Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europska komisija

Priopćenje za tisak

Bruxelles, 23. rujna 2013.

Izvješće o napretku EIP-a: ,jedinstveno tržište’ za istraživanje sve je bliže, ali izazovi su još pred nama

Europska komisija danas je predstavila prvu opsežnu analizu stanja Europskog istraživačkog prostora (EIP) – ,jedinstvenog tržišta’ za istraživanje. Izvješće čini temelj za procjenu napretka u ciljnim područjima, kao što su otvoreno i pošteno zapošljavanje istraživača i bolja razmjena znanstvenih spoznaja. Iz izvješća je vidljivo da je ostvaren određeni napredak, ali očito je da i najuspješnije istraživačke ustanove još uvijek imaju neriješenih pitanja uoči predviđenog roka za uspostavu EIP-a, koji su europski čelnici odredili za 2014. Vidljive su i velike razlike između najuspješnijih i onih s najslabijim rezultatima (MEMO/13/807).

Europska povjerenica za istraživanje, inovacije i znanost Máire Geoghegan-Quinn izjavila je: „Izvješće pokazuje da nas čeka još mnogo posla. Nema sumnje da su ulaganja u istraživanje i razvoj od ključne važnosti, ali potrebni su nam i učinkoviti sustavi za istraživanje i inovacije kako bi se taj novac što bolje iskoristio. Sada je potrebno da sve države članice EU-a i svi koji sudjeluju u istraživanjima i financiranju istraživanja naprave dodatni iskorak prema ostvarenju EIP-a.”

Europskim istraživačkim prostorom istraživačma, istraživačkim ustanovama i poduzećima otvaraju se nove mogućnosti za mobilnost, natjecanje i međudržavnu suradnju. Time ujedno jačaju istraživački sustavi država članica, povećava se njihova konkurentnost te im se omogućuje da učinkovitije surađuju u rješavanju važnih izazova.

Iako se u izvješću naglašava napredak postignut u svim ciljnim područjima, u njemu se također ističe niz područja u kojima još uvijek postoje problemi, uključujući sljedeće:

 1. U mnogim državama članicama vidljiv je pad udjela javnih ulaganja u istraživanje i razvoj u ukupnoj javnoj potrošnji;

 2. Nacionalni programi istraživanja i dalje imaju neujednačena pravila, npr. u pogledu izvješćivanja, što otežava međudržavnu suradnju;

 3. Razvoj i uvođenje infrastrukture, poput snažnih lasera i velikih teleskopa, otežani su zbog financijskih, upravljačkih i političkih prepreka, a nacionalni propisi i visoki ulazni troškovi često onemogućuju pristup istraživačima iz drugih država članica;

 4. Još uvijek se ne provode otvoreni, transparentni i pošteni postupci zapošljavanja za sva istraživačka radna mjesta – između ostaloga više od pola otvorenih radnih mjesta još uvijek se ne oglašava na europskoj razini preko portala EURAXESS, čime se otežava mobilnost istraživača i smanjuju izgledi za zapošljavanje najkvalitetnijih kandidata na sva otvorena radna mjesta;

 5. Zbog nejednakosti među spolovima talentirane istraživačice još uvijek ne zauzimaju mjesto koje zaslužuju, a to je ujedno i područje EIP-a gdje je ostvaren najslabiji napredak;

 6. Relativno malo europskih istraživača zaposleno je u industriji, a ti istraživači nisu dovoljno dobro pripremljeni za tržište rada.

Pozadina

Europski čelnici stalno naglašavaju važnost uspostave Europskog istraživačkog prostora te su u zaključcima Europskog vijeća iz veljače 2011. i ožujka 2012. kao rok za uspostavu odredili 2014. godinu.

Izvješće je objavljeno jednu godinu nakon donošenja komunikacije „Produbljeno partnerstvo za izvrsnost i rast u Europskom istraživačkom prostoru u kojoj su utvrđene mjere koje bi države članice trebale poduzeti u cilju ostvarenja EIP-a. Ono čini temelj za dubinsku procjenu EIP-a koja će se provesti 2014.

Prijedlozi Komisije za ostvarenje EIP-a usmjereni su na pet ključnih prioritetnih područja u kojima je nužan napredak:

 1. povećanje učinkovitosti nacionalnih sustava istraživanja;

 2. poboljšanje prekogranične suradnje i natjecanja, uključujući uspostavu i učinkovito funkcioniranje ključnih istraživačkih infrastruktura;

 3. otvorenije tržište rada za istraživače;

 4. ravnopravnost spolova i rodno osviještena politika u organizacijama koje provode i odabiru istraživačke projekte; te

 5. optimalna razmjena i prijenos znanstvenih spoznaja, također i digitalnim sredstvima.

Podaci za izvješće o napretku EIP-a prikupljeni su iz raznih izvora, uključujući podatke iz nacionalih programa reformi za 2013. i popis mjera koji je sastavio Institut za prospektivne tehnološke studije Zajedničkog istraživačkog centra. Osim toga, Komisija je provela anketu među organizacijama koje financiraju i provode istraživanja u svim državama članicama i zemljama pridruženima programu istraživanja EU-a, a ti su podaci nadopunjeni podacima iz istraživanja MORE 2 i izvješća Researchers Report 2013, koji su zasebno objavljeni na portalu EURAXESS. U većini slučajeva nacionalna su tijela dopunila popis mjera na zahtjev Komisije.

Dodatne informacije

European Research Area

EURAXESS portal

Kontakt:

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Inma Martinez Garcia (+32 2 298 73 03)


Side Bar