Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES IT SV PL

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 20. syyskuuta 2013

Komissiolta uusi EU:n metsästrategia: uusi ja aiempaa laajempi lähestymistapa

Euroopan komissio on julkistanut tänään uuden metsästrategian metsien ja metsäalan uusiin haasteisiin vastaamiseksi. Metsät kattavat 40 prosenttia EU:n pinta-alasta. Strategian mukaan metsät ovat erityisesti maaseutualueilla tärkeä voimavara elämänlaadun parantamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi. Metsien avulla myös suojellaan ekosysteemejä ja saadaan ekologista hyötyä kaikille.

 ”Metsät ovat tärkeitä ekosysteemejä ja myös maaseutualueiden tulonlähde ja työllistäjä, jos niitä hoidetaan asianmukaisella tavalla. Kestävä, metsien suojelun varmistava metsänhoito on maaseudun kehittämisen keskeinen osatekijä ja yksi uuden metsästrategian periaatteista”, totesi EU:n maatalouskomissaari Dacian Cioloş tänään.

Uuden lähestymistavan mukaan strategiassa ”tullaan ulos metsästä” ja käsitellään arvoketjuun liittyviä tekijöitä (esim. metsävarojen käyttöä tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi), joilla on suuri merkitys metsänhoitoon. Strategiassa korostetaan, että metsät ovat maaseudun kehittämisen ohella tärkeitä myös ympäristön, luonnon monimuotoisuuden, metsäteollisuuden ja bioenergian kannalta sekä ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Siinä painotetaan kokonaisvaltaista lähestymistapaa ja myös sitä, että olisi otettava huomioon muiden politiikkojen vaikutukset metsiin samoin kuin metsäalueiden ulkopuolella tapahtuva kehitys. Strategiassa korostetaan vielä, että kaikki metsäalaan liittyvät EU:n politiikat olisi otettava huomioon jäsenvaltioiden metsäpolitiikassa. Lisäksi metsästrategiassa pidetään tarpeellisena Euroopan metsätietojärjestelmän perustamista ja metsiä koskevien yhdenmukaistettujen Euroopan laajuisten tietojen keräämistä.

EU:n nykyinen metsästrategia on vuodelta 1998. Silloin luotiin EU:n ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön (toissijaisuusperiaatteen ja jaetun vastuun periaate) pohjalta kehys metsien kestävää hoitoa tukeville metsäalan toimille. Nyt tarvitaan kuitenkin uusi kehys, jotta vastattaisiin metsiin liittyviin kasvaviin vaatimuksiin sekä suuriin yhteiskunnallisiin ja poliittisiin muutoksiin, jotka ovat vaikuttaneet metsiin viimeksi kuluneiden 15 vuoden aikana. Komissio on kehittänyt tämän uuden, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun strategian tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kanssa viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana. Strategiassa yhdistyy useita toisiaan täydentäviä aloja, mm. maaseudun kehittäminen, yritys- ja teollisuustoiminta, ympäristö, bioenergia, ilmastonmuutos sekä tutkimus ja kehittäminen. Tähän aloitteeseen liittyen komissio julkisti tänään myös suunnitelman korjaustoimista, joilla voitaisiin auttaa EU:n metsäteollisuutta selviämään nykyisistä haasteistaan.

Lisätietoja

Yhteyshenkilöt:

Fanny Dabertrand (+32-2) 299 06 25

Roger Waite (+32-2) 296 14 04


Side Bar