angajată;

 5. Proporția mică a femeilor înseamnă că talentul cercetătorilor de sex feminin este în continuare irosit, acesta fiind domeniul în care progresele au fost cele mai mici;

 6. Relativ puțini cercetători din Europa sunt angajați în industrie, iar acești cercetători nu sunt suficient de bine pregătiți pentru piața muncii.

Context

Liderii UE au subliniat în repetate rânduri importanța punerii în practică a Spațiului european de cercetare și au stabilit ca termen anul 2014 în concluziile Consiliului European din martie 2011 și ale celui din februarie 2012.

Raportul survine la un an de la adoptarea comunicării „Un parteneriat consolidat al Spațiului european de cercetare pentru excelență și creștere, în care au fost identificate acțiunile pe care statele membre ar trebui să le întreprindă pentru a realiza SEC. Ea oferă o bază concretă pentru o evaluare aprofundată a SEC, care se va efectua în 2014.

Propunerile Comisiei pentru realizarea SEC se axează pe cinci domenii prioritare, în care trebuie făcute progrese:

 1. creșterea eficacității sistemelor naționale de cercetare;

 2. îmbunătățirea cooperării și a concurenței transnaționale, inclusiv crearea și funcționarea infrastructurilor esențiale din domeniul cercetării;

 3. o piață a forței de muncă mai deschisă pentru cercetători;

 4. egalitatea de șanse între femei și bărbați și eficientizarea organizațiilor care realizează și selectează proiecte de cercetare; și

 5. circulația și transferul optim al cunoștințelor științifice, inclusiv prin mijloace digitale.

Informațiile din Raportul privind progresele SEC au fost preluate din câteva surse, dintre care mai semnificative sunt informațiile incluse în programele naționale de reformă din 2013 și o listă de măsuri identificate de către Institutul pentru studii tehnologice și prospective din cadrul Centrului comun de cercetare. De asemenea, Comisia a realizat un studiu privind finanțarea cercetării și organizațiile care efectuează cercetări, în toate statele membre și în țările asociate la programele UE de cercetare, aceste informații fiind completate cu cele obținute din studiul MORE 2 și cu cele din Raportul privind cercetătorii din 2013, publicate separat pe portalul EURAXESS. Lista de măsuri a fost completată, în cele mai multe cazuri, de către autoritățile naționale, la cererea Comisiei.

Pentru mai multe detalii:

Spațiul european de cercetare

EURAXESS portal

Contacte:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar