Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 5 februari 2013

EU-stöd till marknadsföring av grundforskning

EU tillkännager idag att ny finansiering i form av bidrag på vardera 150 000 euro kommer att beviljas forskare på hög nivå för att överbrygga klyftan mellan deras forskning och innovation som kan föras ut på marknaden. Europeiska forskningsrådet (EFR) offentliggör idag resultaten av den senaste ansökningsomgången inom finansieringsprogrammet Proof of Concept. Med de senaste 27 bidrag som tillkännages idag har nu sammanlagt 60 bidrag beviljats forskare som redan tar emot EFR-bidrag.

Projekten täcker många ämnen, t.ex. innovativa läkemedelsterapier och nya typer av biomaterial, miljövänligare och billigare kemiska ämnen inom industrin samt ett mer inkluderande sätt att öka tillgängligheten. Finansieringen genom Proof of Concept kan t.ex. omfatta sådan verksamhet som immateriella rättigheter, undersökning av kommersiella och affärsmässiga möjligheter eller teknisk validering.

– Den här andra bidragsomgången inom Proof of concept är goda nyheter eftersom våra bästa idéer i större utsträckning måste föras ut till marknaden i Europa, säger EU-kommissionären med ansvar för forskning, innovation och vetenskap, Máire Geoghegan-Quinn. Initiativet hjälper bidragsmottagarna att förverkliga potentialen i deras genombrott och upptäckter. Genom bidragen och den generella finansieringen av grundforskning bidrar EFR till att göra Europa mer konkurrenskraftigt nu och för framtiden.

Bidragen går till forskare i tio länder inom det europeiska forskningsområdet (EU-länderna och de länder som är anslutna till ramprogrammet för forskning). Den sammanlagda budgeten i denna omgång uppgår till 10 miljoner euro. För den andra ansökningsfristen i oktober 2012 lämnades 69 projektförslag in. Bland dessa har de 27 vinnare som tillkännages idag valts ut. Den första ansökningsfristen i maj 2012 lockade 75 projektförslag, vilket ledde till att 33 vinnare tillkännagavs i september 2012.

Lista över de 27 sist utvalda huvudforskarna efter värdinstitutionens land (i alfabetisk ordning inom varje landsgrupp)

Fullständig lista över alla utvalda huvudforskare efter värdinstitutionens land (i alfabetisk ordning inom varje landsgrupp)

Exempel på finansierade projekt i den andra bidragsomgången inom Proof of concept

Bakgrund

Europeiska forskningsrådet (EFR) lanserade det nya finansieringsinitiativet, Proof of Concept, i mars 2011 för att bidra till att stimulera innovation. Varje enskilt bidrag kan uppgå till 150 000 euro och den sammanlagda budgeten för den andra ansökningsomgången uppgår till 10 miljoner euro. Ansökningsomgången är öppen för alla huvudforskare som för närvarande får stöd från EFR eller har beviljats stöd som löpt ut mindre än tolv månader innan ansökningsomgången offentliggjordes. Finansieringen gäller upp till ett år per bidrag.

Europeiska forskningsrådet inrättades 2007 och är det första europeiska finansieringsorganet för spetsforskning. Det ska stimulera vetenskaplig excellens i Europa genom att uppmuntra konkurrens om finansiering mellan de allra bästa, kreativa forskarna oavsett nationalitet och ålder. EFR strävar också efter att locka toppforskare från hela världen till Europa. EFR drivs enligt en forskarstyrd metod eller ”bottom-up”-metod, som gör det möjligt för forskarna att identifiera nya möjligheter på alla forskningsområden. Sedan EFR startade sin verksamhet har man finansierat över 3 100 spetsforskningsprojekt i Europa och samtidigt blivit en referens för spetsforskning.

EFR är den senaste komponenten i EU:s sjunde ramprogram för forskning. Den har en total budget på 7,5 miljarder euro under perioden 2007–2013. EU-kommissionen har i sitt nya ramprogram Horisont 2020 (2014–2020) föreslagit att budgeten ska höjas rejält till över 13 miljarder euro. Detta grundas på ett förslag till sammanlagd budget för Horisont 2020 på 80 miljarder euro under sju år.

Länkar

Europeiska forskningsrådets webbplats:

http://erc.europa.eu

Horisont 2020:

http://ec.europa.eu/research/horizon2020/

Kontaktpersoner:

Michael Jennings +32 2 296 33 88

Monika Wcislo +32 2 298 65 95


Side Bar